Σελίδες

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Έγκριση 3,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό του ΟΚΑΝΑ

Συντάκτης: Virus

Με απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη εγκρίνεται ποσό 3,5 εκατ. που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος καλείται να υποβάλει σχετικές προτάσεις προς έγκριση.

Να αναφέρουμε ότι ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει σχετικό έγγραφο με ΟΚΑΝΑ (προγραμματική σύμβαση ή έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση υλοποίησης του
έργου). Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει/θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης. Μένει να δούμε ποιος φορέας ή φορείς έχουν συνάψει τέτοια συμφωνία με τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ…

Ενδεικτικά, οι δαπάνες θα αφορούν ενέργειες για την αναδιοργάνωση των δομών, του οργανογράμματος του οργανισμού και την προτυποποίηση διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω της ανάπτυξης επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Σκοπός αποτελεί η αναβάθμιση της λειτουργίας του οργανισμού μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων συμβαδίζοντας με τους στόχους της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Να σημειώσουμε πάντως ότι εθνικό σχέδιο για τα ναρκωτικά συνεχίζουμε να μην έχουμε ως χώρα…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου