Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

«ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Διαβλητό το σύστημα, δηλώνουν ιατρικοί σύλλογοι

Μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί με τα «κενά ασφαλείας» όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα ασθενών και γιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως καταγγέλλουν ιατρικοί σύλλογοι. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια, μετά την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους τεσσάρων ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της διαβλητότητας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, όπως καταγγέλλουν οι σύλλογοι, κατά τον έλεγχο του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά από καταγγελίες, διαπιστώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα ασφάλειας, τέτοιες που: 1. δεν διασφαλίζουν την απόρρητη διακίνηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών, 2. αφήνουν απροστάτευτο το Ασφαλιστικό Ταμείο από κερδοσκοπική συμπεριφορά και 3. αφήνουν ακάλυπτη την προστασία της ιατρικής σφραγίδας. Παρά τις γραπτές και προφορικές επισημάνσεις από ιατρικούς φορείς και ατομικά από ιατρούς, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια επίλυσης του θέματος, δημιουργώντας δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σημειώνεται ότι μετά το θέμα που δημιουργήθηκε, οι υπεύθυνοι του συστήματος με επείγουσα κλήση τους προς γιατρούς και φαρμακοποιούς ζήτησαν την αλλαγή των κωδικών εισόδου στο σύστημα, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να λύσουν προσωρινά το ζήτημα, το οποίο, ωστόσο, σύμφωνα με τους ιατρικούς συλλόγους, παραμένει πολύ σοβαρό.Οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των τεσσάρων συλλόγων, στηρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την προϋπόθεση ότι αυτή στηρίζεται σε ασφαλείς και ορθές δομές λειτουργίας και προσβασιμότητας. Ωστόσο, εκ του θεσμικού τους ρόλου οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου