ΙΑΤΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

==========================================================


ΥΑ ΦΕΚ 1918Β' 10/12/2010 ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

http://www.ish.gr/content/attachements.el/DIADIK_ADEIOD_MHX_AKT.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------


Κέντρα Αποκατάστασης,Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.ygeianet.gr/box/cal/25956.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΠΥΥ

http://www.isarkadias.gr/wp-content/uploads/2011/11/EOPYY_FEK.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------Ν 3418 "ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287a_05.1301565440015.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------Ν 3892 ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Ι0ΠΙ-ΡΚ

------------------------------------------------------------------------------------------Ν 3918 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ "Ε.Ο.Π.Υ.Υ."

http://www.cso.auth.gr/greek/Documents/FEK31_t.A_02-03-2011.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------Ν 3919 ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/0c/79/f2/0c79f2f698f8a0e329ff63a12ef4319d94b47a0a/application/pdf/document.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 21-12-2011

http://www.ygeianet.gr/box/cal/27004.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 80.

http://www.disabled.gr/lib/images/40793.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------


Προσδιορισμός ποσοστών αναπηρίας
ΦΕΚ 2611 Β' 08/11/2011


http://www.ygeianet.gr/box/cal/26578.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 262 Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων ΥΥΚΑ για το μεταβατικό στάδιο έναρξης του ΕΟΠΥΥ

http://www.scribd.com/doc/75920234/262-Document

---------------------------------------------------------------------------------------------
ΦΕΚ 2456 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 3008 ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

http://www.isarkadias.gr/wp-content/uploads/2012/01/77207417-fekSt1.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 2903 Β ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

http://www.ygeianet.gr/box/cal/27216.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

http://www.nomotelia.gr/photos/File/4032-11.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------


ΦΕΚ 3100 Β' 30/12/ 2011 ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

http://www.isarkadias.gr/wp-content/uploads/2012/01/%CE%A6%CE%95%CE%9A-3100_2011-%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------


ΦΕΚ 3010 Β' 29/12/2011 ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

http://www.ygeianet.gr/box/cal/27435.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 4038 02-02-2012 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/N4038-2012Mesoprothesmo.pdf

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β44ΡΘ-ΛΧΩ

----------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ 4052 02-03-2012

http://www.ygeianet.gr/box/cal/28363.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------
ΦΕΚ 497Β' 28-02-2012
Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

http://www.ygeianet.gr/box/cal/28465.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ545B' 01/03/2012- Νέα κατανομή εφημεριών- διατάξεις για το φάρμακο και τη συνταγογράφιση

http://www.ygeianet.gr/box/cal/28471.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 713 Β' 13-03-2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

http://www.ygeianet.gr/box/cal/28649.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΥΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ)

http://www.posipy.gr/images/stories/food/egkikl280312.pdf


Ν1565 /1939 Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 
 http://www.ish.gr/content/attachements.el/A.N.1565-1939.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ 1233Β' 11/04/2012


http://www.posipy.gr/images/stories/food/neoskan1233.pdf

ΝΕΟΣ ΕΚΠΥ : ΦΕΚ 3054 Β' 18-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6 #9)

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/97/34/bd/9734bdf67944c38443e9abdf310c215df931dc3e/application/pdf/20100100058.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ 2810 17-10-2012

---------------------------------------------------------------------------------------------
 Νόμος 4093/12- Μνημόνιο 3

Ν 4093 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΟΠΥΥ

Ν4111-13. ΑΡΘΡΟ 37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΦΕΚ 188Β'
ΦΕΚ 427Β' 25-02-2013 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΟΠΥΥ

----------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

Ν4132 - ΦΕΚ 59Α 07-03-2013

-----------------------------------------------------------------------------------


ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας

http://www.eopyy.gov.gr/

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΠΔ166 2003- ΑΡΘΡΟ 4)

ΠΔ 166/2003
------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ 1789 Β' - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

CLAW BACK
Ν 4172
------------------------------------------------------------------------------