Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

ΕΟΠΥΥ: Rebate και clawback τουλάχιστον 1 δισ. από τους παρόχους το 2019

Μειωμένα κατά 332 εκατ. ευρώ τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για το 2019, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που ενέκρινε το ΔΣ και αναμένει της υπουργική υπογραφή. 

Χαμηλότερα clawback και rebate κατα περίπου 180 εκατ. ευρώ για φαρμακευτικές και λοιπούς παρόχους, προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2019 . Οι δύο αυτές επιβαρύνσεις λογίζονται στα έσοδα του οργανισμού και σε συνδυασμό με τις μειωμένες εισροές από ασφαλιστικές εισφορές ο εν λόγω ποϋπολογισμός φαίνεται από πλευράς εσόδων μειωμένος. Σύμφωνα, λοιπόν με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του οργανισμού, το συνολικό clawback που θα κληθούν να επιστρέψουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το 2018 διαμορφώνεται στα 502,2 εκατ. ευρώ έναντι 757 εκατ. ευρώ που είχε υπολογιστεί (αρχικά) πέρυσι ενώ για τις φαρμακευτικές το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 394,5 εκατ. ευρώ έναντι του προϋπολογιζόμενου πέρυσι 274 εκατ. ευρώ. Βέβαια με βάση και την προτελευταία (7η) τροποποίηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2018 το clawback των φαρμακευτικών υπολογίζεται στο δυσθεώρητο ποσό των…940 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή το rebateφαρμάκου υπολογίζεται για το 2019 στα 188,5 εκατ. ευρώ έναντι 235 εκατ. ευρώ πέρυσι (σύμφωνα με την 7η τροποποίηση φαίνεται να κλείνει στα 436,9 εκατ. ευρώ).

Έτσι, όπως καταγράφεται στο δημοσιοποιημένο προϋπολογισμό για το 2019, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ διαμορφώνονται στα 6,23 δισ. ευρώ έναντι 6,55 δισ. ευρώ στον προ τροποποιήσεων προϋπολογισμό του 2018. Βέβαια μετά και την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2018, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 7,68 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο και αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στον επαναπροσδιορισμό των clawback και rebate, κάτι που αναμένεται και κατά το 2019. Την ίδια στιγμή τα προϋπολογιζόμενα έξοδα εκτιμώνται στα 6,18 δισ.. ευρώ έναντι 6,52 δισ. ευρώ στον αρχικό προϋπολογισμό του 2018 και 8,06 δισ. ευρώ μετά την 8η τροποποίηση. 

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι:

1) Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι και τα τελικά και εκτιμώνται και νέες μεταβολές μέχρι να δημοσιευτεί και ο τελικός απολογισμός για το 2018. 
2) Όσον αφορά στο clawback και rebate των φαρμάκων, διαπιστώνεται ίσως μια υπερβολή στον υπολογισμό των αντίστοιχων ποσών με βάση την 7η τροποποίηση του 2018. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς το clawback και rebate εκτός νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή αυτό που καταλογίζει ο ΕΟΠΥΥ στους οργανισμούς δεν θα ξεπεράσει το 2018 το 1 δις. ευρώ , ενώ και για το 2017 λίγο πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. 

Όσον αφορά στα έσοδα του οργανισμού, φαίνεται η διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα μόλις 100 εκατ. ευρώ ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές προσδιορίστηκαν στα 4.483 εκατ. ευρώ από 4.696 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί πέρυσι αλλά είχαν αναπροσαρμοστεί τελικά στα 4.535 εκατ. ευρώ. Κι εδώ δηλαδή, διαπιστώνεται μία μεγάλη από την αρχικό προϋπολογισμό μείωση της τάξης των 52 εκατ. ευρώ με βάση την τελευταία τροποποίηση. 

Αξίζει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι προβλέπει για το 2019 ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τις πιο σημαντικές κατηγορίες συμβεβλημένων παρόχων, όσον αφορά στις επιβαρύνσεις σε rebate και clawback σε σύγκριση με την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2018 . Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, προβλέπεται clawback 339,5 εκατ. ευρώ που αφορά σε επιστροφές για εξωνοσοκομειακά σκευάσματα από 789 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές προϋπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται επίσης μείωση του αναμενόμενου rebate φαρμάκων στα 188 εκατ. ευρώ έναντι 436,9 εκατ. ευρώ, όπως αναφέραμε.

Με βάση δε τα έξοδα του ΕΟΠΥΥ, διαπιστώνεται αύξηση στις δαπάνες για εξωνοσκομειακά φάρμακα στα 1,94 δις. ευρώ από 1,89 δισ. ευρώ το 2018 (και τελικά διαμορφωμένο έξοδο στα 2,68 δις. ευρώ όπως σημειώνεται στην 7η τροποποίηση). Επίσης εκτός αυτών των κονδυλίων προβλέπονται και 733 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική περίθαλψη προηγούμενης χρήσης. 

Πάροχοι Υγείας 

Πέρα όμως από το φάρμακο που όπως φαίνεται αποτελεί και το μεγαλύτερο κονδύλι εξόδων του οργανισμού, ας δούμε τι προβλέπεται και για τους υπόλοιπους παρόχους που αποζημιώνονται από τον οργανισμό, όπου κι εδώ είναι σημαντικά μειωμένες οι επιβαρύνσεις. Για το 2019 τα διαγνωστικά θα πρέπει να καταβάλλουν clawback 150 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ το 2018. Οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης 213,2 εκατ. ευρώ έναντι 394,3 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταβάλλουν ως clawback 27 εκατ. ευρώ έναντι 39,6 εκατ. ευρώ το 2018. 

Επίσης προβλέπεται για δεύτερη φορά clawback στα Συμπληρώματα Διατροφής ύψους 20 εκατ. ευρώ καθώς και για Υγειονομικό Υλικό 66 εκατ. ευρώ από 108,5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εξόδων, ο ΕΟΠΥΥ για το 2019 έχει συμπεριλάβει στο σχετικό πίνακα, δαπάνες 217 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές κλινικές όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 272,6 εκατ. ευρώ. Όμως έχει επίσης συμπεριλάβει για τις ιδιωτικές κλινικές και επιπλέον δαπάνη 140 εκατ. ευρώ για νοσήλια της προηγούμενης χρονιάς. Για τα διαγνωστικά η πρόβλεψη είναι 302 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 346 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ κι εδώ υπάρχει καταγεγραμμένη επιπλέον δαπάνη 150 εκατ. ευρώ για εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς. 

Ακόμη, όσον αφορά στην κατανομή του ετήσιου ποσού της πίστωσης για μεταβιβάσεις σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπονται: Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία ΕΣΥ 737 εκατ. ευρώ (από 777 εκατ. ευρώ το 2018), Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 38 εκατ. ευρώ (από 25 εκατ. ευρώ), Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου (Παπαγεωργίου, Ωνάσειο) 98 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ, Μεταβιβάσεις σε ΔΥΠΕ 14 εκατ. ευρώ (δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη πέρυσι), ΚΕΤΕΚΝΥ 1 εκατ. ευρώ όπως πέρυσι, και για το ΕΚΑΒ 12 εκατ. ευρώ όπως και πέρυσι, δηλαδή συνολικά 900 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου