Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΠΙΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΠΑΔ

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ
Εις εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων
και των Εκπροσώπων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στις 6 Νοεμβρίου 2011, για
αναστολή -επίσχεση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων ιατρών έναντι
του ΟΠΑΔ από 1 Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ με απόφαση που
έλαβε στην Συνεδρίαση της 22.11.2011 και αφού εξασφάλισε την αναγκαία νομική
γνωμοδότηση, κοινοποιεί τις ακόλουθες εφαρμοστικές οδηγίες:
1. Με ενέργειες των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, οι συμβεβλημένοι με τον
ΟΠΑΔ Ιατροί της περιφερείας τους, να προμηθευθούν το επισυναπτόμενο Α΄ υπόδειγμα
με τίτλο
αναρτήσουν σε εμφανή σημεία των ιδιωτικών τους ιατρείων.
2. Το ίδιο έντυπο να κοινοποιηθεί στις τοπικές ΥΠΑΔ, στις τοπικές Αρχές, στον τοπικό
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Νομαρχιακά τμήματα ΑΔΕΔΥ και στους φορείς που
εκπροσωπούν ασφαλισμένους στο Δημόσιο.
3. Μερίμνη των Ιατρικών Συλλόγων, να προμηθευτούν επίσης οι συμβεβλημένοι με
τον ΟΠΑΔ Ιατροί, το Β’ υπόδειγμα με τίτλο
Συλλόγου…..)»,
θα κατατεθεί συνολικά στις τοπικές ΥΠΑΔ.
4. Προς επιτυχή διεκπεραίωση των ως άνω οι Ιατρικοί Σύλλογοι να προχωρήσουν σε
εμπεριστατωμένη ενημέρωση των ιατρών και της τοπικής Κοινής Γνώμης, με όποιο τρόπο
κρίνουν προσφορότερο.
5. Επισημαίνεται προς τα Δ.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων, ότι οι αποφάσεις της Γ.Σ. και
του Δ.Σ. του ΠΙΣ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.727/1977 άρθρο 1) είναι δεσμευτικές
και η μη εφαρμογή τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των ενεργειών, οι Ιατρικοί Σύλλογοι καλούνται να
ενημερώνουν τακτικά τον ΠΙΣ για την πρόοδο της υλοποίηση των ανωτέρω.
Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
Α’ υπόδειγμα
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ», το οποίο θα«Προς τον ΟΠΑΔ (Δια του Ιατρικούτο οποίο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από κάθε ιατρό ξεχωριστά,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώνει ότι εις εφαρμογή των αποφάσεων που
ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων ΟΛΩΝ των
Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στις 6 Νοεμβρίου 2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ
ιατροί προχωρούν σε επίσχεση των συμβάσεων τους έναντι του Οργανισμού, από 1
Δεκεμβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε διότι
1. Ο ΟΠΑΔ με την υπέρμετρη καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων ποσών
στους συμβεβλημένους Ιατρούς πέραν του έτους, έχει ήδη αναστείλει τις δικές του
συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των Ιατρών.
2. Ο ΟΠΑΔ από 1 Νοεμβρίου 2011 έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να έχει
διασαφηνιστεί το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας του και οι συμβεβλημένοι ιατροί
βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα, ως προς την σχέση τους με τον νέο Οργανισμό.
Από 1 Δεκεμβρίου 2011 οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί θα δέχονται τους
ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα με το επίσημο κρατικό τιμολόγιο, εκδίδοντας
απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές
συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας.
Για τον Π.Ι.Σ.
Β’ υπόδειγμα
Προς τον ΟΠΑΔ
(Δια του Ιατρικού Συλλόγου …………………….)
Ο υπογραφόμενος Ιατρός………………………………………………………………...............
που τυγχάνω συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ δηλώνω ότι εις εφαρμογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011, προχωρώ σε επίσχεση της σύμβασής
μου έναντι του Οργανισμού, από 1 Δεκεμβρίου 2011, δια τους ακόλουθους
λόγους.
1. Ο ΟΠΑΔ με την υπέρμετρη καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων ποσών
πέραν του έτους, έχει ήδη αναστείλει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις
έναντί μου.
2. Ο ΟΠΑΔ από 1 Νοεμβρίου 2011 έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να έχει
διασαφηνιστεί το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα ως
Ιατρός να βρίσκομαι σε πλήρη αβεβαιότητα, ως προς την σχέση μου με τον
νέο Οργανισμό.
Από 1 Δεκεμβρίου 2011 θα δέχομαι τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ αμειβόμενος,
σύμφωνα με το επίσημο κρατικό τιμολόγιο, εκδίδοντας απόδειξη παροχής
υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης
και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων.
Μετά τιμής
Ο ιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου