Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Στην πόρτα των ιατρείων θα περιμένει... το ΣΔΟΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ


«Καρτέρι» έξω από ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, κλινικές και συνεργεία αυτοκινήτων θα στήνουν οι ελεγκτές της εφορίας.

Οι εφοριακοί θα περιμένουν τους πελάτες που εξέρχονται από τους συγκεκριμένους χώρους, θα τους προσεγγίζουν και θα τους ζητούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι επαγγελματίες, ενώ θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις, τότε οι ελεγκτές θα προχωρούν σε προληπτικό φορολογικό έλεγχο των επαγγελματιών για τους οποίους καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων (βιβλίο ασθενών, βιβλίο κίνησης πελατών, βιβλίο εισερχόμενων οχημάτων κ.λπ.). Με εγκύκλιό του, γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης δίνει νέες οδηγίες στις ελεγκτικές αρχές για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι ελεγκτές των ΔΟΥ θα μπορούν να προχωρούν σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί οι φορολογούμενοι σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από το γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Η Φορολογική Διοίκηση στις περιπτώσεις που διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο της, αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της, όπως οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους.

Στις περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, πρέπει την απόφασή της αυτή, να τη γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου. Ωστόσο είναι δυνατόν ύστερα από πράξη του ΓΓΔΕ να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου