Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΠΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων-Κυτταρολόγων-Παθολογοανατόμων
Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο των σχέσεων μας με την Πολιτεία.  Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οικονομικά παραπαίουν και στην ουσία έχουν κάνει στάση πληρωμών.  Η διοίκηση του κάθε Ταμείου επικαλείται κάθε φορά τους δικούς της λόγους και διάφορες δικαιολογίες, όμως στο βάθος όλων αυτών βρίσκεται το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, με μία πιθανή χρεοκοπία.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456Β΄ στις 3-11-2011,  ο Οργανισμός υποτίθεται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί στις 1/1/2012. Μέχρι σήμερα  ο νεοσύστατος Οργανισμός μπορεί να έχει διοίκηση αλλά δεν έχει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας,  όπως κτήριο με γραφεία, υποδομές ή υπαλλήλους, δεν έχει ακόμη πόρους και φυσικά προϋπολογισμό. 
Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 24 του κανονισμού αναφέρονται επί λέξει τα εξής:                                                                                                                                                                     

Άρθρο 24 Παραγραφή

Κάθε δικαίωμα για τη λήψη των παροχών του παρόντος Ενιαίου Κανονισμού παραγράφεται μετά ένα (1) έτος από τη γέννησή του.
Απαιτητές παροχές, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν εισπραχθούν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα που έγιναν απαιτητές, παραγράφονται.
Η ημερομηνία παραγραφής αρχίζει για:
1. Νοσήλια από την έξοδο του ασθενή από το θεραπευτήριο.
2. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, από την ημερομηνία πραγματοποίησής τους.
3. Φάρμακα και θεραπευτικά μέσα, από την ημερομηνία αγοράς τους.
4. Βοήθημα τοκετού, από την ημερομηνία τοκετού.
5. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών και δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα, από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών.

Συνεπώς, με την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός, όλες οι οφειλές πιθανόν να θεωρηθούν παραγεγραμμένες. Επιβάλλεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με ένδικα μέσα το ενδεχόμενο αυτό, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία συμπεριλαμβανομένου του ΤΣΑΥ, όπου με βεβαιότητα περιμένουμε να εφαρμοστούν στο μέλλον οι ίδιοι όροι.

Η ΠΟΣΙΠΥ δυστυχώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τις προς εσάς οφειλές για λογαριασμό σας, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος.  Εντούτοις, προτίθεται να καθοδηγήσει την κατάθεση των ατομικών σας  αγωγών, όσων από εσάς επιθυμούν και για όποια ταμεία επιθυμούν. Για τον σκοπό αυτό σαν δικαιολογητικά απαιτούνται τα εξής
1. Δελτίο η Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (φωτοτυπία) εφ’ όσον έχει εκδοθεί η αντίγραφο της υποβληθείσης μηνιαίας κατάστασης 
2. Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών και
3. Εξουσιοδότηση προς τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας που θα αναλάβουν την κατάθεση των αγωγών, μετά από απευθείας συνεννόησή σας με αυτούς.

Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου