Σελίδες

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Απογευματινά χειρουργεία: Τα νοσοκομεία της Αττικής πρέπει να απαντήσουν ποια θα κάνουν επεμβάσεις επί πληρωμή - Οι 6 προϋποθέσεις

Οι Διοικητές των νοσοκομείων θα πρέπει άμεσα να διερευνήσουν τις προθέσεις των κλινικών

Intime News

Τη δυνατότητα τους να πραγματοποιήσουν ή όχι απογευματινά χειρουργεία θα πρέπει να δηλώσουν άμεσα τα νοσοκομεία της Αττικής έπειτα από σχετικό κάλεσμα που απευθύνει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Ειδικότερα με επιστολή του σε όλους τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Αττικής ο επικεφαλής της Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Στάθης τους καλεί να δηλώσουν ποιες κλινικές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν απογευματινά χειρουργεία με χρήματα από τους ασθενείς. Υπό το πρίσμα αυτό τα νοσοκομεία αλλά και οι κλινικές που θα χειρουργούν το απόγευμα θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Οι Διοικητές των νοσοκομείων θα πρέπει άμεσα να διερευνήσουν τις προθέσεις των κλινικών για να διαπιστώσουν ποιες τηρούν τις προϋποθέσεις και ποιοι γιατροί και νοσηλευτές θα επιθυμούσαν να εργαστούν και το απόγευμα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προετοιμαστεί και μία επιχειρησιακή πρόταση, ώστε να σταλεί στην Υγειονομική Περιφέρεια και να ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία μέσα στον Μάρτιο.

Οι 6 προϋποθέσεις

Ειδικότερα για να μπορεί μία κλινική να πραγματοποιεί και απογευματινά χειρουργεία θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει το προσωπικό τόσο για το χειρουργικό τραπέζι όσο και για τη νοσηλεία των ασθενών πριν και μετά την επέμβαση.

Οι Διοικητές Νοσοκομείων θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής στοιχεία για την επιχειρησιακή λειτουργία, που αποτελούν και το βασικό κριτήριο για να συμμετάσχουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων:Ημέρες ανά εβδομάδα που μπορούν να λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργεία
Διάρκεια (σε ώρες) λειτουργίας απογευματινών χειρουργείων ανά ημέρα
Αριθμός χειρουργικών τραπεζών που θα λειτουργήσουν στα απογευματινά χειρουργεία, και ενημέρωση αν αυτά είναι υποσύνολο των λειτουργικών τραπεζών
Επικαιροποίηση/επιβεβαίωση στοιχείων Χειρουργικού Τομέα εκάστου Νοσοκομείου (όπως αυτά παρατίθενται ήδη συμπληρωμένα στον συνημμένο Πίνακα)
Αριθμός χειρουργών, καθώς και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (τραυματιοφορείς) που απασχολείται στα Χειρουργεία (συμπλήρωση συνημμένου Πίν.)
Κάλυψη με προσωπικό αποστείρωσης και ιατρούς εργαστηρίων (παθολογοανατομικού) ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας κριθεί απαραίτητη.?

Αξιοσημείωτο είναι πως θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι κλίνες νοσηλείας αλλά και το προσωπικό που θα φροντίζει τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν το απόγευμα. Άγνωστο παραμένει που θα βρεθεί το προσωπικό για την κάλυψη των νέων αναγκών που θα προκύψουν, αφού ακόμη και η Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΕΙΝΑΠ) Ματίνα Παγώνη τονίζει πως σήμερα δεν υπάρχουν ούτε αναισθησιολόγοι αλλά ούτε και να νοσηλευτές για να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία.

Από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια τονίζεται χαρακτηριστικά:Οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της απογευματινής λειτουργίας των χειρουργείων θα νοσηλευθούν (προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά) σε χειρουργικό νοσηλευτικό Τμήμα, το οποίο επιβάλλεται να στελεχωθεί αναλόγως κατά τις ημέρες υποδοχής χειρουργημένων το απόγευμα ασθενών.

Επιβάλλεται να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες για τη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργούνται μόνο τα έκτακτα και επείγοντα χειρουργεία.

Κάθε νοσηλευτής που υπηρετεί στο Χειρουργείο και το Αναισθησιολογικό θα λάβει μέρος στη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων, εφόσον εκφράσει επιθυμία συμμετοχής, με το δεδομένο ότι αυτός ο χρόνος δεν αφαιρείται από το τακτικό ωράριο.

Ταυτόχρονα ενόψει υλοποίησης του σχεδιασμού Λειτουργίας των Απογευματινών Χειρουργείων στα Νοσοκομεία 1ης Υ.ΠΕ., συστήνεται Ομάδα Παρακολούθησης Έργου η οποία και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου