Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο τύπου - ανακοίνωση ΠΟΙΟ-ΠΦΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  (ΠΟΙΟ-ΠΦΥ) 
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ . ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Α101-2017 Α.Μ 843 ΑΠ 1/2017 
6/12/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι, σας πληροφορούμε ότι πρόσφατα οι ιατροί της 6ης ΥΠΕ έλαβαν επιστολές για την εφάπαξ καταβολή ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν τα ποσά που τους καταλογίστηκαν από τις απεργίες του 2013 και 2014. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015 άρθρο 24 παρ. 2, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δύναται να επιστραφεί εφ άπαξ χωρίς προσαυξήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του νομού 4270/2014 ή με παρακράτηση του 1/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών . 

Και ασφαλώς εδώ γεννιέται το ερώτημα πως μετά από τόσα χρόνια δεν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες από τις ΥΠΕ , αφού ο ΕΟΠΥΥ είχε στείλει τις καταστάσεις ήδη από το 2015! Εδώ ποιοι έχουν ευθύνη ; Γιατί είναι απολύτως κατανοητό ότι οι συνάδελφοι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν εφάπαξ τα ποσά που ζητάνε οι ΥΠΕ !! 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΙΟ-ΠΦΥ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Χάρις Μπούρος Μαρία Γώγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου