Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Αλλάζουν τα κριτήρια για τις αποκλειστικές νοσοκόμες

Θα δημιουργηθεί μητρώο σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια
Με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου αλλάζουν τα κριτήρια οργάνωσης, εργασίας και επιλογής των αποκλειστικών νοσοκόμων στη χώρα μας.

Αλλάζουν τα κριτήρια για τις αποκλειστικές νοσοκόμεςΜε την αυστηρή τήρηση της υπουργικής απόφασης επιδιώκεται, από το υπουργείο Υγείας, τόσο η ασφαλής και υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας στους ασθενείς, όσο και η θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικότερα, δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠε), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλειστικές νοσοκόμες-οι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για την εγγραφή τους σε αυτό απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια εργασίας ΙΚΑ, πτυχίο, ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς.

Καταρτίζεται κατάλογος αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοσοκομείο σε ετήσια βάση και με απολύτως αντικειμενικά, βαθμολογούμενα κριτήρια από την ΥΠε (και όχι από την προϊσταμένη κάθε νοσοκομείου). Κάθε αποκλειστική/ός μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μεταξύ τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά), προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα προσμετρώμενα κριτήρια αφορούν την εμπειρία, την οικογενειακή /κοινωνική κατάσταση (πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών) και την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Η διάθεση των αποκλειστικών γίνεται μόνο από τον κατάλογο του νοσοκομείου και με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν (rotation), ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλες/ους τους συμμετέχοντες. Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο, απαρτίζεται από την προϊσταμένη νοσηλεύτρια, τον διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας και νοσηλευτή εργαζόμενο, και υποχρεούται να καταθέτει ανά τρίμηνο απολογιστικά στοιχεία στο ΔΣ του νοσοκομείου για τη διάθεσή τους. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την/τον αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο από τον σχετικό κατάλογο του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους.

Η παραμονή προσώπων ως συνοδών στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντα ιατρού και μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ' οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση απασχόλησης και να προσκομίζεται αντίγραφο του εργόσημου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.  newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου