Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Αντιεισαγγελέας κατέθεσε αγωγή στο ΣτΕ κατά του Μνημονίου ΙΙΙ


Η πρώτη αγωγή δικαστή με την οποία ζητάει να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΜΠΕ, και αφορά το σκέλος εκείνο που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και ρυθμίζει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», στο Δημόσιο. Δηλαδή την τμηματική επιστροφή των επιπλέων πόσων που έλαβαν από την 1.8.2012 μέχρι την εκπνοή του τρέχοντος έτους, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αποδοχών και των συντάξεών τους.

Να σημειωθεί ότι οι δικαστές λένε ότι με την είσοδο του νέου έτους αναμένεται να κατατεθούν σωρεία παρόμοιων αγωγών στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί η από 14.11.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την επιστροφή «των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων» που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ (αναδρομική μείωση αποδοχών και συντάξεων).

Παράλληλα, ζητάει να ακυρωθεί και η υποπαράγραφος Γ 1 του Μνημονίου ΙΙΙ που αφορά τις μισθολογικές διατάξεις των απασχολουμένων στον Δημόσιο τομέα.

Ο αντεισαγγελέας υποστηρίζει ότι οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών παραβιάζουν τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος, καθώς και το δικαίωμά τους στην περιουσία, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Στην έννοια της περιουσίας, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνονται τόσο οι αποδοχές, όσο και οι συντάξεις.

Ο εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι δεν προσέφυγε στο Μισθοδικείο, γιατί έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι στο Μισθοδικείο υπάγονται μόνο ατομικές μισθολογικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υποθέσεις δικαστών και η προσφυγή του αφορά «ακυρωτική διαφορά» που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, ο αντεισαγγελέας επαναλαμβάνει ότι οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, πρέπει να είναι ισότιμες με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών (νομοθετικής και εκτελεστικής).

Ακόμη, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να παρέχει στο δικαστή, αφενός μεν αποδοχές, επαρκείς και ανάλογες του λειτουργήματός του, αφετέρου τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, ώστε αυτός να είναι σε θέση να επιτελεί «το δικαιοδοτικό του έργο» στο υψηλό επίπεδο που επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει, καθώς η Πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει στους δικαστές την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε «διατηρεί πρόσφορες συνθήκες ομαλής και ορθολογικής άσκησης του δικαιοδοτικού έργου», υποσημειώνει ο αντεισαγγελέας.

Η υποστελέχωση και η έλλειψη εξειδίκευσης των γραμματειών των δικαστηρίων, η απουσία χώρων εργασίας και μελέτης (γραφεία, κ.λπ.) καθώς και βιβλιοθηκών, έστω και σε υποτυπώδη μορφή -συνεχίζει ο αντεισαγγελέας- στα περισσότερα δικαστήρια, η έλλειψη μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων αποτελούν χαρακτηριστικές παθογένειες της ελληνικής Δικαιοσύνης, οι οποίες, συνδυαζόμενες με τον αυξημένο φόρτο εργασίας και το συσσωρευμένο όγκο των υποθέσεων, «δυσχεραίνουν υπέρμετρα την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου» των δικαστικών λειτουργών.

Για το λόγο αυτό, τονίζει ο εισαγγελικός λειτουργός, η Πολιτεία από το 1997 έχει χορηγήσει στους δικαστές ειδικά επιδόματα (αντισταθμιστικό επίδομα, πάγια αποζημίωση, κ.λπ.).

Έτσι, οι αποδοχές των δικαστών μπορούν να περικοπούν μόνο εφόσον αυτό επιβάλλεται «από την ανάγκη αντιμετώπισης εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, μετά από αιτιολογημένο αποκλεισμό άλλων εναλλακτικών λύσεων».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ: Συνεχίζουμε την επίσχεση υπηρεσιών ζητώντας το αυτονόητο για το σύνολο του ιατρικού κόσμου !

Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ , συνεχίζει την προσπάθεια για να αναδείξει το τεράστιο θέμα των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το σύνολο του ιατρικού κόσμου κλινικών και εργαστηριακών, τόσο για τα νέα όσο και για τα παλαιά χρέη. Συνεχίζουμε την επίσχεση παροχής υπηρεσιών μέχρι οριστικής αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών !
 

Η ατζέντα του τρόμου για την κυβέρνησηΜεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από εγχώριους και ξένους οικονομικούς παράγοντες και επενδυτές.

Επίσης, ζητούμενο είναι και η αντιστροφή της «μηδενιστικής ψυχολογίας» στην κοινωνία, με τη δημιουργία πεποίθησης ότι οι θυσίες δεν πάνε χαμένες και ότι τα χειρότερα πέρασαν.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται κινήσεις που θα δώσουν ώθηση στην αγορά και θα ενισχύσουν τη ρευστότητα με βασικό μοχλό τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ενώ τόνωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αναμένεται με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής, υπάρχουν και έξι νάρκες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Έτσι λοιπόν, οι προαπαιτούμενες δράσεις για την αποδέσμευση των δόσεων του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, είναι η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, η τοποθέτηση ειδικού γραμματέα εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών με αυξημένες αρμοδιότητες και πενταετή θητεία, ο καθορισμός αριθμού υπαλλήλων που θα αποχωρούν από το Δημόσιο και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Επίσης, η εφαρμογή της ρήτρας αυτόματων περικοπών στις δαπάνες σε περίπτωση αποκλίσεων στους δημοσιονομικούς στόχους, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, η αποπληρωμή ενός μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου και η αποφυγή της δημιουργίας νέων οφειλών, καθώς και η ριζική ανασυγκρότηση του φοροελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού με ταυτόχρονη τήρηση των κριτηρίων ελέγχου και απόδοσης εσόδων από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο, για να εισρεύσουν τα 14,8 δις. ευρώ της δόσης στο πρώτο τρίμηνο του 2013, η Ελλάδα θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

-Τον Ιανουάριο να έχει ψηφίσει το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, να προχωρήσει στην αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ και να έχει τοποθετήσει στη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών πρόσωπο με γνώσεις, εμπειρία και ανεξάρτητο από πολιτικές επιρροές και δεσμεύσεις.

- Τον Φεβρουάριο θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και να προσδιοριστούν τα ανώτερα όρια για τις δαπάνες που θα κάνουν τα επόμενα τρία χρόνια οι φορείς της κυβέρνησης και ειδικά οι δήμοι και τα νοσοκομεία. Επίσης, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη όλων των δαπανών των υπουργείων και όλων των φορέων και οργανισμών της γενικής κυβέρνησης προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία τους με βάση τα δεσμευτικά όρια που έχουν τεθεί σε τρίμηνη βάση.

- Ο Μάρτιος είναι ο πλέον καθοριστικός και «φορτωμένος» με δράσεις μήνας, καθώς θα υπάρξουν τελικές αξιολογήσεις για την πορεία του οικονομικού προγράμματος το πρώτο τρίμηνο του έτους και θα ολοκληρωθεί η ακανθώδης έκθεση για το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο.

Παράλληλα θα καθοριστεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που πλεονάζουν καθώς και το πόσοι θα αποχωρούν ανά τρίμηνο μέχρι το τέλος του 2014.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Έλεος! Φόροι έως και 689% το 2013!Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, περίπου 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του έτους του 2013 φόρους υψηλότερους έως και 689%, λόγω της κατάργησης των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Ημερησία, περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους έως και 2.500%, εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ. Αναλυτικά, οι φόροι που έρχονται για τα εισοδήματα του 2013:

Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης θα προκύψουν:

α) Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά:

Μειώσεις φόρων κατά 10 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.

Αυξήσεις φόρων κατά 60 έως και 1.280 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 και μέχρι 40.000 ευρώ.

β) Για τους μισθωτούς με 1 παιδί:

Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 80 έως και 200 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ.

Αυξήσεις φόρων κατά 40 έως και 1.480 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.

γ) Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:

Κατά 120 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 10.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.

Κατά 460 έως και 1.680 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.

Φοροαπαλλαγές: Διατηρείται αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Αποδείξεις: Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ. Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις αξίας 10.500 ευρώ. Επίσης αυξάνεται από 10% σε 22% το πέναλντι φόρου που θα καλείται να πληρώσει κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος, ο οποίος δεν θα καταφέρνει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες αποδείξεις.

Ενοίκια: Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%.

Α.Ε. - ΕΠΕ: Αλλάζει η φορολογία των κερδών για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ειδικότερα:

Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα.

Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα.

Ο.Ε. - Ε.Ε.: Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ΄ κατηγορίας) το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο 26%.

Ελεύθεροι επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις: Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 33%.

Νέοι επαγγελματίες: Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%.

Φορολογούμενοι με «μπλοκάκι»: Ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εργαζόμενος να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

β) Ο εργαζόμενος να παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές που αφαιρούνται, δεν δύναται να εκπέσει καμία δαπάνη.

Τέλος επιτηδεύματος: Αυξημένο έως 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

- 800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
- 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
- 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
- 600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Διατηρείται, αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ.

Αυξημένο έως 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ηλεία: Τεράστια τα κενά του ΕΟΠΥΥ στο νομό

Ηλεία: Τεράστια τα κενά του ΕΟΠΥΥ στο νομό  Ακόμα και σε βασικές ειδικότητες γιατρών όπως Παθολογίας

Σοβαρότατες ελλείψεις ακόμα και σε βασικές ειδικότητες γιατρών όπως Παθολογίας, παρουσιάζουν οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε Πύργο και Αμαλιάδα, ενώ εξαιτίας της έλλειψης δυο παρασκευαστριών το Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Πολυιατρείων έχει διακόψει τη λειτουργία του προ διετίας παρά το γεγονός ότι διαθέτει δυο ιατρούς Μικροβιολόγους.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Πολυιατρείων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους της Ηλείας, απαιτούνται διπλάσιοι και πλέον σε αριθμό ιατροί, απ’ όσους υπηρετούν σήμερα με διάφορες σχέσεις εργασίας (μόνιμοι, συμβεβλημένοι, αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου) και μάλιστα όχι μόνο για την κάλυψη δευτερευουσών ειδικοτήτων που παραμένουν ακάλυπτες για χρόνια (όπως Οφθαλμίατρος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος κ.α.) αλλά και βασικών ειδικοτήτων όπως Παθολογίας, Καρδιολογίας και Γυναικολογίας.

Ο Διευθυντής της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ στον Πύργο κ. Νίκος Γαλανόπουλος ο οποίος έχει και την ευθύνη για την τοπική μονάδα στην Αμαλιάδα, με έγγραφο του προς την Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας επισημαίνει αναλυτικά τις ανάγκες των μονάδων σε ιατρικό προσωπικό, ζητώντας την κάλυψη τους με 30 περίπου ιατρούς.

Αναλυτικότερα για τη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ στον Πύργο ζητούνται:

- Δυο τουλάχιστον Παθολόγοι (υπάρχει μόνον μια Γενική Ιατρός),

- 1-2 Γυναικολόγοι (υπάρχει μόνον 1 και 1 συμβεβλημένος),

- 1-2 Οφθαλμίατροι (δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον τα τελευταία 15-20 χρόνια),

- 2 Δερματολόγοι (δεν υπάρχει κανένας συμβεβλημένος σε επίπεδο Νομού),

- 1-2 Καρδιολόγοι (υπάρχουν 3 ιατροί στη ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου)

- 1-2 Χειρούργοι (υπάρχει 1 με σχέση αορίστου χρόνου στον Πύργο και κανείς σε Αμαλιάδα)

- 1-2 Ενδοκρινολόγος (κανείς σε Πύργο και Αμαλιάδα, κανένα ενδιαφέρον την τελευταία 15ετία)

- 1 Ρευματολόγος (κανείς σε Πύργο και Αμαλιάδα, ειδικότητα με μεγάλες ελλείψεις σε όλο το Νομό)

- 1 Ορθοπεδικός (υπηρετεί 1 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και 1 με 2ετή σύμβαση έργου ενώ υπάρχουν και δυο συμβεβλημένοι στον Πύργο ωστόσο είναι αναγκαία ειδικότητα για τη στελέχωση των ΚΕΠΑ)

- 1 Πνευμονολόγος (υπάρχει 2 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου εκ των οποίων ο ένας με καθήκοντα αναπλ/τη Δ/ντη και ακόμα 1 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην Κρέστενα)

- 1 Νευρολόγος (υπάρχει ένας μόνιμος, 1 με σχέση αορίστου χρόνου και 1 συμβεβλημένος).

Όσον αφορά την Τοπική Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ στην Αμαλιάδα οι ανάγκες έχουν ως εξής:

- 2 Παιδίατροι (υπάρχει μόνον 1 στα Λεχαινά)

- 2 Οφθαλμίατροι (δεν υπάρχει κανείς)

- 2 ΩΡΛ (δεν υπάρχει κανείς)

- 1 Ενδοκρινολόγος (δεν υπάρχει κανείς)

- 1 Χειρούργος (δεν υπάρχει κανείς)

- 1 Νευρολόγος (δεν υπάρχει κανείς)

- 1 Ουρολόγος (δεν υπάρχει κανείς)

- 1 Δερματολόγος (Υπάρχει ένας με καθήκοντα υπεύθυνου υγείας στην τοπική μονάδα).
 
THEBEST.GR

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ και το Νοσοκομείο Αγρινίου επισκέφθηκε ο Μ. Σαλμάς
Τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ στο Αγρίνιο καθώς και το νοσοκομείο της πόλης επισκέφθηκε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς. Στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ ο κ. Σαλμάς είχε συζήτηση με τον διευθυντή κ. Γ. Σπηλιώτη καθώς και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Π. Παπαθανάση, τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΠΥ Αγρινίου, κ. Γ. Ζήση και την πρόεδρο των εργαζομένων κ. Σιδέρη ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ειδικοτήτων όπως του ψυχιάτρου, του νευρολόγου και του ουρολόγου. Παράλληλα με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Σαλμάς παρουσίασε το τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας του οργανισμού με τους ασφαλισμένους.
Στη συνέχεια ο κ. Σαλμάς μετέβη στο νοσοκομείο της πόλης του Αγρινίου όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής κ. Λ. Δημητρογιάννης και εν συνεχεία επισκέφθηκε νοσηλευόμενους ασθενείς ενώ είχε συνάντηση και με το προσωπικό του νοσοκομείου. Σε δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις μεταφοράς στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καθώς ξεπερνιούνται τα προβλήματα που είχαν προκύψει σε ό,τι αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού.
Τέλος ο κ. Σαλμάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τονίζοντας ότι, μετά και από δική του παρέμβαση, αφού ξεπεράστηκε το πρόβλημα προμήθειας πετρελαίου εξασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και κάλεσε το προσωπικό να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Best.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Αγώνας δρόμου για εκταμίευση των δόσεων


Αγώνας δρόμου για εκταμίευση των δόσεων
Madata.gr

Αυστηρά χρονοδιαγράμματα, εν όψει και της εκταμίευσης των δύο επόμενων δόσεων τους μήνες που ακολουθούν, έθεσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός προήδρευσε σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των γενικών γραμματέων των παραγωγικών υπουργείων με στόχο την προετοιμασία του Eurogroup, το φορολογικό, το θέμα της ρευστότητας, αλλά και την εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε μεταξύ άλλων: «Η παρουσία μου εδώ σηματοδοτεί την έμφαση που δίνω στο έργο των γενικών γραμματέων. Πρέπει να προασπίσουμε το κεκτημένο της αξιοπιστίας μας. Πρέπει να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο για να μη χαθεί το καλό κλίμα».

Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η επόμενη δόση των 9,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2013. Για να γίνει η εκταμίευση θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το φορολογικό, το οποίο στη συνέχεια θα πάει στις Βρυξέλλες για να το εγκρίνουν και οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στις 21 Ιανουαρίου.

Από τα 9,5 δισ. ευρώ της δεύτερης δόσης, τα 7,2 δισ. ευρώ θα πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα 2,3 δισ. ευρώ θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία. Παράλληλα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα συνεδριάσει και το Δ.Σ. του ΔΝΤ με στόχο να ανάψει το πράσινο φως για την εκταμίευση 1,3 δισ. ευρώ, που είναι και η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο δάνειο που εγκρίθηκε για τη χώρα μας.

Ο Αντώνης Σαμαράς μετά την εορτή των Θεοφανίων (συγκεκριμένα στις 8 Ιανουαρίου) θα μεταβεί στο Μόναχο, ενώ δεν αποκλείεται τον πρώτο μήνα του νέου έτους να επισκεφτεί και το Κατάρ, ένα σημαντικό ταξίδι όπως το χαρακτηρίζουν από το Μαξίμου. Από εκείνη την ημερομηνία και ύστερα ακολουθούν άλλες πέντε κρίσιμες: το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΝΤ για την εκταμίευση 1,3 δισ. ευρώ, στις 10 ή 11 Ιανουαρίου η ψήφιση του φορολογικού, στις 11-12 Ιανουαρίου η σύνοδος του ΕΛΚ στην Κύπρο, στις 21 Ιανουαρίου η συνεδρίαση του Eurogroup και στα τέλη Ιανουαρίου η άφιξη της τρόικας και η επόμενη δόση ύψους 9,5 δισ.

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Τιμές φαρμάκων και ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών στο "στόχαστρο" της κυβέρνησης για το 2013


Στα 2,88 δισ. ευρώ "έκλεισε" τελικά η δημόσια εξωνοσοκομειακή δαπάνη για το 2012, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. Με άλλα λόγια, η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,05 δισ. ευρώ το 2012, σε σχέση με το 2011, και βρίσκεται ακριβώς στο ανώτατο επιτρεπτό όριο το οποίο είχε καθορίσει η τρόικα για το έτος που λήγει.

Εάν, όμως, για να επιτευχθεί ο στόχος της συγκεκριμένης δαπάνης για το 2012 εφαρμόσθηκαν "αιματηρές" περικοπές στην φαρμακευτική περίθαλψη των περισσοτέρων από 10 εκατ. ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το 2013 θα σημάνει την εφαρμογή ασφυκτικών πλαισίων παροχών για τους τελευταίους, καθώς η σχετική μνημονιακή υποχρέωση της χώρας είναι η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη να περιορισθεί περαιτέρω προκειμένου να φθάσει τα 2,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013, με ορίζοντα τα 2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014...

Με απλά λόγια, η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου να περιορίζεται κατά 40 εκατ. ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο, ή κατά 160 εκατ. ευρώ ανά τετράμηνο, κατά μέσο όρο, προκειμένου να επιτευχθεί ο μνημονιακός στόχος για το 2013!

Στους άμεσους σχεδιασμούς της κυβέρνησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων μία νέα μείωση στις τιμές των φαρμάκων, νέα μείωση η οποία, όμως, δεν πρόκειται να αποδώσει ιδιαιτέρως θεαματικά αποτελέσματα, καθώς αυτού του τύπου η παρέμβαση έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα στα πλαίσια των μνημοιακών υποχρέωσεων και, συνεπώς, λειτουργεί ο κανόνος της φθίνουσας οριακής αποτελεσματικότητας, δηλαδή κάθε νέα προσπάθεια για μείωση των τιμών των φαρμάκων αποφέρει χαμηλότερη νέα εξοικονόμηση δαπανών για το δημόσιο ταμείο.

Μία νέα έξοδος φαρμακευτικών σκευασμάτων από την θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων φαίνεται ότι είναι προ των πυλών, ενώ το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ισχυρίσθηκαν κατ' επανάληψη το τελευταίο χρονικό διάστημα όUτι το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών βρίσκεται στο... 20% κάνει κάθε καλοπροαίρετο παρατηρητή να στοιχηματίζει ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει νέα οριζόντια, αλλά και δραστική μείωση στο ποσοστό κέρδους του κλάδου...

Ygeia360.gr

Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση του Νόμου περί έκδοσης απόδειξης με την παροχή υπηρεσιών από τον ιατρό, ώστε να εξαιρεθούν και οι ιατροί που εργάζονται στον Ιδιωτικό ΤομέαΠρος τον Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Ιωάννη Στουρνάρα
Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 28/12/2012
ΑΠ 34511
Θέμα : Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση του Νόμου περί έκδοσης απόδειξης με την παροχή υπηρεσιών από τον ιατρό, ώστε να εξαιρεθούν και οι ιατροί που εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα.
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 22 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ58/Α/23-4-2010)υποχρεούνται οι ιατροί και γενικά όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες να εκδίδουν απόδειξη με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την είσπραξη της αμοιβής τους, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Οι ιατροί οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα διότι εκδίδουν αποδείξεις, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη είτε στο όνομα του ασθενούς είτε της Κλινικής (ανάλογα με την περίπτωση), οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να διαβιβαστούν στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να αποζημιωθούν. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, καθότι μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος, με αποτέλεσμα ο ιατρός να παραμένει απλήρωτος, αλλά και ταυτόχρονα να φορολογείται για ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν έχει πληρωθεί. Επίσης έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά παράνομης παρακράτησης των χρημάτων, (υπεξαίρεσης, απάτης κλπ. αδικήματα προβλεπόμενα από το ΠΚ) από τον ασθενή, με αποτέλεσμα οι ιατροί να αναγκάζονται να προσφύγουν στα ποινικά και αστικά δικαστήρια, προκειμένου να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν φορολογηθεί καθότι δεν δύνανται να ακυρώσουν την ήδη κατατεθειμένη απόδειξη.
Επειδή σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν είναι δυνατό να επιβαρύνονται οι ιατροί με πρόσθετα δικαστικά έξοδα, ώστε σε βάθος χρόνου να αποζημιωθούν, αναγκαζόμενοι να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους, ενώ παράλληλα να φορολογούνται για ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει. Κρίνεται συνακόλουθα επιβεβλημένη, η εξαίρεση των λοιπών ιατρών ελευθεροεπαγγελματιών, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα, ώστε η απόδειξη να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, ώστε να καλυφθεί το δημιουργηθέν πρόβλημα και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από τους θεράποντες ιατρούς στους ασθενείς, καθώς επίσης και να μην παρουσιάζονται παραβατικές συμπεριφορές.
Με τα δεδομένα αυτά σας καλούμε όπως, κατά τροποποίηση της παραπάνω διάταξης , προβείτε σεάμεση νομοθετική ρύθμιση του ως άνω σοβαρότατου ζητήματος .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                            ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Γιάννης Κυριόπουλος: Πεδίο ταξικών συγκρούσεων ο χώρος της υγείας


kyr
HEALTH VIEW

«Η στιγμή είναι οριακή και επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων. Δε μπορούμε ούτε να αναβάλλουμε ούτε να ξεγελάσουμε με μικροεπεμβάσεις».

Συνέντευξη: Γιάννης Κυριόπουλος

Στο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με τίτλο: «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις», οι αίθουσες του Συνεδρίου ήταν εφέτος κατάμεστες από επαγγελματίες της υγείας που  είχαν έρθει όχι απλώς για να συναντηθούν και να συζητήσουν, αλλά για να προβληματιστούν πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές συναισθανόμενοι το κρίσιμο των περιστάσεων. Θα τα καταφέρουμε; Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο! «Η υγεία θα είναι για τους επόμενες εβδομάδες και μήνες στην προτεραιότητα της καυτής ατζέντας της κυβέρνησης»  λέει στο Healthview o κος Κυριόπουλος.   

Με το συνέδριο ως αφορμή, η συνέντευξη με τον Γιάννη Κυριόπουλο, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Καθηγητή και Διευθυντή του τομέα των οικονομικών της υγείας από το 1985, Σύμβουλο και Εμπειρογνώμονα Διεθνών Οργανισμών και για πολλούς διανοούμενο του ευρύτερου χώρου της Υγείας, αποτελεί ευκαιρία αναγνώρισης και ανάγνωσης της «μεγάλης εικόνας» στο χώρο της υγείας.

Τα αδιέξοδα του ΕΟΠΥΥ, τα καινούργια φάρμακα που δεν έρχονται, τα μέτρα της τρόικα; που μας γυρίζουν μπούμερανγκ, το κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, το έλλειμμα πολιτικής βούλησης, το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και το παρόν του κλάδου των φαρμακοποιών είναι τα βασικά σημεία της συνέντευξης που γίνονται κομμάτια ενός πάζλ για δυνατούς λύτες, ή όπως περιγράφει ο κος Κυριόπουλος - επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως διανοούμενος - συνθέτουν ένα σκηνικό προδιαγεγραμμένων ταξικών συγκρούσεων και συμφερόντων

ΕΟΠΥΥ: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, ή όχι;»

 Ο ΕΟΠΥΥ έχει στους δύο άξονες του σοβαρότατες στρεβλώσεις. Από τη μια υπάρχει δομικό πρόβλημα και από την άλλη στερείται μιας στερεής χρηματοδοτικής βάσης. Η εξασφάλιση όμως μιας πιο στερεής και διευρυμένης χρηματοδοτικής βάσης δε λύνει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρξουν και διαρθρωτικές αλλαγές στο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του για να πιάσουν τόπο και να πάρουν αξία τα χρήματα.

Ο ΕΟΠΥΥ  πρέπει να αποχτήσει δομή και πολιτικές ιατρικοασφαλιστικού σχήματος και να πάψει να είναι ένας μηχανισμός παλαιού μοντέλου συλλογής  και είσπραξης εσόδων και εισφορών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και απόδοσης δαπανών στους προμηθευτές με έναν τρόπο μηχανιστικό, αδρό, χωρίς κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι εκτιμήσεις  κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο μετά από μια σειρά αλλεπάλληλων διαψεύσεων έχουν φτάσει σήμερα να απεικονίζουν παρεκκλίσεις της τάξης του 50%. Αυτό είναι τρομακτικό και δε χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η ανεργία στερεί πόρους από τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δημοσιονομικά μας σε αυτή τη συγκυρία δεν έχουν την άνεση να συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση. Ανεξάρτητα  από την κρίση θεωρώ ότι μια πιο ευρεία πολυστηρικτική               χρηματοδότηση θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη ευστάθεια και βιωσιμότητα.
Δε φτάνει όμως να βρούμε χρήματα για τον ΕΟΠΥΥ. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διαχέουμε το προϊόν των υπηρεσιών σε όσους το χρειάζονται και τα στοιχεία δείχνουν ένα διευρυμένο κύκλο ανασφάλιστων πολιτών που φτάνει τα τρία εκατομμύρια χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένας σχεδιασμός για αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μπορούν και αυτοί να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός. 

Οι φόροι αμαρτίας - το φιλί της ζωής;

Οι «φόροι αμαρτίας», οι φόροι δηλαδή από τα τσιγάρα, τα ποτά, τα λιπαρά τρόφιμα και τα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι είναι μια πρακτική που ακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα με θαυμάσια αποτελέσματα όπως αποδεικνύει η πλούσια βιβλιογραφία. Σε έρευνα που κάναμε με το Harvard  σχετικά με το κάπνισμα μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις  θετικές συνέπειες στην πολιτική των τιμών μιας τέτοιας εξέλιξης. Οι φόροι αμαρτίας λοιπόν θα έφερναν χρήματα στον ΕΟΠΥΥ και θα ήταν μια καίρια παρέμβαση με την οποία αξίζει να ασχοληθεί το πολιτικό σύστημα.
Ελληνική φαρμακοβιομηχανία …μόνη ψάχνει – Υπομονετικές Πολυεθνικές;
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι εξαιρετικά σπουδαία και αξιέπαινη και θα μπορούσε να είναι η αιχμή του δόρατος στην επαναφορά στην ανάπτυξη.  Βλέπω  μικρή ενθάρρυνση και πολιτική υποστήριξη, προβλέπω όμως ότι θα είναι ισχυρός παράγοντας των εξελίξεων και μέσα στο υγειονομικό σύστημα αλλά και στην προσπάθεια για ανάπτυξη με δεδομένο ότι έχει εξωστρεφή χαρακτήρα. Αποτελεί θετική έκπληξη ότι μέχρι σήμερα έχει αντέξει και νομίζω ότι με μέσης έντασης  πολιτικές και εάν για παράδειγμα η στροφή στα γενόσημα που ευαγγελίζεται η  τρόικα και η κυβέρνηση  πάρει μια συγκεκριμένη μορφή μέσω ιατροασφαλιστικής πολιτικής και όχι μέσω κοινωνικών αποφάσεων θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Από την πλευρά των πολυεθνικών διακρίνω μια κατανόηση των εξελίξεων. Περιμένουν ώστε με εποικοδομητικό τρόπο να συνεργαστούν και να έχουν τη θέση τους στην περίθαλψη η οποία αφορά τα καινοτομικά φάρμακα τα οποία είναι υψηλής αξίας αλλά και μεγάλης χρηματοδοτικής δυσκολίας.
Τα καινούργια φάρμακα …μπορούν να περιμένουν;
Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολλοί  από τους συμπολίτες μας έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά και θα πρέπει να το δούμε σε βάση επιστημονική και κοινωνική. Οι επιστημονικές τεχνικές μπορούν να δώσουν εικόνα κατά πόσο είναι βιοηθικό για μερικές μέρες κακής ποιότητας επιβίωσης  να ξοδευτούν  χρήματα, ή μήπως είναι πιο σωστό να αποφασίσουμε να επενδύσουμε στην έρευνα για καινούρια φάρμακα που πραγματικά θα σώσουν συμπολίτες μας. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι από τη στιγμή που ένα καινούριο φάρμακο πάρει άδεια καλύπτεται και ασφαλιστικά. Αυτή νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει… Πιστεύω όμως ότι μπορεί να λήξει εύκολα και γρήγορα το πρόβλημα, υιοθετώντας ένα μείγμα φαρμακευτικής πολιτικής που να στηρίζεται στην ευρεία διάχυση γενοσήμων για τη διαχείριση των μεγάλων νοσημάτων όπως είναι πχ. ο διαβήτης, η υπέρταση... Δηλ. το  60% να το καλύψουμε με γενόσημα, έτσι ώστε να έχουμε διαθεσιμότητα πόρων και να μπορούμε ν’ ανοιχτούμε στην καινοτομία. Θα είναι τραγικό να χάσουμε μια τεχνολογική γενεά και ο κανόνας για να μη γίνει αυτό,  είναι να δούμε το κριτήριο κόστους και αποτελεσματικότητας. Υπάρχει στη χώρα η κρίσιμη μάζα επιστημόνων που μπορεί να τα καταφέρει.

Φαρμακοποιοί- ο θάνατος του εμποράκου!
Η φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 40% κατά συνέπεια τα εισοδήματα των φαρμακοποιών έχουν μειωθεί. Είναι λογικό λοιπόν να πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ πρώτοι οι φαρμακοποιοί γιατί πρέπει να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και να ανανεώσουν το στοκ των  προϊόντων τους.  Με τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν και τον κύκλο των εργασιών τους να έχει πέσει, μεγάλος αριθμός φαρμακείων είναι στο «κόκκινο» και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα φαρμακεία πολλές φορές λειτουργούν ως μια μορφή πρωτοβάθμιας φροντίδας.
 Η αχρείαστη «δραστική» επιμονή.  
 Η δραστική διεθνώς δεν έχει αποδείξει τίποτε και η επιλογή της δείχνει φόβο. Είναι παιδαριώδη και πρωτόγνωρα πράγματα αυτά για μια χώρα που έχει αυτοσεβασμό. Είναι άνευ ουσίας το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο διαρρηγνύεται η σχέση μεταξύ εταιρειών και γιατρών γιατί κάλλιστα μπορεί να δημιουργηθεί μια ανάλογη σχέση μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακοποιών.  
Η αξία των μέτρων: Άγνωσται αι βουλαί …της τρόικας;
Πέραν των προβλημάτων που όπως διατυπώνονται στην καθημερινή πολιτική ρητορική, θέτουν θέμα μείωσης της εθνικής κυριαρχίας και δημοκρατικής νομιμότητας, όσον αφορά στον υγειονομικό τομέα η επιστημονική και τεχνική στόχευση των οργάνων της τροικανών είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση.
 Όλα τα μέτρα μέχρι σήμερα, είναι μέτρα περιορισμού της ζήτησης και επιβάρυνσης των νοικοκυριών, είτε με αυξημένη συμμετοχή στο κόστος, είτε με εμπόδια στην πρόσβαση, με αποτέλεσμα γιατροί νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες να ενισχύουν τη μονοπωλιακή τους θέση και την επικυριαρχία τους στην αγορά υγειονομικών υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα αδυνατίζει η πλευρά της ζήτησης. Θα έπρεπε  να συμβεί ακριβώς το αντίθετο.
Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης: Ζητούμενο και μπούμερανγκ…
Η παρέμβαση της τρόικας για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι ορθή και ενδεχομένως μειώνει υπερκέρδη που δεν έχουν ανταπόκριση στο ΑΕΠ,  όμως αυτό έχει ένα όριο που κοντεύουμε να το ξεπεράσουμε και οι παρενέργειες θα μας δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Κοντεύει να μας γυρίσει μπούμερανγκ και αυτό φαίνεται από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις παράλληλες εξαγωγές και τις ελλείψεις.

Το case Ελλάδα στο πεδίο συγκρούσεων και συμφερόντων;
Ιστορικά και παραδοσιακά ο υγειονομικός τομέας είναι ένα πεδίο ταξικών συγκρούσεων και συμφερόντων. Η υγειονομική βιομηχανία  είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, τον 21 αιώνα. Ο κύκλος εργασιών στις προηγμένες χώρες υπερβαίνει το 10% - στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 18% του ΑΕΠ - και απορροφά και μεγάλο όγκο απασχόλησης. Σήμερα όλες οι τεχνολογίες ανεξάρτητα από το σημείο που παράγονται τελικά μετασχηματίζονται και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στη βιομηχανία ιατρικής περίθαλψης, άρα κατά συνέπεια αυτό (πόλεμος συμφερόντων κλπ) είναι αναμενόμενο.
Αυτό επίσης που έχει μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι η ιδιαιτερότητα της χώρας μας, στην οποία τώρα επικρατεί μια σχολή σκέψης της μηχανιστικής μεταφοράς ξένων προτύπων και υποδειγμάτων  που δεν έχουν την κατάλληλη επεξεργασία για να γίνουν αποδεκτά σε μια αγορά όπου 10 εκ. έλληνες συναλλάσσονται με 200.000 επαγγελματίες υγείας.   Πουθενά στον κόσμο και κανείς, δε μπορεί να αντιγράψει τον άλλο. Το πετυχημένο μοντέλο για μια χώρα μπορεί να είναι η καταστροφή για μια άλλη.
Θα τα καταφέρουμε;
Η συνέντευξη με τον κο Κυριόπουλο έκλεισε με την ερώτηση εάν σε αυτή την κρίσιμη καμπή  που βρισκόμαστε, γίνονται εκ μέρους της ηγεσίας στο χώρο της υγείας οι  μεγάλες ή έστω μικρές κρίσιμες όμως κινήσεις που θα μας έβγαζαν από το τέλμα. Ο καθηγητής επέλεξε να την προσπεράσει  σημειώνοντας: «Η στιγμή είναι οριακή και επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων. Δε μπορούμε ούτε να αναβάλλουμε ούτε να ξεγελάσουμε με μικροεπεμβάσεις». Ο υγειονομικός τομέας θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί σε μια λιτή και επαρκή βάση για να μπορούμε να έχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που θέλουμε και χρειαζόμαστε. 

Βάννα Κεκάτου

Ημ/νία Δημοσίευσης; 28/12/2012

ΥΠ.ΟΙΚ: Πληρώνει 1,6 δισ. χρέη το δημόσιο- 'Eτοιμα προς εκταμίευση τα 164 εκατ. του ΟΠΑΔ


Ποσά 1,6 δισ. ευρώ για εξόφληξση οφειλών θα καταβάλει το δημόσιο. Οπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα:


«Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης, και στο ζήτημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της, εντός του χρονοδιαγράμματος.

Επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος συνοψίζει την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι σήμερα».Α/Α
Φορέας
Σκοπός αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης
Ποσό (εκατ. ευρώ)
Ολοκληρωμένα
1
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) - Χορήγηση εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους
40
2
Υπουργείο Εσωτερικών
ΟΤΑ Α' Βαθμού - Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 42 Δήμους
255,3
3
Υπουργείο Οικονομικών
Επιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ)
234,1
4
Υπουργείο Υγείας
ΕΟΠΥΥ - Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς (οφειλή ΟΠΑΔ)
164
Σε διαδικασία ολοκλήρωσης
1
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πανεπιστήμια
45
2
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία
185
3
Υπουργείο Οικονομικών
Επιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ)
17,1
4
Υπουργείο Οικονομικών
ΕΓΝΑΤΙΑ - Επιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ - Εκκρεμεί γνωμοδότηση ΝΣΚ)
 357,7  
5
Υπουργείο Οικονομικών
Επιστροφές φόρων (κάτω των 300.000 ευρώ, αρμοδιότητα ΔΟΥ)
316,3
(περίπου 100
ήδη ολοκληρωμένα)

Γενικό Σύνολο
                                                                   1.614,5 εκατ. ευρώ

Σύνολο (Ολοκληρωμένα)
                                                               693,4 εκατ. ευρώΠίνακας: Εξέλιξη διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων - 28.12.2012


www.tovima.gr

28 12 2012 Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Φ.Ε.Κ. για τις Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Κράτους

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΥΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2013 !

ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση για έξοδα αιμοκάθαρσης


Από 115 έως 800 ευρώ το μήνα, δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ για έξοδα μετακίνησης των ασφαλισμένων του, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Αυτό προβλέπεται σε πρόσφατη απόφαση του προέδρου του του Οργανισμού κ. Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο του 2012 και στο εξής, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους νεφροπαθείς που διαμένουν και μετακινούνται εντός αστικών κέντρων, προς την επιλεγμένη μονάδα αιμοκάθαρσης, με πάγια ποσάκαι ως εξής:

Για Αθήνα – Πειραιά, 230 ευρώ το μήνα.
Για Θεσσαλονίκη, 220 ευρώ το μήνα.
Για Ηράκλειο – Πάτρα, 140 ευρώ το μήνα.
Εντός των λοιπών αστικών κέντρων, 115 ευρώ το μήνα.Η Νομαρχιακή ζώνη Αθηνών - Πειραιώς, περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:

Αθηναίων, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Άνω Λιόσια, Αργυρούπολης, Αχαρνών, Βριλλησίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης, Ελληνικού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Ν. Ηρακλείου, Ιλίου, Καισαριανής, Καλλιθέα, Καματερού, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου, Ν.Ερυθραίας, Ν. Ιωνίας, Ν. Σμύρνης, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Ν. Ψυχικού, Παλ. Φαλήρου, Παπάγου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πεύκης, Ταύρου, Υμηττού, Φιλοθέης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού, Πειραιώς, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Περάματος, Εκάλης, Ν. Πεντέλης, Πεντέλης.

Τα όρια του πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:

Αμπελοκήπων, Ελευθερίου – Ν. Κορδελιού, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πολίχνης, Πυλαίας, Σταυρούπολης, Συκεών, Τριανδίας, Αγ. Παύλου, Ν. Ευκαρπίας, Πανοράματος, Πευκών.

Δικαιολογητικά

Για την απόδοση των πάγιων ποσών στους ασφαλισμένους που κάνουν αιμοκάθαρση στα αστικά κέντρα, απαιτείται η υποβολή εκ μέρους των ασφαλισμένων των εξής δικαιολογητικών:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η μονάδα στην οποία αιμοκαθάρεται. Η εν λόγω δήλωση συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και κατατίθεται μία φορά το χρόνο στην υπηρεσία από την οποία αποζημιώνεται.
Βεβαίωση του διευθυντή της Μονάδας όπου αιμοκαθάρεται, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων αιμοκαθάρσεων στις οποίες υπεβλήθη ο ασφαλισμένος και κατά τις οποίες δεν ήταν νοσηλευόμενος.Αποζημίωση

Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις), ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τους αιμοκαθαρόμενους ασφαλισμένους με πάγια ποσά για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων προς την επιλεγμένη μονάδα, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται και ως εξής:

Για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης με το ποσό των 400 ευρώ.
Για αποστάσεις από 50 έως 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, με το ποσό των 550 ευρώ.
Για αποστάσεις από 80 χιλιόμετρα και άνω από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, με το ποσό των 800 ευρώ.Για την αποζημίωση των μετακινήσεων εκτός αστικού κέντρου, απαιτείται η υποβολή εκ μέρους των ασφαλισμένων των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι κάτοικοι αστικών κέντρων, καθώς και των εξής επιπλέον:

Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή του Δήμου κατοικίας του ασφαλισμένου, από την οποία θα προκύπτει η ακριβής χιλιομετρική απόσταση της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου (αυτή που έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση) από την μονάδα αιμοκάθαρσης προς την οποία μετακινείται και αιμοκαθάρεται.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να αιμοκαθάρεται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα. Εάν αυτή βρίσκεται στα όρια της χιλιομετρικής ζώνης, εντός της οποίας βρίσκεται και η κοντινότερη στην οικία του μονάδα, τότε δεν απαιτείται έγκριση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ).

Έγκριση

Εάν η κοντινότερη μονάδα στον τόπο κατοικίας του νεφροπαθούς δεν διαθέτει κενή κλίνη (υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση), τότε ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για την επόμενη και ούτω καθ΄ εξής, χωρίς να απαιτείται έγκριση του ΑΥΣ.

Σε περίπτωση μετακίνησης ασφαλισμένου (εκτός αστικού κέντρου), που για λόγους υγείας μετακινείται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα η οποία ξεπερνά τα όρια της χιλιομετρικής ζώνης, εντός των οποίων βρίσκεται η κοντινότερη στην οικία του μονάδα, τότε η τελική έγκριση ανήκει στο ΑΥΣ.

Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνηση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση του συντονιστή διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή του αντικαταστάτη του, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας του και ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται να αιμοκαθάρεται σε συγκεκριμένη μονάδα (πιθανόν μακριά του τόπου κατοικίας του), καθώς και αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση της κοντινότερης κάθεφορά στο τόπο κατοικίας του μονάδας που θα μπορούσε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση και από την οποία να προκύπτει η αδυναμία εξυπηρέτησής του σε αυτή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο ασφαλισμένος τα υποβάλλει στα Τμήματα Παροχών των εντασσόμενων φορέων και διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ (Κηφισίας 39 Τ.Κ. 15123 Μαρούσι), προκειμένου να προωθούνται στο ΑΥΣ για έγκριση.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να αιμοκαθάρεται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα, παρά το γεγονός ότι η πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του δύναται να τον αντιμετωπίσει, τότε αποζημιώνεται με το πάγιο ποσό της κοντινότερης χιλιομετρικά μονάδας από την οικία του, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του ΑΥΣ.

Υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι η μη πλησιέστερη μονάδα αποτελεί δική του και μόνο επιλογή και δεν διεκδικεί από τον ΕΟΠΥΥ την αποζημίωση για την μη πλησιέστερη μονάδα στην οποία και αιμοκαθάρεται.

Αριθμός

Ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στους χρόνια πάσχοντες είναι τρεις συνεδρίες εβδομαδιαίως και κατά κανόνα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 13 ανά μήνα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δύο ή τέσσερις συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πάγια ποσά αντιστοιχούν σε δεκατρείς και άνω αιμοκαθάρσεις μηνιαίως και σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων, τα αποδοτέα ποσά θα διαμορφώνονται αναλογικά ως προς τις πραγματοποιούμενες μηνιαίες αιμοκαθάρσεις. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται δώδεκα αιμοκαθάρσεις, οπότε και οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα ανωτέρω αναφερόμενα πάγια ποσά.

Αναλογικά, επίσης, θα καταβάλλονται τα ανωτέρω αποδοτέα ποσά και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νεφροπαθής νοσηλεύεται και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιεί όλες τις μετακινήσεις.

Για την απόδοση των ανωτέρω αναφερομένων παγίων ποσών (εντός και εκτός αστικού κέντρου) δεν απαιτείται η υποβολή αποδείξεων ταξί.

Κάλυψη

Πλέον των ανωτέρω πάγιων ποσών, θα αποδίδονται επιπλέον η αξία των διοδίων μετάβασης και επιστροφής των Εθνικών οδών (εξαιρουμένης της Αττικής Οδού), η αξία του αντίτιμου της διαδρομής της γέφυρας Ρίου – Αντιρίου (μετάβαση και επιστροφή).

Δεν αποδίδονται δαπάνες διοδίων που αναφέρονται σε συγκεντρωτική κατάσταση TEOPASS ή ePASS.

Για τους διαμένοντες σε νησιωτικές περιοχές δύναται οι ασφαλισμένοι να επιλέξουν είτε την πάγια αποζημίωση της χιλιομετρικής απόστασης, είτε να αποζημιώνονται ως εξής:

Αξία του αντιτίμου εισιτηρίου του πλοίου ή ferry – boat (μετάβαση και επιστροφή) και την πάγια αποζημίωση που προβλέπεται για το αστικό κέντρο στο οποίο βρίσκεται η μονάδα αιμοκάθαρασης.

Στην περίπτωση που μετακινείται με ίδιο μεταφορικό μέσο θα αναγνωρίζεται και η αξία του αντιτίμου του εισιτηρίου του Ι.Χ. αυτοκινήτου εντός του πλοίου, τόσο για τη μετάβαση, όσο και την επιστροφή.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα προσκομίζονται τα παραστατικά δαπάνης, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν, τόσο με τις ημέρες αιμοκάθαρσης, όσο και με τον χρόνο διενέργειας των αιμοκαθάρσεων.

Σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων (εκ μέρους των ασφαλισμένων ή των Μονάδων αιμοκάθαρσης) διακόπτεται η αποζημίωση οδοιπορικών στον ασφαλισμένο, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει και τα προηγούμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δ.Κ.
ΙΑΤRONET

Φαρμακευτικές: Ζητούν τροποποίηση για αναβαλλόμενο

του Χρ. Κίτσιου 

Μικρή τροποποίηση στην προς ψήφιση διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού του αναβαλλόμενου φόρου σε 30 ισόποσες δόσεις ζητούν οι φαρμακευτικές. 
Ξένες και εγχώριες εταιρείες του κλάδου ζητούν μέσω ΣΦΕ και ΠΕΦ να δοθεί η δυνατότητα να συμψηφίσουν τον αναβαλλόμενο φόρο όχι σε 30 χρόνια αλλά ΕΩΣ 30 χρόνια.

Με την παραπάνω τροποποίηση οι φαρμακευτικές θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν αναβαλλόμενο φόρο ήδη από φέτος καθώς θα έχουν κέρδη, σε αντίθεση με τις τράπεζες. 
Οι φαρμακευτικές θυμίζουν ότι έχουν υποστεί διαδοχικά «κουρέματα», με αποτέλεσμα να χάσουν το σύνολο των πωλήσεων που διενήργησαν τα έτη 2008 και 2009 σε νοσοκομεία!

Με βάση τη ρύθμιση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, έλαβαν από το Δημόσιο για τις απαιτήσεις τους από πωλήσεις προς νοσοκομεία, τα έτη 2008 και 2009, zero coupon ομόλογα ελληνικού δημοσίου. 
Η ονομαστική αξία των ομολόγων ήταν μικρότερη από την αξία των οφειλών λόγω της έκπτωσης, που επιβάλλει το Δημόσιο. Ακολούθησε το «κούρεμα» του PSI+ και τις …αποτέλειωσε η ζημία αποτιμήσεων που εγγράφουν από τα νέα ομόλογα. 
Συνολικά, οι φαρμακευτικές, με συντηρητικές εκτιμήσεις, έχουν χάσει το 102% της αξίας των zero coupon ομολόγων που πήραν επί Κατσέλη, με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις των νέων ομολόγων. 

Και αυτό σε επίπεδο ταμειακών ροών πόνεσε πολύ, καθώς αναγκάστηκαν να καλύψουν τη μαύρη τρύπα του κεφαλαίου κίνησης με πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό. 
Τώρα ζητούν να μην πληρώσουν και φόρο από πάνω για τα κέρδη της φετινής χρήσης. Για να μη νιώθουν δηλαδή και… χαμένες και δαρμένες. 
Πηγές: euro2day.gr

Η φτώχεια φέρνει ασθένειες! Γιατί δεν πάμε πια στο γιατρό;


Η φτώχεια φέρνει ασθένειες! Γιατί δεν πάμε πια στο γιατρό; Την ώρα που ο ΕΟΠΥΥ καταρρέει από την περιορισμένη χρηματοδότηση και οι αρμόδιοι ελπίζουν για μια ...καλύτερη ημέρα, οι Έλληνες ασθενείς μειώνουν εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς για να γλιτώσουν χρήματα. Άλλωστε πλέον δεν έχουν και τα απαραίτητα χρήματα για να διαθέσουν. 

Η ραγδαία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση των ανέργων που αγγίζουν πλέον το 26% αλλά και η παράλληλη μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ κατά 25% οδηγούν μοιραία στο απόλυτο αδιέξοδο το μεγαλύτερο Ταμείο Υγείας της χώρας στο οποίο υπάγονται πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένων. 

Η αρχή του τέλους για τον Οργανισμό συνεπώς και για την περίθαλψη, εκφράζεται από τα πλέον επίσημα χείλη καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία οι ασθενείς ματαιώνουν ακόμη και τις απαραίτητες εξετάσεις υγείας, ενώ οι οικονομολόγοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας προειδοποιούν ότι το επίπεδο υγείας των Ελλήνων θα πέσει κατακόρυφα.

Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό των περικοπών που επιβάλλουν στη ζωή τους οι Έλληνες ασθενείς είναι το γεγονός ότι πλέον ψαλιδίζουν ακόμη και γιατρούς και εξετάσεις. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού έχει υποβαθμιστεί, εξαιτίας των δανεισμών, της ανεργίας και του μειωμένου εισοδήματος. Ειδικά, το τελευταίο, οδηγεί τους ασθενείς να αναβάλλουν ή να ματαιώνουν αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, γιατί δεν υπάρχει το συμπληρωματικό χρήμα που κινούσε τον υγειονομικό τομέα.
Καθόλου τυχαίο βέβαια αν σκεφτεί κανείς το ύψος της ανεργίας αλλά και των μειωμένων εισοδημάτων των Ελλήνων μετά το μνημόνιο και την τρόικα.... 

IATROPEDIA