Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση του Νόμου περί έκδοσης απόδειξης με την παροχή υπηρεσιών από τον ιατρό, ώστε να εξαιρεθούν και οι ιατροί που εργάζονται στον Ιδιωτικό ΤομέαΠρος τον Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Ιωάννη Στουρνάρα
Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 28/12/2012
ΑΠ 34511
Θέμα : Ο ΙΣΑ ζητά τροποποίηση του Νόμου περί έκδοσης απόδειξης με την παροχή υπηρεσιών από τον ιατρό, ώστε να εξαιρεθούν και οι ιατροί που εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα.
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 22 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ58/Α/23-4-2010)υποχρεούνται οι ιατροί και γενικά όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες να εκδίδουν απόδειξη με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την είσπραξη της αμοιβής τους, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Οι ιατροί οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα διότι εκδίδουν αποδείξεις, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη είτε στο όνομα του ασθενούς είτε της Κλινικής (ανάλογα με την περίπτωση), οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να διαβιβαστούν στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να αποζημιωθούν. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, καθότι μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος, με αποτέλεσμα ο ιατρός να παραμένει απλήρωτος, αλλά και ταυτόχρονα να φορολογείται για ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν έχει πληρωθεί. Επίσης έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά παράνομης παρακράτησης των χρημάτων, (υπεξαίρεσης, απάτης κλπ. αδικήματα προβλεπόμενα από το ΠΚ) από τον ασθενή, με αποτέλεσμα οι ιατροί να αναγκάζονται να προσφύγουν στα ποινικά και αστικά δικαστήρια, προκειμένου να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν φορολογηθεί καθότι δεν δύνανται να ακυρώσουν την ήδη κατατεθειμένη απόδειξη.
Επειδή σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν είναι δυνατό να επιβαρύνονται οι ιατροί με πρόσθετα δικαστικά έξοδα, ώστε σε βάθος χρόνου να αποζημιωθούν, αναγκαζόμενοι να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους, ενώ παράλληλα να φορολογούνται για ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει. Κρίνεται συνακόλουθα επιβεβλημένη, η εξαίρεση των λοιπών ιατρών ελευθεροεπαγγελματιών, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα, ώστε η απόδειξη να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, ώστε να καλυφθεί το δημιουργηθέν πρόβλημα και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από τους θεράποντες ιατρούς στους ασθενείς, καθώς επίσης και να μην παρουσιάζονται παραβατικές συμπεριφορές.
Με τα δεδομένα αυτά σας καλούμε όπως, κατά τροποποίηση της παραπάνω διάταξης , προβείτε σεάμεση νομοθετική ρύθμιση του ως άνω σοβαρότατου ζητήματος .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                            ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου