Σάββατο 27 Απριλίου 2013

ΙΣΑ. Πρός ΠΙΣ σχετικά με την αδειοδότηση των ιατρείων και εργαστηρίων

Προς τον

κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα

Αθήνα, 26/4/2013

Α.Π. 37017

Αγαπητοί κ. Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ,

Με πρόσφατη επιστολή σας, ζητήσαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του πδ 84/2001 όσον αφορά την αδειοδότηση των ιατρείων και εργαστηρίων προς «τακτοποίηση» του ζητήματος. Τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας όμως να τους υπενθυμίσουμε την κατά νόμο υποχρέωσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες και εφαρμοστέες σήμερα διατάξεις. Αυτός εξάλλου είναι ο ρόλος του ΙΣΑ. Να προστατεύει τα μέλη του και να τους υποδεικνύει το δέον και το νόμιμο. Εξάλλου η μέλλουσα να εκδοθεί νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας προσαρμογής δεν αναιρεί, σήμερα, την υποχρέωση αυτή.

Θα πρέπει, κρίνουμε, όλοι οι ιατροί να είναι πλήρως και σαφώς ενημερωμένοι, ώστε να επιλέξουν τι θα πράξουν, να φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου τους εν γένει, αλλά και ειδικότερα σε περίπτωση τυχόν ελέγχου από ελεγκτικά όργανα, όπως το ΣΕΥΥΠ.

Ο ΙΣΑ αφότου ανέλαβε τη σχετική αρμοδιότητα δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή ώστε, χωρίς τις χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στο παρελθόν, να είναι σε θέση άμεσα, εντός μηνός, να ολοκληρώνει τη διαδικασία, χωρίς να ταλανίζει τους ιατρούς.

Ο ΙΣΑ τιμά τα μέλη του και προσφέρει τις κατά το μέτρο του δυνατού βέλτιστες υπηρεσίες, όπως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πράττει τόσο κάθε ΙΣ όσο και ο ΠΙΣ, ο οποίος επίσης εισπράττει σημαντικό μέρος της ετήσιας συνδρομής κάθε ιατρού που ασκεί το επάγγελμα στην Ελλάδα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου