Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΠΟΣΙΠΥ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων-Κυτταρολόγων-Παθολογοανατόμων
Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων


Προς  τα μέλη

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΙΠΥ βρίσκεται σε συνεννόηση με τούς Ιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τον υπό ίδρυση ΕΟΠΥΥ, που θα καλύπτει το σύνολο των συναδέλφων, οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν μέσω εξουσιοδοτήσεων.
Δεδομένου ότι, οι πάσης φύσεως ιατρικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, δεν εκπροσωπούνται per se από τους ιατρικούς συλλόγους, συμφωνήθηκε η όποια Συλλογική Συμφωνία επιτευχτεί και από την ΠΟΣΙΠΥ, ώστε κατά τον τρόπο αυτό να εκπροσωπηθούν από την Ομοσπονδία μας.
Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να υπογράψετε, οι κατά το καταστατικό νόμιμοι εκπρόσωποι της κάθε εταιρείας, τη συνημμένη εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή (δημόσια υπηρεσία, Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, όχι από δικηγόρο ή Τράπεζα).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γ. Γραμματέας


             Λεωνίδας Αναγνώστου                                                                     Ιωάννης Κλεινάκης

                        ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


Ο Υπογράφων………………………………………….Ιατρός ………………. ………
νόμιμος εκπρόσωπος  της Ιατρικής Εταιρείας………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Με αντικείμενο Π.Υ. στις ειδικότητες ……………………………………………….                                     …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Εξουσιοδοτώ το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ούτως ώστε, μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να διαπραγματευτεί από κοινού και να συνυπογράψει για λογαριασμό μας, Συλλογική Σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ ή οποιονδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Αθήνα     /    /       2011

Ο Εξουσιοδοτών(σφραγίδα Υπογραφή)


Για το γνήσιο της υπογραφής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου