Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΕΟΠΥΥ : Προκλητικές δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

Συντάχθηκε απο τον/την Giorgos Vovousas 

Θέμα: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π) μέχρι 31-12-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013 και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα και
β) πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα κάθε Τομέα Υγείας και συγκεκριμένα:

1. Τομέας Υγείας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε (Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 105 61, Αθήνα)
2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (Αχαρνών 27, T.K. 104 39 Αθήνα 104 32)
3. Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (Κάνιγγος 27, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα)
4. Τομέας Υγείας Δικηγορών Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα)
5. Τομέας Υγείας Δικηγορών Θες/νικης (Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη)
6. Τομέας Υγείας Δικηγορών Πειραιά (Ηρ. Πολυτεχνείου 47, ΤΚ 185 35, Πειραιάς)
7. Τομέας Υγείας Δικηγορών Επαρχιών (Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα)

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η διαδικασία πληρωμής σας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Απρίλιος 2013 11:23

ΕΟΠΥΥ: ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΙ;


ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΙ;

Νικήτας Δημητρίου, 23.4.13

Η πρόσφατη «διαπίστωση» των στελεχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ουσιαστική αποτυχία  ελέγχου του κόστους των παροχών, με βάσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού του δεν πρέπει να ξενίζει όσους παρατηρούν με δέος την αστοχία επιλογών σε πρόσωπα τα οποία, σε κανονικές συνθήκες ενός κράτους δικαίου, θα έπρεπε να είχαν από καιρού πάει «σπίτι τους».

Η εκτίναξη των μεγεθών των απεικονιστικών εξετάσεων υψηλής τεχνολογίας (CT), αφενός οφείλεται στον καταιγισμό των παραπεμπτικών (προ αλλά και μετά την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ), αφετέρου στην αιφνίδια αλλαγή των όσων είχαν αμοιβαία συμφωνηθεί από το σύνολο των ιδιωτών παρόχων.

Κυριολεκτικά, εν μια νυκτί, εγκαταλείφθηκε το μέτρο του rebate, ως ελάχιστο αντίμετρο και αντικαταστάθηκε από αλλαγή του σχετικού τιμοκαταλόγου με ένα και μοναδικό κριτήριο: Την τεχνολογία της συσκευής. Έτσι λοιπόν, οι «παλαιάς κοπής» Τομογράφοι των 16 τομών, βρέθηκαν να «ανταγωνίζονται» -αν και ο όρος δεν είναι δόκιμος- με τα «αστέρια» των 64 τομών.

Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των τιμών για τους νέους και η «βελτίωση» τους για τους παλαιότερους τομογράφους.

Ο συντάκτης είναι απολύτως αναρμόδιος να κρίνει πόσες τομές απαιτούνται για μια απεικόνιση «ρουτίνας». Άλλωστε, δεν σιτίζεται από τον σχετικό επιχειρηματικό κλάδο. Η άποψή του για την «υπερ-διαγνωστική» συμπεριφορά των ιατρών είναι δεδομένη και ξεκάθαρη, όπως και για τις «σχέσεις» παραπεμπόντων με παρόχους. Τα δεδομένα, εξάλλου, για τις σχετικές πράξεις κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τους λοιπούς ευρωπαίους, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Όταν στο παρελθόν, η αύξηση των συστημάτων Αξονικής Τομογραφίας είχε ξεπεράσει τα όρια της λογικής , αρκετοί είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για το πού ακριβώς θα οδηγούσε ο «εκσυγχρονισμός». Το ποιοί και ποιάς εθνικότητας και «μάρκας» έκαναν το «παιχνίδι», με την συμβολή και των τραπεζών, είναι ευχερέστατο να βρεθεί. Ζούμε άλλωστε σε μικρή χώρα και όλοι, λίγο-πολύ γνωρίζουν και γνωρίζονται.
Η επιβολή, πάντως, ενιαίας τιμής, με βάση την «ηλικία» της τεχνολογίας, ασχέτως χρησιμότητας για την ορθή διάγνωση και το «χάρισμα» των rebates των παρόχων, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι καταγγέλλουν, δεν έχει λογική βάση. Εκτός και αν η πρόθεση των «σοφών» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των πολιτικών τους προϊσταμένων, είναι άλλης οπτικής γωνίας.

Για την ενίσχυση των αποριών σας, επισυνάπτονται και σχετικοί πίνακες με παραδείγματα. Το ενδεχόμενο το αποτέλεσμα να απέχει μακράν από τα όσα γνωρίζουμε και υποθέτουμε περί «οικονομίας μεγέθους» και ίσης αμοιβής, το αφήνουμε στην κρίση σας. Με πολύ απλά λόγια, «όλες οι CT, όλα τα λεφτά», παραφράζοντας ένα παλαιότερο σύνθημα το οποίο είχε,όντως «σουξέ» στην εποχή του(το πρόστιμο της Ε.Ε. το πληρώσαμε ή θα «τα βρούμε»;).


ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πράξεις ≤60 61-200 201-300 301-400 401-500
16T/πριν 71,11 65,06 62,03 62,03 59,02
16Τ/μετά 53,17 53,17 53,17 53,17 53,17
Μεταβολή -25,23% -18,28% -14,28% -14,28% -9,91%
64Τ/πριν 71,11 65,06 62,03 62,03 59,02
64Τ/μετά 65,92 65,92 65,92 65,92 65,92
Μεταβολή -7,30% 1,32% 6,27% 6,27% 11,69%
             
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)
Πράξεις 50 150 250 350 450
16T/πριν 3.556 9.759 15.508 21.711 26.559
16Τ/μετά 2.659 7.976 13.293 18.610 23.927
Μεταβολή(€) -897 -1.784 -2.215 -3.101 -2.633
Δ -25,23% -18,28% -14,28% -14,28% -9,91%
64Τ/πριν 3.556 9.759 15.508 21.711 26.559
64Τ/μετά 3.296 9.888 16.480 23.072 29.664
Μεταβολή(€) -260 129 973 1.362 3.105
Δ -7,30% 1,32% 6,27% 6,27% 11,69%
 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ CT (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
Συμμετοχή   Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (συν.CT)    
  Ασφ/νου 50 150 250 350 450
16T/πριν 10,67 60,44 54,39 51,36 51,36 48,35
16Τ/μετά 7,98 45,19 45,19 45,19 45,19 45,19
Μεταβολή -25,23% -25,23% -16,92% -12,02% -12,01% -6,54%
64Τ/πριν 10,67 60,44 54,39 51,36 51,36 48,35
64Τ/μετά 9,89 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94
Μεταβολή -7,30% -4,14% 6,53% 12,81% 12,81% 19,83%
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΒΑΣΕΙ ΟΓΚΟΥ CT 
Πράξεις 50 150 250 350 450
16T/πριν 3.022 8.159 12.841 17.976 21.759
16Τ/μετά 2.260 6.779 11.298 15.817 20.336
Μεταβολή(€) -762 -1.381 -1.543 -2.160 -1.424
Δ -25,23% -16,92% -12,02% -12,01% -6,54%  
64Τ/πριν 3.022 8.159 12.840 17.976 21.758
64Τ/μετά 2.897 8.691 14.485 20.279 26.073
Μεταβολή(€) -125 533 1.645 2.303 4.316
Δ -4,14% 6,53% 12,81% 12,81% 19,83%

Σαλμάς:"Μείωση της νοσοκομειακής και ασφαλιστικής δαπάνης στα 3 από 7 δις"

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 δήλωσε πως το υπουργείο Υγείας έχει θέσει σαν στόχο τη μείωση της νοσοκομειακής και ασφαλιστικής δαπάνης στα 3 από 7 δις . Επιπλέον ανέφερε πως για πρώτη φορά τώρα έγιναν τόσο μεγάλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, με αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ να εξοικονομήσει 500 εκατ. ευρώ.

«Τα μέτρα που παίρνουμε στον τομέα της υγείας ξεπερνούν σε τεχνική αρτιότητα και την τρόικα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος επίσης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο κύριος Σαλμάς είπε πως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. «Εφαρμόζεται το μέτρο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά ως μέτρο δεν έχει επιδώσει τα αποτελέσματα που περιμέναμε» .

Για τα φάρμακα, ο υπουργός δήλωσε πως ήδη έχουν δρομολογηθεί 3000 φάρμακα, από τα οποία 2500 είναι γενόσημα και 500 πρωτότυπα. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν τιμολογηθεί 550 φάρμακα, και σύντομα θα διατεθούν στους πολίτες νέα καινοτόμα φάρμακα δήλωσε, και τόνισε «για να προχωρήσουν όμως αυτές οι διαδικασίες δεν χρειάζονται οι “εκβιασμοί” από τον τύπο».

Κλείνοντας ο κ. Σαλμάς προανήγγειλε πως τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από το υπουργείο, το νέο πρόγραμμα παρακολούθησης της πορείας του φαρμάκου, από την παραγωγική εταιρεία μέχρι να φτάσει στα χέρια του ασθενή. «Πλέον έχω πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στον χώρο του φαρμάκου. Βλέπω τα πάντα. Μέχρι και τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός» υπογράμμισε.

Χρυσάνθη Τασσοπούλου
ΗΕΑLTHVIEW

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΟΠΥΥ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ EUROBANK 4,5 δισ. ευρώ για φάρμακα

Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, οι ελληνικές κυβερνήσεις περιορίστηκαν ως επί το πλείστον σε μέτρα πολιτικής καθορισμού και ρύθμισης των τιμών των φαρμάκων, γεγονός το οποίο οδήγησε σε υπέρμετρη αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (στα 4,5 δισ. ευρώ το 2007 από 1,2 δισ. το 1995).

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε μελέτη της διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank, στην οποία τονίζεται παράλληλα πως υπήρξε έλλειψη μέτρων για τον έλεγχο του όγκου κατανάλωσης των φαρμάκων.

Οι παράγοντες που επηρέασαν την κατανάλωση ήταν ο αριθμός των εν ενεργεία ιατρών (ο οποίος διπλασιάστηκε μέσα στην τελευταία εικοσαετία, φθάνοντας τους 70.000), η χωρίς έλεγχο (και όρια) συνταγογράφηση των ιατρών και η υψηλή ζήτηση φαρμάκων από τους ασθενείς (με μέση ετήσια αύξηση 14% την δεκαετία 2000-2010, η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση).

Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό φαρμακείων ανά 100.000 κατοίκους, μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τον σχετικό δείκτη να φθάνει το 94,2 έναντι 47,6 στην Ισπανία, 38 στη Γαλλία και 26,1 στη Γερμανία.

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΕΘΝΟΣ

ΕΟΠΥΥ: για έπιπλα περισσεύουν 940.000 ευρώ!..

Την έντονη αντίδραση των γιατρών αλλά και των επαγγελματιών του χώρου της Υγείας προκάλεσε η αποκάλυψη από την «Ε» του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, που καταδεικνύει το πάρτι της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης που γίνεται με τα χρήματα των φορολογουμένων και των ασθενών, καθώς ετησίως διατίθενται εκατ. ευρώ για καθαριότητα, τηλέφωνα, αμοιβές μελών δ.σ., υπερωρίες κ.ά.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή της δεν διαψεύδει, φυσικά, την ορθότητα των στοιχείων του προϋπολογισμού και ούτε αναφέρει λέξη για την... ταμπακέρα, που είναι η κατασπατάληση των χρημάτων του Οργανισμού και των 10 εκατ. ασφαλισμένων.

Υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί πρόβλεψη και όχι δαπάνη. Αλλά οι προϋπολογισμοί συντάσσονται για να εκτελούνται και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνιούνται κιόλας. Αναφέρεται επίσης από τον ΕΟΠΥΥ ότι ο αναλυτικός προϋπολογισμός δεν αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό. Αλλά παρ' ότι αρκετοί φορείς τον έχουν ζητήσει επίσημα με επιστολές, δεν τους έχει παραχωρηθεί.

Για τα ενοίκια των κτηρίων του ΕΟΠΥΥ, που αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ την ώρα μάλιστα που δεκάδες δημόσια κτήρια είναι αναξιοποίητα, υπογραμμίζεται ότι «ο Οργανισμός "κληρονόμησε" δεκάδες μισθωμένα ακίνητα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα οποία στεγάζονται σήμερα οι υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης κληρονόμησε υπηρεσίες διοικητικές και υγειονομικές των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια του έτους 2012. Ωστόσο, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εξοικονόμηση πόρων από λειτουργικές δαπάνες».

Σε ό,τι αφορά τις υπερωρίες του προσωπικού που αγγίζουν τα 21 εκατ., παρ' ότι ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είχε αποσαφηνίσει στην «Ε» ότι οι υπάλληλοι είναι μόλις 1.300, στην απάντησή του μιλά για 11.000 άτομα.

Σχετικά με την αποζημίωση των μελών του δ.σ. για συμμετοχή σε συμβούλια, που εμφανίζονται να εισπράττουν 780.000 ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι μηνιαίως η αποζημίωση ανέρχεται σε 160,00 ― για τα μέλη και 120,00 ― μηνιαίως για τη γραμματέα ακαθάριστα και καταβάλλεται για τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα για όσους μετέχουν και στις 4 συνεδριάσεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι το δ.σ. ενός φορέα είναι συνήθως ολιγομελές και δεν ξεπερνά τα 15 άτομα, τα ποσά μάλλον δεν... βγαίνουν.

Οσον αφορά, τέλος, τα έπιπλα, που υπάρχει πρόβλεψη για 1 εκατ. ευρώ ετησίως, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι έγιναν αγορές μόλις 60.000 ευρώ. Γεγονός, βέβαια, που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα αισθανθούν ασφάλεια όταν μάθουν ότι περισσεύουν άλλες 940.000 ευρώ για την αγορά επίπλων, καθώς θα μπορούν να βρίσκουν άφθονες καρέκλες να καθίσουν όταν θα επισκέπτονται τα υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ για να περιμένουν με τις ώρες να εξυπηρετηθούν.

Δ.ΕΥΘ. - ΕΝΕΤ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 550 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26/04/2013

Προς
τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Κοιν. 

1. ΠΙΣ – Ι.Σ. Χώρας

2. Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο

3 Αν. Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά

4 Μ.Μ.Ε.


Κύριε Πρόεδρε,

Εν όψει της ανακοινωθείσας εξόφλησης των οφειλών των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥΥ Ταμείων προς γιατρούς και εργαστήρια, θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

1 Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτη, παράνομη και αντισυνταγματική την απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για υποβολή από τον γιατρό υπεύθυνης δήλωσης, ότι παραιτείται από κάθε ένδικο μέσο, τώρα αλλά και στο μέλλον, έναντι του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό όμως, αποτελεί ωμό εκβιασμό εκ μέρους της πολιτείας, η οποία επί 3 χρόνια οφείλει στους γιατρούς μεγάλα ποσά κατά σαφέστατη και κατάφωρη παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων, και αφού επανειλημμένα έχει αυτοδιαψευσθεί στις κατά καιρούς επίσημες και δημόσιες δεσμεύσεις της για την εξόφληση των οφειλών.

2 Μπορείτε αντίστοιχα και εσείς να δεσμευθείτε κύριε Πρόεδρε, σε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εξοφληθούν πλήρως οι οφειλές; (Δηλαδή το 85-90% αυτών, μετά το αυθαίρετο «κούρεμα» που μονομερώς επιβάλλατε κατά παράβαση και πάλι των συμβατικών σας υποχρεώσεων;)

Διότι σε ένα κράτος Δικαίου, το οποίο εκ της θέσεως σας τόσο εσείς, όσο και οι ανώτεροι σας, είστε υποχρεωμένος να προασπίζετε, δεν μπορεί να υποχρεώνεται εκβιαστικά ο πολίτης να απεμπολεί νόμιμες πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις.

3 Οι γιατροί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα οικονομικά τους όρια. Δεν μπορούν να καταθέσουν αυτή τη παράνομη και καταχρηστική υπεύθυνη δήλωση, σε μία πολιτεία που αυθαιρετεί συνεχώς και που δεν δεσμεύεται εγγράφως και με στοιχεία, για τον χρόνο της πλήρους αποπληρωμής.

4 Αν ένας γιατρός δεν καταθέσει αυτή τη δήλωση δεν θα τον πληρώσετε;

Δηλαδή δεν αναγνωρίζετε την οφειλή σας; Ή θέλετε να απεμπολήσει τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία;

Επιτέλους Κύριε Πρόεδρε, εξοφλήστε άμεσα τις οφειλές σας, διότι ενώ είστε υπόχρεοι σε τόκους υπερημερίας (βλ. νομοθεσία Ε.Ε.) προβαίνετε μονομερώς σε εκπτώσεις και κουρέματα, απαιτώντας ταυτόχρονα και πιστοποιητικά πλήρους υποταγής των γιατρών στον ΕΟΠΥΥ.

Περιμένουμε να εκδώσετε άμεσα νέες οδηγίες οι οποίες θα απαλείφουν την απαίτηση για αυτή την επαίσχυντη δήλωση και να μας παρέχετε πειστικά στοιχεία για την πλήρη εξόφληση των οφειλομένων.

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Γνωστοποίηση αδυναμίας εξυπηρέτησης ασφαλισμένων περιοχής μας σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση πραζόλης

Αρ. Πρωτ.: 3942
Πάτρα: 30-4-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ιατρικός σύλλογος Πατρών
κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,

Επανερχόμαστε, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 3131 (04/04/2013) επιστολή μας, σχετικά με τις αντιρρήσεις – παρατηρήσεις μας επί της εφαρμογής του περιορισμού συνταγογράφησης των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (πραζολών).

Αφού λάβαμε γνώση της υπ’ αρ. πρωτ: οικ 14743 (17/04/2013) εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ περί των περιορισμών του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σας γνωστοποιούμε ότι στο νομό Αχαΐας υπηρετεί μόνο ένας γαστρεντερολόγος σε μονάδα ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχουν γαστρεντερολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς κρίνεται αδύνατη από ένα μόνο γαστρεντερολόγο η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στην περιοχή ευθύνης μας, που αριθμεί περί τους 320.000 κατοίκους, και επομένως κρίνεται επιβεβλημένη η άρση των όποιων περιορισμών συνταγογράφησης των σκευασμάτων πραζόλης για τεχνικούς και επιστημονικούς λόγους, όπως έχουμε αναπτύξει αναλυτικά στην επιστολή μας.

Οι όποιοι περιορισμοί αποσκοπούν στη μείωση δαπανών, δε θα πρέπει να οδηγούν τελικά σε περιορισμό της παρεχόμενης απαραίτητης ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.


Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΣΑ. Συνάντηση με εκπροσώπους Πειραιώς Factoring – Ενημέρωση ιατρών για το Factoring

Στις 29/4/2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γεωργίου Πατούλη με τον Πρόεδρο της Πειραιώς Factoring κο Παπαδόπουλο και την αντιπρόεδρο κα Βαρδακάρη, ενόψει των οδηγιών που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διαδικασία αποπληρωμής των οφειλομένων του ΟΠΑΔ πριν την 1/1/2012.

ΙΣΑsmallΟ Πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε τη δύσκολη οικονομική θέση στην οποία είχαν περιέλθει οι ιατροί από την αδυναμία της πολιτείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς αυτούς και ζήτησε την εκ μέρους της Τράπεζας ευνοϊκή μεταχείριση για τις οφειλές των ιατρών, αίτημα το οποίο είχε υποβληθεί και στις προηγούμενες συναντήσεις.

Συναποφασίστηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα κάτωθι:

Έκπτωση 20% για τα ποσά έως 20.000 ευρώ τα οποία θα προκύψουν ως οφειλόμενα από τους ιατρούς στην Τράπεζα, σύμφωνα με τα συνολικά πιστωτικά τιμολόγια που θα εκδώσουν οι ιατροί ύστερα από το κούρεμα όπως προβλέπεται με την αριθμ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 Β’ 25-2-2013) .
Έκπτωση 10% για τα ποσά άνω των 20.000 ευρώ .
Συμψηφισμός των τιμολογίων που δεν έχουν αποδοθεί στους ιατρούς από την Τράπεζα με το υπόλοιπο της οφειλής.
Οι τόκοι θα πρέπει να αποδοθούν χωρίς περαιτέρω προσαύξηση.
Το υπόλοιπο της οφειλής προς την Τράπεζα θα αποπληρωθεί σε 6 δόσεις, με ευνοϊκό επιτόκιο 3,5%

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΣΑ συνάντηση των ιατρών με σύμβαση Factoring κατά την οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ οι ως άνω προτάσεις της Πειραιώς Factoring. Στην συνάντηση επίσης παρευρέθησαν ο Ταμίας του ΙΣΑ κ. Πατσουράκος Φώτιος, εκ μέρους του ΠΟΣΙΠΥ ο κ.Γεωργακόπουλος Θεόδωρος και Λεωνίδας Αναγνώστου και εκ μέρους της ΠΕΕΒΙ ο κ. Πλακιώτης Ανάργυρος. Τέλος αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση μεγάλων οφειλών θα γίνει προσπάθεια για μεγαλύτερη επιμήκυνση μετά από νέα διαπραγμάτευση του επιτοκίου.

Ο ΙΣΑ κατάφερε μία ευνοϊκότερη μεταχείριση συγκριτικά με τις αρχικές θέσεις της Τράπεζας και θα συνεχίσει μάχεται για το συμφέρον των μελών του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Ιατρικός Σύλλογος Έβρου.Έγγραφο προς τον Πρόεδρο & το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29/04/2013
Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Κοινοποίηση:
1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2) Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας

Αξιότιμε κε Πρόεδρε, κ.Πατούλη και μέλη του Δ.Σ
Ιατρικός-Σύλλογος-Έβρου
Σχετικά με το έγγραφό σας ΑΠ37194/26-4-2013, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Δεν απηύθυνε την επιστολή ΑΠ537/23-4-2013 προς τον Π.Ι.Σ, ζητώντας του να διεκδικήσει και να επιβάλλει τον κεντρικό συντονιστικό του ρόλο, <ένας συνάδελφος>, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου.

2. Σε κανένα σημείο του εγγράφου μας, δεν ετέθη θέμα αμφισβήτησης του τεράστιου εθελοντικού έργου των συναδέλφων, που σε ΟΛΗ την Ελλάδα, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες τους που υποφέρουν.

3. Η περιγραφή των τεραστίων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες την εποχή του Μνημονίου, όπως η ανεργία, το κόψιμο των συντάξεων, το πρόβλημα των ανασφάλιστων αρρώστων, η πλήρης διάλυση του κοινωνικού κράτους, δεν θα έπρεπε να απευθύνεται σε συναδέλφους που ΖΟΥΝ και ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ καθημερινά σε ένα Ακριτικό Νομό. Ξέρουμε πολύ καλύτερα από εσάς τι σημαίνει άγονη γραμμή, δεν το ανακαλύψαμε τώρα!

Την παράγραφο περί του <μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας> που είναι <πρώτος στις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Π.Ι.Σ>, ειλικρινά δεν την καταλάβαμε. Εμείς πάντως πληρώνουμε κανονικά και εγκαίρως!

1. Όσο για το σενάριο-θρίλερ,όπου γιατρός από το Ψυχικό π.χ. βρίσκεται στις λάσπες του Δέλτα του Έβρου, αντιμέτωπος με επείγον περιστατικό, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να το παρακολουθήσουμε.

2. Τώρα όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης. Ο Ι.Σ Αθηνών, δια του Προέδρου του, εμφανίζεται μαζί με την οργάνωση ΑΠΟΣΤΟΛΗ να διανέμει φαρμακευτικό υλικό σε χωριά της περιοχής Διδυμοτείχου. Το μαθαίνουμε από τα Μ.Μ.Ε. Ποιός καθόρισε τις ανάγκες, σε ποιους δόθηκαν και με ποια κριτήρια; Ακολουθεί η πανηγυρική υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου σας και τεσσάρων Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων και του Διδυμοτείχου – Ορεστιάδος – Σουφλίου, για την ανάπτυξη κοινωνικών ιατρείων στο Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα. Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις εικόνες, διότι εμείς, δηλ. ο Ι.Σ Έβρου, ήδη εκείνη την περίοδο, σε συνεργασία με τον Δήμο Διδυμοτείχου και με ενημέρωση του Μητροπολίτη, αναπτύσσουμε το 2ο Κοινωνικό Ιατρείο στον Νομό μας και μάλιστα στο Διδυμότειχο! Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε ότι το 1ο Κοινωνικό Ιατρείο του Ι.Σ. Έβρου λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από τον Απρίλιο του 2012.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι: εξ ονόματος ποίων υπέγραφε ο Πρόεδρος του Ι.Σ. Αθηνών συμφωνία με τον Μητροπολίτη Διδ/χου-Ορ/δος και Σουφλίου, με ποιους ιατρούς θα υλοποιούσε την συμφωνία και πότε θα ενημέρωνε τον Ι.Σ Έβρου, στον χώρο ευθύνης του οποίου ανήκουν το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα (βλ. χάρτη Ελλάδας);

Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, για να κλείσουμε και να μην ταλαιπωρούμε ούτε τον Π.Ι.Σ, ούτε τους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους.

- Πέρα από τους οποιουσδήποτε Νόμους, στοιχειώδεις αρχές ευγένειας και δεοντολογίας επιβάλλουν όταν επισκέπτεσαι ένα ξένο σπίτι, ακόμη και φίλου, να χτυπάς πρώτα την εξώπορτα.

- Ούτε στιγμή πέρασε από το μυαλό μας, να αποπειραθούμε να υποβαθμίσουμε το τεράστιο κοινωνικό έργο που προσφέρουν τα μέλη του Ι.Σ. Αθηνών, με την καθοδήγηση του Δ.Σ του.

- Και βέβαια ο Ι.Σ. Έβρου είναι ανοικτός και διαθέσιμος σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, με οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα δραστηριοποιείται στον κοινωνικό χώρο, εφ” όσον αποβλέπει στην στήριξη και ανακούφιση συνανθρώπων μας που υποφέρουν.

- Χαιρόμαστε, διότι στην τελευταία παράγραφο της επιστολής σας συνυπογράφετε και την δική μας παρότρυνση προς τον Π.Ι.Σ, να αναλάβει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο του στις όποιες δράσεις αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση της ραγδαία επιδεινούμενης Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Τέλος, επειδή νομίζουμε ότι η επίθεση ενάντια στο κοινωνικό

κράτος και στην Δημόσια Υγεία βρίσκεται σε εξέλιξη, επειδή στους αγώνες του Ιατρικού Κινήματος δεν περισσεύει κανένας (μικρός ή μεγάλος), επειδή η σφυρηλάτηση της ενότητας υπό την αιγίδα του κεντρικού μας οργάνου, του Π.Ι.Σ, είναι θέμα που αφορά όλους μας, Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Ι.Σ Έβρου, τελειώνουμε με αυτήν την <αντιπαράθεση> και δεν θα επανέλθουμε, ευχόμενοι μέρες που είναι, στους συναδέλφους του Ι.Σ. Αθηνών, αλλά και όλων των άλλων Συλλόγων.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Με τιμή

Για το Δ.Σ

Ανακοίνωση ΙΣΘ 30/4/2013 - Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο ΙΣΘ διεκδικεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο την γρήγορη εξόφληση όλων των οφειλών αλλά και του παρακρατηθέντος 10% . Συνεχίζουμε τις καθημερινές πιέσεις προς τους αρμόδιους τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ούτε το μέγεθος του προβλήματος ούτε τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του.
Αρκετά με τις παλινωδίες και την ολιγωρία . Τους καθιστούμε ατομικά υπεύθυνους και για κάθε παράνομη καθυστέρηση και θα κινηθούμε αναλόγως.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις για τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ συνοψίζουμε ότι:

Η διαδικασία αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές δαπανών ( επισκέψεις, πράξεις, εξετάσεις), που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2011 δηλ. περιλαμβάνονται και εκείνες που υποβλήθηκαν αρχές του 2012.
Η ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής υποβάλλεται άμεσα αναγράφοντας και το IBAN μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από τις Εφαρμογές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ.
Στους ιατρούς αποδίδεται το ποσό που έχουν ζητήσει αφού αφαιρεθεί η μείωση 10% ή 15% ανάλογα με το ποσό ανά μηνιαία υποβολή. Για τους εργαστηριακούς η μείωση 10% ισχύει μέχρι τα 15000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή ενώ για τους κλινικούς μέχρι 4000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού η μείωση αυξάνεται σε 15% για όλους. Για εκείνους που υπέβαλαν δαπάνες με συγκεντρωμένους περισσότερους μήνες έχουμε ήδη ζητήσει να επιμερισθεί η δαπάνη ανά μήνα ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερο «κούρεμα».
Εάν μαζί με τις εντολές εκδόθηκε Α.Π.Υ. ή τιμολόγιο τότε απαιτείται η έκδοση αθεώρητου πιστωτικού τιμολογίου όπου θα αναγράφεται το ποσό της μείωσης και θα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.
Εάν δεν έχει εκδοθεί Α.Π.Υ ή τιμολόγιο κατά την υποβολή των εντολών τότε εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πιστωτικό τιμολόγιο με το ποσό της μείωσης.
Απαιτείται φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότηταόταν το τελικό εισπρακτέο είναι περισσότερο από 1500 ευρώ.
Η έντυπη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της εξόφλησης (επισυνάπτεται ) με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής ( από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ ) θα κατατεθεί όταν θα πάμε να καταθέσουμε και τα άλλα δικαιολογητικά ( τιμολόγια – ενημερότητες ).
Μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ θα ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη της διαδικασίας.
Με τον πρόσφατο νόμο προσδιορίζεται η μέγιστη προθεσμία αποπληρωμής για κάθε δημόσια αρχή και για νομικά πρόσωπα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και για τον ΕΟΠΥΥ σε εξήντα μέρες από την υποβολή των παραστατικών. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας ο δικαιούχος δικαιούται τόκο υπερημερίας με επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 8%.
Ο ΙΣΘ αποστέλλει εξώδικο δήλωση διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ ζητώντας την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών από όλα τα ταμεία τονίζοντας ότι σε περίπτωση αθέτησης από τον ΕΟΠΥΥ της υποχρέωσης εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας οι ιατροί διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσης.

Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές εναντίον του ΟΠΑΔ και εφ όσον επιθυμούν να εξοφληθούν με την παραπάνω διαδικασία χρειάζεται,
να τηλεφωνήσουν στον ΙΣΘ ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της προσφυγής τα οποία θα αναγράψουν στην υπεύθυνη δήλωση,
να εκτυπώσουν την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση την οποία θα προσκομίσουν ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά στον ΙΣΘ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Το κόστος αυτών των διαδικασιών θα καλυφθεί - μετά από συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο - από το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά..

Για τα άλλα ταμεία ( ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΤΑΠΟΤΕ ) ακολουθούνται ανάλογες διαδικασίες οι λεπτομέρειες των οποίων θα μας γνωστοποιηθούν εντός των επομένων ημερών.
Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές και για άλλα ταμεία θα τους επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν ( 20 ευρώ ανά ταμείο ) εφ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

Χρήσιμο είναι κάθε συνάδελφος να προετοιμάσει για προσωπική του χρήση λίστες των απαιτήσεων του ανά ταμείο και ανά υποβολή με αναγραφή του ποσού και του αριθμού του αντίστοιχου παραστατικού ώστε να οργανώσει και να παρακολουθεί καλύτερα τις περαιτέρω ενέργειες του.

Ιατρικός Logo


Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας


Τσάμης Δημήτρης  Νίτσας Νικόλαος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                         Λάρισα  30-4-2013                             
        «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
                Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο σπάταλος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, προκαλεί ασφαλισμένους
 και γιατρούς

                  Σχετικά με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», που αφορούν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, όπου αποδεικνύεται περίτρανα η σπατάλη και η κακοδιαχείριση των χρημάτων των 10 εκατ. ασφαλισμένων, ο ΙΣΛ εκφράζει την αγανάκτηση του και παράλληλα καταγγέλλει για μια ακόμα φορά την παρουσία των «τρωκτικών», που με διάφορους τρόπους και μεθόδους συνεχίζουν να ροκανίζουν τον ιδρώτα και το υστέρημα του Ελληνικού Λαού.
                  Ενδεικτικά στον προκλητικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ γίνονται τηλεφωνικές κλήσεις εκατομμυρίων ευρώ, για την καθαριότητα διατίθενται πάνω από 6 εκατ. ευρώ, για ενοίκια 20 εκατ. ευρώ, για υπερωρίες προσωπικού 21 εκατ. ευρώ, για προμήθεια Η/Υ 15 εκατ. ευρώ, για αμοιβές λοιπών που εκτελούν άγνωστης ταυτότητας υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 14 εκατ. ευρώ, για φωτισμό και κίνηση 5,2 εκατ. ευρώ. για προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1,5 εκατ. ευρώ, για γραφική ύλη 800 χιλ. ευρώ, για απολυμαντικά 100 χιλ. ευρώ, για πλυντικά 200 χιλ. ευρώ, ενώ για ημερήσιες αποζημιώσεις μετακίνησης υπαλλήλων 270 χιλ. ευρώ !!!
                  Δυστυχώς, ακόμα και στην σημερινή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ο ΕΟΠΥΥ, η μεγαλύτερη απάτη από γεννήσεως του Ελληνικού Κράτους, προκαλεί το κοινό αίσθημα και ενώ απ’ τη μια μεριά περιορίζει συνεχώς τις παροχές σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς τους ασφαλισμένους του, απαξιώνοντας παράλληλα τους λειτουργούς υγείας τους οποίους κρατά για χρόνια τώρα σε οικονομική ομηρία, απ’ την άλλη ξοδεύει προκλητικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ!
                  Μετά απ’ όλα αυτά, αποδεικνύεται με σαφήνεια πως, η διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορεί να προέλθει από δυνάμεις που μας οδήγησαν σε τεράστια ελλείμματα, στον βούρκο της υπερχρέωσης, σ’ ένα φαύλο σύστημα εξουσίας διαπλεκόμενο, σπάταλο, διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό και ανυπόληπτο.
Για τον Ι.Σ.Λ.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                    ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ