Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΙΣΑ προσέφυγε εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης που επιβάλει την υποχρεωτική συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους ιατρούς με βάση αποκλειστικά τη δραστική ουσία


Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του και με γνώμονα το συμφέρον των ελλήνων πολιτών και τη δημόσια υγεία, ο Ι.Σ.Α προσέφυγε εκ νέου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της νέας υπουργικής απόφασης με την οποία επιβάλλεται ως υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. Η εκδίκαση για την ακύρωση της αρχικής απόφαση που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 έχει ήδη προσδιοριστεί για τη δικάσιμος της 1/3/2012 ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι η απόφαση αυτή παραγνωρίζει ότι η άσκηση της Ιατρικής συνιστά ένα επιστημονικό λειτούργημα, και ότι οι ιατροί είναι εκείνοι οι οποίοι με βάση τη γνώση και την πείρα τους θα πρέπει να κρίνουν το πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο για τον ασθενή τους φάρμακο, χωρίς η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων να συνιστά επαρκή έρεισμα για την αλλοίωση της φύσης της ίδιας της ιατρικής, ιδιαίτερα στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας υγείας.

Η συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζει ευθέως το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα στην υγεία και την προστασία της προσωπικότητας των ιατρών ως επιστημόνων, αλλά και θίγει ευθέως τις αρχές της αναλογικότητας και του Κράτους Δικαίου.

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου