Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Hellastat: Μείωση 82% σε ιατρικό εξοπλισμό

Στο 1,5 δισ. ευρώ φθάνουν πλέον οι οφειλές των νοσοκομείων προς τις εταιρίες ιατρικού εξοπλισμού, ενώ οι δραστικές περικοπές στις δαπάνες του συστήματος υγείας συνεχίζουν να μειώνουν τη ζήτηση στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η μείωση της ζήτησης συνεχίστηκε το 2011, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης και των αυστηρών περιορισμών στα νοσοκομεία σχετικά με τις προμήθειες διαγνωστικών προϊόντων, αναλώσιμων ειδών.

Επίσης, σημειώθηκαν και μειώσεις τιμών σε πολλά είδη ιατρικού εξοπλισμού, ώστε να περιοριστεί δραστικά η δημόσια δαπάνη για την Υγεία.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. για την εγχώρια αγορά των εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, η μελέτη αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό μειώθηκαν κατά 82%, για φάρμακα κατά 27,5%, ενώ η κάμψη στα χημικά αντιδραστήρια άγγιξε το 46%, παρά την αύξηση της προσέλευσης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας λόγω της ύφεσης.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων. Ενδεικτικά, τα συνολικά χρέη προς τις εταιρείες (από το 2008 έως σήμερα) ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές για το 2012 φτάνουν τα 302 εκ. ευρώ.

Οι οφειλές των προηγούμενων ετών ρυθμίστηκαν μέσω της έκδοσης άτοκων ομολόγων, η αξία των οποίων στη συνέχεια μειώθηκε σημαντικά στα πλαίσια του PSI.

Παράλληλα, η διαρκής μεταβολή του θεσμικού πλαισίου προκαλεί δυσχέρειες στη λειτουργία των προμηθευτών.

Ενδεικτικά αναφέρεται το νέο σύστημα προμηθειών (Ν. 3918/2011), το οποίο χαρακτηρίζεται ως γραφειοκρατικό.

Τέλος, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις παράλληλων εισαγωγών ιατρικού εξοπλισμού επιβαρύνοντας τις εταιρείες του κλάδου.

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 243 επιχειρήσεων.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε 1,08 δισ. ευρώ (-22,4% από το 2010), ενώ το 79% των εταιρειών μείωσαν τα έσοδά τους.
Τα ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 39% σε €118 εκ. ενώ οι προ φόρων ζημίες επεκτάθηκαν σε περίπου 180 εκ. ευρώ. Συνεπώς, το λειτουργικό περιθώριο υποχώρησε κατά 4 μονάδες (8,5%), ενώ το περιθώριο των ΚΠΦ κατέστη αρνητικό (-3,8%, από 2% το 2010).
Η μέση γενική ρευστότητα σχηματίζεται διαχρονικά σε ικανοποιητικά επίπεδα (1,23 το 2011).
Η συμμετοχή των Απαιτήσεων στο Συνολικό Ενεργητικό το 2011 άγγιξε το 51% λόγω των υψηλών χρεών των νοσοκομείων, ενώ η κυκλοφοριακή τους ταχύτητα διαμορφώθηκε στις 0,86 φορές.
Τα εκτεταμένα διάστηματα διακράτησης Αποθεμάτων (133 ημέρες) και είσπραξης Απαιτήσεων (11 μήνες) παρέσυραν τον Εμπορικό Κύκλο στις 188 ημέρες.
Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 3,2 προς 1, με τις τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το 2011 να αποτελούν το 78,6% του Συνολικού Παθητικού.

IATRONET

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου