Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ


Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

ΠΡΟΣ 

Προς τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού. 

-------------- 

Κε Πρόεδρε, 

Λάβαμε γνώση της υπ' αριθ. πρωτ. 49976/5-12-2012 απόφασης (ασφαλιστική τιμή αναφοράς αποζημίωσης ιδιωτών παρόχων υγείας-) του Οργανισμού σας της ισοπεδωτικής μείωσης των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων (κρατικό τιμολόγιο καθηλωμένο από το 1991) που επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς την εξασφάλιση των νόμιμων διαδικασιών κοστολογικής αποτίμησης και δίχως πρωθύστερη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς. Αυτή η απόφαση έχει θορυβήσει όλους τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς της περιοχής ευθύνης μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά το φάσμα της χρεοκοπίας λόγω της πολύμηνης στάσης πληρωμών του οργανισμού προς όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς, που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και εξυπηρετούν τις ανάγκες 10 εκ Ελλήνων ασφαλισμένων. Η από πλευράς του Οργανισμού σας πάγια τακτική της συρρίκνωσης των αποζημιώσεων των ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών υγείας που αποτελούν μικρή ποσοστιαία αναλογία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, δρα εις βάρους της αξιοπιστίας και του ποιοτικού ελέγχου των διενεργούμενων εξετάσεων αλλά και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και επιχειρεί να επιβάλει με οικονομικούς όρους την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχει ο Οργανισμός στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας, εισάγοντας τριτοκοσμικές συνθήκες στην άσκηση της ιατρικής, πράγμα απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και ανεπίτρεπτο από επιστημονικής άποψης. Επίσης επιβάλλει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. 

Εκτός αυτού, οφείλουμε εκ του θεσμικού μας ρόλου, να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι η διοίκηση του Οργανισμού, από την αρχή της λειτουργίας του, παραβιάζει συστηματικά το πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διαχείρισης όσον αφορά τα κάτωθι θέματα: 

1. Συστηματική στάση πληρωμών των ιατρικών υπηρεσιών υγείας με παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού πέραν του ορίου των 45 ημερών, συμπεριλαμβανομένου και της υπερήμερης αποπληρωμής των ΚΕΝ (κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων) προς τις Νοσοκομειακές μονάδες υγείας. 

2. Ανισότιμη αποπληρωμή των παρόχων Υγείας του οργανισμού, πολιτική που δρα εις βάρους του ιατρικού σώματος που παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στα ιδιωτικά ιατρεία και στα δημόσια νοσοκομεία, και που υποαμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει για την εξυπηρέτηση των αναγκών 10 εκ. Ελλήνων ασφαλισμένων. 

3. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων του οργανισμού με τους ιδιώτες παρόχους υγείας. 

4. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της τελικής εκκαθάρισης του 10% των δεδουλευμένων αμοιβών. 

5. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στην αποτίμηση του συνολικού και ατομικού χρέους του Οργανισμού, ως καθολικού διαδόχου των πρώην ταμείων, προς όλους τους ιατρούς / νοσηλευτικά ιδρύματα και αμέλεια στη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών ελέγχων εκκαθάρισης των εντολών, που είναι στοιβαγμένες επί 2 έτη στις αποθήκες των αντίστοιχων πρώην περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ. Σας εφιστούμε την προσοχή στην εμπρόθεσμη τήρηση των απαιτήσεων εκκαθάρισης, λογιστικού ελέγχου και του μητρώου δεσμεύσεων, όπως καθορίζονται από το μνημόνιο κατανόησης για την τελική αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η υπερβολική καθυστέρηση στην απόδοση των ως άνω οφειλών έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής χρεοκοπίας σε πολλά μέλη μας και απειλεί καίρια τη βιωσιμότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες όσον αφορά την επαρκή κάλυψη της Δημόσιας υγείας. 

6. Δαιδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης δαπανών με συστηματική υπερημερία και δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα δημόσια Νοσοκομεία και τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

Η πάγια τακτική περικοπών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού, ουδόλως συνάδει με τις εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί της διαφύλαξης των όρων ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και της κατηγοριοποίησης αυτών. 

Η ποιότητα στην Ιατρική, κε Πρόεδρε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ανελαστικό κόστος, το οποίο δεν προτίθεται, όπως διαφαίνεται, να αναλάβει ο Οργανισμός. 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική υγείας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική εξαθλίωση του ιατρικού σώματος και σε μαζική ανθρωπιστική κρίση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, Αξιώνουμε: 

1. την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 49976/05-12-2012 απόφασης του ΕΟΠΥΥ με τη νόμιμη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών μας 

2. την άμεση ενεργοποίηση όλων εκείνων των διοικητικών νόμιμων πράξεων που θα οδηγήσουν στην τελική εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρεών των πρώην ταμείων προς όλους τους ιατρούς και προς τα δημόσια Νοσοκομεία, με στόχο τη σύντομη απόδοση τους από το πακέτο στήριξης 

3. την άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους Ιατρούς και απόδοση των ΚΕΝ προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Ειδικότερα, σε σχέση με τα τελευταία αυτά ζητήματα, δια της παρούσης ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπώντας όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς μέλη του Συλλόγου Πατρών μας που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας ή / και υπήρξαν συμβεβλημένοι με ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία των οποίων ο Οργανισμός σας είναι κατά νόμο καθολικός διάδοχος, όπως προβείτε άμεσα σε πληρωμή και πλήρη εξόφληση όλων των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, συγκεκριμένα δε τόσο αυτών που αφορούν τον Οργανισμό σας, όσο και αυτών που αφορούν τα ασφαλιστικά Ταμεία και οργανισμούς των οποίων ο Οργανισμός σας είναι κατά νόμο καθολικός διάδοχος, σύμφωνα άλλωστε και με κατάσταση που έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί ατομικά από κάθε ιατρό με επίσημη διαδικασία, ηλεκτρονικά, στο e-ΔΑΠΥ. Δια της παρούσης, η οποία αποτελεί αίτηση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 137 ενότητα Β παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του νόμου 3655/2008, διακόπτεται η παραγραφή κάθε αξιώσεως και εν γένει απαιτήσεως των ελευθεροεπαγγελματιών μελών του ΙΣΠ από παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον Οργανισμό σας και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και Οργανισμούς των οποίων είναι ο Οργανισμός σας καθολικός διάδοχος κατά νόμο, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου.- 

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ως νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.- 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                           
Ο Γραμματέας 


Απόστολος Σωτηρούδης                       
Ανδρέας Μαζαράκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου