Ι.Α.ΣΥ. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ι.Α.ΣΥ. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΕΒΙ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου