Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Οι 7 στους 10 φοιτητές ιατρικής και ειδικευόμενοι θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό

Newsroom Healthmag.gr

Δύο έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι φοιτητές και οι νέοι γιατροί αισθάνονται αβέβαιο το επαγγελματικό τους μέλλον στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χώρος των επιστημόνων υγείας να αποτελεί ένα από τους ελάχιστους στη χώρα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό ποσοστό ανεργίας, όμως ο παράγοντας αυτός δεν είναι καθόλου ελκυστικός για ένα νέο γιατρό ώστε να θέλει να ασκήσει την ιατρική στην Ελλάδα. Μάλιστα η απογοήτευση από τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στους φοιτητές της ιατρικής και τους ειδικευόμενους οι οποίοι μάλιστα σε ένα ποσοστό της τάξης του 14,4%ίσως και να έχουν μετανιώσει για την επιλογή των συγκεκριμένων σπουδών. 

Τα πρώτα στοιχεία από δύο έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγο καιρό αποδεικνύουν ξεκάθαρα, ότι οι νέοι γιατροί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από το εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι φοιτητές και οι ειδικευόμενοι πιστεύουν ότι μετά το τέλος της ειδικότητας το επαγγελματικό μέλλον τους βρίσκεται εκτός Ελλάδας. 

Ειδικότερα, σε έρευνα με τίτλο «ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ;» διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες: 

- Κατά 30,6% εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένοι με την επιλογή τους να σπουδάσουν Ιατρική, 48,6% ικανοποιημένοι, 6,3% ουδέτεροι, 11,7%μη ικανοποιημένοι και 2,7% καθόλου ικανοποιημένοι, 
- Στην πλειοψηφία τους (85,6%) θα ασκήσουν την Ιατρική κλινικά, το 7,2% θα ασχοληθεί με έρευνα, το 4,5% με διοίκηση μονάδων υγείας, το 0,9% σε άλλους φορείς, το 0,9% στην ιατρική εκπαίδευση ενώ το 0,9%με άλλο επάγγελμα αντί της Ιατρικής. 
- Σε 15 χρόνια «βλέπουν» τον εαυτό τους: ως ειδικευμένο ή ιδιώτη ιατρό (34,2%), ως επιμελητή/τρια σε δημόσιο νοσοκομείο (23,4%), ως διευθυντή/τρια κλινικής (12,6%), ως επιμελητή/τρια σε ιδιωτική κλινική (11,7%), ως εθελοντή/τρια σε αποστολή διεθνούς ΜΚΟ (5,4%), ως ερευνητή/τρια σε ερευνητικό κέντρο (3,6%), ως ιατρό δημόσιας υγείας (1,8%), και ακόμη ως ειδικευόμενο/η ιατρό (2,7%). Ά
- Μετά τη λήψη της ειδικότητας, θα εγκαταλείψουν τη χώρα και θα εργαστούν στο εξωτερικό σε ποσοστό 72,1%. Το 33,8% επιλέγει το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% τη Γερμανία, το 12,5% τη Σουηδία, το 7,5% τις ΗΠΑ, το 6,3% τη Γαλλία, ενώ κάποια άλλη χώρα το 19,9%.

Σύμφωνα με του επικεφαλής της έρευνας, φοιτητές ιατρικής και νέοι ιατροί αντιμετωπίζουν σήμερα πολλαπλά διλήμματα στη διαμόρφωση της καριέρας τους. Περισσότεροι από ποτέ άλλοτε είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ όσοι δεν ασκήσουν την ιατρική κλινικά, δηλώνουν πως ίσως επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Να συμπληρώσουμε ότι σκοπός της έρευνα, που διεξάγεται διαδικτυακά από τις 24 Μαϊου 2015,, είναι η καταγραφή τάσεων στις επιλογές σταδιοδρομίας των Ελλήνων φοιτητών ιατρικής και νέων ιατρών. Ως τις αρχές του 2018, συμμετείχαν 111 άτομα από την Ελλάδα (84,7%) και το εξωτερικό (5,3%), 54,1% γυναίκες και 45,9% άνδρες, ηλικίας 25-44 ετών. Το 48,6% είναι ειδικευόμενοι ιατροί, το 23,5% πρόσφατα ειδικευμένοι ιατροί, το 18% φοιτητές ιατρικής, 7,2% απόφοιτοι σε αναμονή ειδικότητας, 1,8% αγροτικοί ιατροί και 0,9% ιατροί σε αναμονή για εξετάσεις ειδικότητας. 

Μη ικανοποιημένοι 

Σε άλλη έρευνα η οποία στόχο έχει την αποτύπωση της εργασιακής ικανοποίησης των νέων γιατρών στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι οι νέοι Έλληνες ιατροί σήμερα, είναι γενικά δυσαρεστημένοι με το εργασιακό περιβάλλον τους, κυρίως όσον αφορά στις αποδοχές τους, τα προνόμια, τις συνθήκες εργασίας και τις δυνατότητες εξέλιξης που τους παρέχονται. Αν εξαιρέσει κανείς τη συνειδητή επιλογή τους να ασχοληθούν με το ιατρικό λειτούργημα, πλήττονται από τη γραφειοκρατία, ενώ προβληματικές εμφανίζονται οι σχέσεις τους με συναδέλφους και προϊσταμένους.

Ειδικότερα στην έρευνα που ξεκίνησε τον Μάιο 2014 και συνεχίζεται έως σήμερα, απάντησαν 113 νέοι ιατροί, 52 (46%) ήταν άνδρες και 61 (54%) γυναίκες, ηλικίας 20-44 ετών. Χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο 36 ερωτήσεων, βασισμένο στην κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης Job Satisfaction Survey (JSS) που ανέπτυξε ο Paul E. Spector το 1985 στις ΗΠΑ και μελετήθηκαν εννέα παράμετροι: Αμοιβές, Εξέλιξη, Επίβλεψη, Πρόσθετες Παροχές, Ενδεχόμενες Ανταμοιβές, Εργασιακή Διαδικασία, Συνεργάτες, Φύση Εργασίας και Επικοινωνία. 
Για την ερμηνεία των σκορ που ακολουθούν να αναφέρουμε ότι όσο πιο μακριά είναι ο πρώτος αριθμός από το δεύτερο τόσο πιο «αρνητικό» είναι το αποτέλεσμα. Έτσι με βάση τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως:
- το συνολικό JSS Score ήταν 100,4/216 (δυσαρεστημένοι) με τις γυναίκες (97,1/216) να εκφράζουν περισσότερη δυσαρέσκεια από τους άνδρες (104,3/216). 
- Δυσαρέσκεια νιώθουν, κατά σειρά, κυρίως για τις αμοιβές (7,2/24), τις πρόσθετες παροχές (8,2/24), την εργασιακή διαδικασία (8,5/24), την εξέλιξη (9,7/24) και τις ενδεχόμενες ανταμοιβές (10,1/24). 
- Ουδετερότητα δείχνουν για την επικοινωνία (12,5/24), την επίβλεψη (13,2/24) και τους συνεργάτες (14,1/24), ενώ ικανοποιημένοι αισθάνονται μόνο με τη φύση της εργασίας τους (16,5/24).

Η έρευνα «ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ;» γίνεται από τους Κ. Ροδίτης (Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας –JDN Hellas), Π. Κοντάρα (Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC) Ε. Παπαγεωργίου (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών), Κ. Λούης (Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο», Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας – JDN Hellas)

Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» γίνεται από τους Κ. Ροδίτης (Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας –JDN Hellas) Ε. Σαμαρά (Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας –JDN Hellas), Κ. Λούης (Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο», Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας – JDN Hellas)

5 σχόλια:

 1. Η ειδηση ειναι οτι 3 στους 10 θελουν να εργασθουν στην Ελλαδα,χωρις υποδομες ,χωρις αξιοπρεπεις αμοιβες ,χωρις ιατρικους (αλλα μονο κατ ονομα ιατρικους )συλλογους .Ν Αγγελοπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από σοβιετική Ένωση,
   Και οι γενικής ιατρικης των ΤΟΜΥ.
   Εντάξει,δεν τους λες ότι αποτελούν και την...
   Αφρόκρεμα της Ιατρικης...
   Αλήθεια ποιος από εσάς θα επέλεγε να ζητήσει θεραπεία από γιατρό ΤΟΜΥ;
   Εσείς γνωρίζετε πολλούς που θα επιλέξουν γιατρό των ΤΟΜΥ για να τους κάνει καλά;
   Προσωπικά εγώ στην περιοχή που ασκώ ιατρική. ξέρω ότι δεν τους έχουν σε καθολου εκτίμηση.
   7ης κατηγορίας τους θεωρεί ο κόσμος.

   Διαγραφή
 2. Η 'δόξα" του γιατρού τις δεκαετίες 1950 - 60, ήταν επειδή οι γιατροί ήταν λίγοι (και "κονομούσαν"). Ο Ανδρέας την δεκαετία του '80, άνοιξε Ιατρικές Σχολές και Νοσοκομεία (ΕΣΥ), και οι γιατροί έως την κρίση διορίζονταν στα Νοσοκομεία (και είχαν πιθ. "μαύρο" ιατρείο), ενώ οι ασθενείς είχαν χρήμα. Όλα πήγαιναν πρίμα δηλαδή.

  Μετά την κρίση, τα Νοσοκομεία ΔΕΝ έχουν θέσεις και διορισμούς, καταρρέουν, ενώ ο κόσμος ΔΕΝ έχει τα λεφτά για ιδιωτική Ιατρική. ΣΥΝΕΠΩΣ: ένα μικρό ποσοστό των ειδικών ιατρών θα έχει αξιοπρεπή εργασία (οι πιο επίμονοι, εργαστικοί, τυχεροί, πλούσιοι?). Οι υπόλοιποι θα μεταναστεύσουν (όσο τους δεχεται η Ευρώπη ακόμα, γιατί και αυτό αλλάζει σιγά - σιγά) ή θα αλλάξουν επάγγελμα ή θα είναι "επιστημονικό προλεταριάτο" που ψωμοζεί. Στατιστικό στοιχείο: 90 καρδιολόγοι ανά εκατομμύριο πολιτών στην Δυτική Ευρώπη, 270 στην Ελλάδα ανα εκατομμύριο πληθυσμού (στοιχεία ΕΚΕ).

  θα συμβούλευα σε έναν 18άρη: σπόυδασε Ιατρική αν πραγματικά σε αρέσει, αν το κάνεις από υποχρέωση ή από γονεική "πίεση" - τότε "τζάμπα" κόπος/χρήμα στην ιατρική (και είναι πολύ χρήμα και κόπος!), γιατί θα ανήκεις στις λεγεώνες των άνεργων πτυχιούχων (ή ειδικευόμενων).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Νεοι γιατροί στην αγορά δεν εχουν καμια τυχη σε μια άθλια χωρα που αμοιβει τον οικογενειακο γιατρο στο ιατρειο του με 1 ευρω μεικτα. Οι Αριστεροί εχουν ταξικο μισος απεναντι στον ιατρικό κόσμο, γι αυτο ΣΎΣΣΩΜΟΙ οι γιατροι τους καταδικασαν στο εξευτελιστικο ποσοστο του 8%, με εξαίρεση καποια αναλφαβητα καυκασια γεροντια οικογενειακους γιατρους, τους σπηλαιοβιους γεροντες της συμφορας και της κατάντιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. κοροιδα,φαρμακοπωλης το καλυτερο

  ΑπάντησηΔιαγραφή