Σελίδες

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Ο ΠΟΥ/Ευρώπης στο πλευρό του Υπουργείου Υγείας για τον μετασχηματισμό της υγείας στην Ελλάδα

 Onmed

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχουν χτίσει μια δυνατή συνεργασία, η οποία επισφραγίστηκε το 2021 με την ίδρυση του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα.

Το Γραφείο αυτό έχει τοποθετήσει την Αθήνα στο επίκεντρο των δράσεων του ΠΟΥ με τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται πιλοτικά στην Ελλάδα να επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, ξεκίνησε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας (EPW) 2020-2025 - "Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη" που είναι αφιερωμένο στη διασφάλιση ασφαλούς, αποτελεσματικής, έγκαιρης, ισότιμης και ανθρωποκεντρικής περίθαλψης.

Η ίδρυση του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς σημαντικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που έχουν ως στόχο να αλλάξουν τα δεδομένα της υγείας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και την καθημερινότητα των πολιτών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Η ελληνική πραγματικότητα

Η πανδημία ανέδειξε σημαντικά ελλείματα στο σύστημα υγείας της Ελλάδας αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε ευκαιρία για την πραγματοποίηση καίριων αλλαγών. Ο ΠΟΥ/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου του στην Αθήνα, είναι αρωγός στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αναδιαμορφώσει το εθνικό σύστημα υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο στην Αθήνα, με την καθοριστική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, έχει ήδη αναλάβει αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες θέτουν τις βάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως: το Πρώτο Φθινοπωρινό Σχολείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, τα Ευρωπαϊκά Μαθήματα Ηγεσίας στη Δημόσια Υγεία, το Πρόγραμμα για την Ποιότητα της Φροντίδας της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, η ανάπτυξη της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας, την Ασφάλεια των Ασθενών και την Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (HQC-2-Greece) και το Δίκτυο Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών .

Εθνική στρατηγική για την ποιότητα της φροντίδας

Μεταξύ άλλων, το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση για την υλοποίηση των στόχων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το Γραφείο θα αναπτύξει τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα της Φροντίδας, την Ασφάλεια των Ασθενών και τη Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (HQC-2-Greece). Αυτή η πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνει σημαντικές δράσεις όπως η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και η αναθεώρηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της υγείας. Με την ενεργή συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, το έργο επιδιώκει στην ανάπτυξη προτάσεων για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

Το HEALTH-IQ

Το Health-IQ έχει ως βασικό στόχο τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης προσέγγισης για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας σε νοσοκομεία και της μακροχρόνιας φροντίδας, της προσβασιμότητας σε δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και των προληπτικών μέτρων για μη μεταδοτικά νοσήματα και την ψυχική υγεία.

Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται, προς το παρόν, αποκλειστικά στην Ελλάδα και θα την αναδείξει ως χώρα-πρότυπο στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.

Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ/Ευρώπης, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην βελτίωση της ψυχικής υγείας. Το 2021, η χώρα φιλοξένησε το Διεθνές Συνέδριο Κορυφής για την Ψυχική Υγεία στην Αθήνα, όπου οι 53 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ υπέγραψαν την Διακήρυξη της Συνόδου των Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι χώρες δεσμεύτηκαν να προτεραιοποιήσουν την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Με την υποστήριξη του ΠΟΥ/Ευρώπης, η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 του ΠΟΥ, δημιουργώντας το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030. Το Σχέδιο επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης του συστήματος ψυχικής υγείας στη χώρα και στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλους.

Σε μια συνεχή κοινή προσπάθεια, τόσο η Ελληνική Κυβέρνηση όσο και η ομάδα της Αθήνας εστιάζουν επίσης στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Σε συνεργασία με τον Πανευρωπαϊκό Συνασπισμό για την Ψυχική Υγεία και την ομάδα για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ/Ευρώπης, η πρωτοβουλία αυτή θέτει ως προτεραιότητα την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, τη βελτίωση των δεδομένων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη στήριξη των χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει την άμεση συμβολή εφήβων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου