Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Α. Λοβέρδος: Περιορίζεται η δαπάνη για το φάρμακο

Στα 240 εκατομμύρια ευρώ το μήνα περιορίζεται η δαπάνη για το φάρμακο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος, όπως ανακοίνωσαν μετά τη συνάντηση τους οι υπουργοί Υγείας και Οικονομίας, Ανδρέας Λοβέρδος και Ευάγγελος Βενιζέλος.
Γι αυτό το λόγο έχει προγραμματισθεί σύσκεψη για την Πέμπτη του υπουργού Υγείας με όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο του φάρμακου αλλά και τους γιατρούς.
Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη θα ανέρχεται στα 2 δισ. 800 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό θα περιληφθεί στη συμφωνία με την τρόικα.
«Δεν έχουμε ούτε ευρώ παραπάνω» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λοβερδος.
Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι στο δημοσιονομικό αγώνα που δίνεται είναι καθοριστική η συμβολή του υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει καθαρή κυβερνητική γραμμή στα θέματα αυτά.

Επιστολή του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το Νέο Οργανωτικό Μοντέλο του Ιδρύματος

Το 2012 αποτελεί έτος ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας πορείας για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι μεγάλες νομοθετικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν την τριετία 2009-2011 επιβάλουν τον ανακαθορισμό του ρόλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως του κεντρικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος.
Οι αλλαγές αυτές αφορούν:
Την ένταξη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης των μισθωτών.
Την υπαγωγή από την 1 Ιανουαρίου του 2011 όλων των νεοπροσλαβανομένων δημόσιων υπαλλήλων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το διαχωρισμό, ύστερα από 75 χρόνια, του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την υπαγωγή του στο νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Οι πολύ σημαντικές αυτές δομικές αλλαγές δημιουργούν εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ τις επόμενες δεκαετίες.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από 75 χρόνια ζωής καλείται για πρώτη φορά να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο, εστιάζοντας με απόλυτο τρόπο στη διαχείριση των ακόλουθων έργων:
-της κύριας σύνταξης όλων των μισθωτών
-των παροχών σε χρήμα
-της πιστοποίησης της αναπηρίας για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών
- της καθολικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από το σύνολο των εργοδοτών- επιχειρήσεων.
Η επίτευξη αυτών των στόχων συνθέτει το νέο πλαίσιο της κοινωνικοασφαλιστικής ευθύνης που καλείται το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να υπηρετήσει τις επόμενες δεκαετίες.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες της προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην προώθηση αυτών των στρατηγικών στόχων σχεδίασε και ολοκλήρωσε εντός του 2011 μια σειρά δράσεων για να προετοιμάσει το «έδαφος» ώστε να υλοποιηθούν με επιτυχία οι νέες διαρθρωτικές αλλαγές που επιβάλλονται από το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ.
Οι δράσεις αυτές κινήθηκαν στους παρακάτω βασικούς άξονες:
Μείωση της ανάγκης επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες του ΙΚΑ, μέσω νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένης επικοινωνίας υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση των πολιτών (διαλειτουργικότητα). Βασική μας επιδίωξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι να μειώσουμε τις ανάγκες της φυσικής παρουσίας πολιτών στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο σπίτι ή στο γραφείο του συναλλασσόμενου με την αξιοποίηση της τεχνολογικής ωριμότητας του Οργανισμού (προσφορά ολοκληρωμένων συναλλαγών μέσω διαδικτύου, αποστολή αναγκαίων εγγράφων στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων και κατάργηση δικαιολογητικών με την ψηφιακή διασύνδεση του ΙΑΚ με τους : ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ, ΥΠ.Ε.).
Η ανάπτυξη αυτών των νέων υπηρεσιών αποδίδει σήμερα με την αποτροπή εκατοντάδων χιλιάδων επισκέψεων στα γραφεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των άλλων Οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας που είναι η μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγή των εργοδοτών με το ΙΚΑ, από 10/1/2012 χορηγείται μέσω του διαδικτύου απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή τους εργοδότες και έτσι όχι μόνο δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις Μονάδες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αλλά διασφαλίζεται η νομιμότητά της από φαινόμενα καταδολιεύσεων (πλαστογραφίες, παράτυπες χορηγήσεις κ.λπ.)
Εντοπισμός των αδυναμιών της υφιστάμενης οργανωτικής δομής όπως είναι η απουσία δομημένης οργανωτικής επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειακού δικτύου για έλεγχο, εποπτεία, μέτρηση απόδοσης λογοδοσία κ.λπ.
Εκμετάλλευση υφιστάμενων διοικητικών δομών άλλων δημοσίων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της ενοποιημένης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με επάρκεια και ποιότητα.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αποφυγή των συναλλαγών που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας, το έργο των οποίων αναπτύσσεται και διεκπεραιώνεται από τον νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αλλάζουν τα δεδομένα της προσφοράς των υπηρεσιών μας από τις υφιστάμενες στεγασμένες δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Παρότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις δραστικής μείωσης της επισκεψιμότητας στα γραφεία του Ιδρύματος, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βελτιώσουμε το χρόνο απονομής των συντάξεων, είτε αυτές είναι κύριες είτε επικουρικές, είτε συντάξεις αναπηρίας. Επίσης δεν κατέστη δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της εισφοροδιαφυγής.
Στη διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η ενδελεχής μελέτη τους επιβάλει στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προχωρήσει στην ριζική τους αντιμετώπιση με τολμηρό ανασχεδιασμό του αντικειμένου εργασίας των στεγασμένων δομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίσαμε την προώθηση δράσεων για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων (αποκέντρωση εργασιών) και την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου (αναδιάταξη των ελεγκτικών μηχανισμών). Η επιτυχία των δράσεων αυτών εξαρτάται από το μετασχηματισμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που θα γίνει στη βάση των παρακάτω οργανωτικών και λειτουργικών αρχών:
Ουσιαστική αποκέντρωση με τη δημιουργία Περιφερειακών Διευθύνσεων με κύριο στόχο το συντονισμό του συνόλου των υφιστάμενων υπηρεσιών και το δραστικό έλεγχο της εισφοροδιαφυγής.
Ισχυροποίηση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ως βασική λειτουργική μονάδα που θα αναπτύσσεται σε κάθε πρωτεύουσα παλαιού νομού ή σε διαδημοτικά συμπλέγματα και σε νησιά με επικέντρωση στο έργο απονομής των συντάξεων και είσπραξης των εισφορών.
Ανάπτυξη Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με γεωγραφική αναφορά είτε σε καλλικρατικούς δήμους και διαδημοτικά συμπλέγματα με πληθυσμούς 10.000 -15.000 άτομα είτε σε ορεινές και δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο πληθυσμό με πλήρη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
Διεύρυνση των λειτουργιών των ΚΕΠ με την αξιοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους για προσφορά κοινωνικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Καθορισμός ενιαίου τρόπου συναλλαγής του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα με ποια δομή συναλλάσσεται (Υποκατάστημα – Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης) και σταδιακή ολοκλήρωση του έργου απονομής συντάξεων από όλα τα υποκαταστήματα που συγκροτούν τη βασική λειτουργική μονάδα του ΙΚΑ.
Η σταδιακή ολοκλήρωση των ως άνω οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών εντός του 2012 αποτελεί αναγκαίο όρο για τη ριζική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών ασφάλισης, την επίσπευση του χρόνου απόδοσης των συντάξεων, την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, και τον αποτελεσματικό έλεγχο των φαινομένων της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.
Η εμμονή στο ισχύον οργανωτικό και λειτουργικό σχήμα που τίθεται τις περισσότερες φορές από τοπικούς φορείς ως θέση αρχής για τη διατήρηση ενός γεωγραφικού κεκτημένου είναι ως ένα βαθμό κατανοητή, όμως δε συμβάλλει στην προώθηση ενός οργανωτικού εγχειρήματος που αποσκοπεί στην ανατροπή υφιστάμενων δυσλειτουργιών του ΙΚΑ.
Προκειμένου να αποφευχθούν άγονες και άστοχες αντιδικίες και ανώφελες διαφοροποιήσεις για το πού χωροταξικά θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καλείστε εάν το κρίνετε απαραίτητο, να εκφράσετε απόψεις και προτάσεις χωροταξικής οριοθέτησης των υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανά νομό, λαμβάνοντας υπόψη σας τα παρακάτω:
Α. Το έργο κοινωνικής ασφάλισης που εκτελείται σήμερα από τα ΚΕΠ
Β. την αρχή που προβλέπει ένα κεντρικό Υποκατάστημα ανά νομό και συγκεκριμένο αριθμό Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που προτείνεται να αναπτυχθούν ανά νομό
Ακολούθως παραθέτουμε αναλυτική τεκμηρίωση της προτεινόμενης οργανωτικής αναδιάρθωσης του ΙΚΑ και πίνακα με:
α) την υφιστάμενη οργανωτική πραγματικότητα
β) την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή ανάπτυξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποκαταστημάτων και του πλήθους των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που πρόκειται να αναπτυχθούν ανά νομό, και στα νησιά.
Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι εντός του Ιανουαρίου το Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης του Ιδρύματος, το οποίο και θα σας αποσταλεί.
Στο Σχέδιο Δράσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθορίζονται οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι και το σύνολο των επιμέρους στόχων και μέτρων που προγραμματίζονται με στόχο την υλοποίησή τους εντός του 2012.
Με ιδιαίτερη τιμή,
ο Διοικητής
Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Πρόσβαση σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Πρόσβαση σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας, με συμμετοχή 15%, θα έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Αυτό ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Κυριάκος Σουλιώτης, λέγοντας ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας.
Ταυτόχρονα καθιερώνεται η ηλεκτρονική παραπομπή των εξετάσεων, προκειμένου να ελεγχθεί το σύστημα.
Από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στον ΟΠΑΔ εδώ και ένα χρόνο υπάρχει 30% με 40% οικονομία από εξέταση σε εξέταση, δήλωσε ο κ. Σουλιώτης.
Τέλος για να μειωθεί η ταλαιπωρία όσων πάσχουν από χρόνια νοσήματα, δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα για τρεις μήνες.

Οι φαρμακοποιοί θα αλλάζουν και τις συνταγές των γιατρών!

Ακόμη και τις συνταγές των γιατρών θα μπορούν να αλλάζουν πλέον οι φαρμακοποιοί καθώς ο κλάδος εξασφάλισε τη συμφωνία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου ώστε να μπορούν να αντικαθιστούν ακόμη και τα φάρμακα που θα αναγράφονται στις συνταγές με άλλα αντίστοιχα.

Το δικαίωμα αντικατάστασης ενός φαρμάκου με άλλο ισοδύναμο του, θα αποκτήσουν σύντομα οι φαρμακοποιοί καθώς ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε ευπρόσδεκτο το αίτημά τους και ανέθεσε ήδη στη νομική υπηρεσία του υπουργείου να το διευθετήσει.
Κατά τη συνάντηση που είχε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με τον υπουργό Υγείας οι εκπρόσωποι του κλάδου ζήτησαν να ληφθεί αυτό το μέτρο καθώς όπως είπαν πολλές φαρμακευτικές εταιρείες αρνούνται να τους δώσουν με πίστωση φάρμακα ενώ κάποιες άλλες ζητούν ακόμη και να  προκαταβάλουν οι φαρμακοποιοί το κόστος των σκευασμάτων . Όλα αυτά την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν να εξοφλήσουν τις συνταγές  στους φαρμακοποιούς ακόμη και έναν χρόνο.  Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος σημείωσε χαρακτηριστικά  ότι το Ταμείο της ΔΕΗ έχει να πληρώσει από τον Απρίλιο.
Πάντως ο Ανδρέας Λοβέρδος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ορατές».
Σχετικά με το μέτρο της απελευθέρωσης του ωραρίου ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το μέτρο δίνει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερη η αγορά για το δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα αποφεύγεται η δυνατότητα ίδρυσης αλυσίδων φαρμακειών που θα έβλαπταν τον κλάδο. «Όσο θα είμαι εγώ εδώ αυτό δε θα γίνει» κατέληξε ο κ.Λοβέρδος.

ΙΣΠ: Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Τροπολογία για επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς για την συνταγογράφηση,πριν αποδειχθεί το αδίκημα

Πειραιάς, 30-1-2012
Α.Π.    465
Προς
τους Βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με έκπληξή μας και χωρίς καμμία ενημέρωση και θέση τουλάχιστον των Ιατρικών Συλλόγων,  (που είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την άσκηση και τους κανόνες του ιατρικού έργου),  ψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών                         « Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015  και  του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους  2011  »,     κατά την οποία με απλή ένδειξη-υπόνοια-συκοφαντία-προσωπικά κριτήρια και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση μπορεί ο προϊστάμενος Πρόεδρος ή Διοικητής του φορέα να παρέμβει στο έργο του ιατρού και με διοικητικά μέτρα να του στερήσει το δικαίωμα της συνταγογράφησης φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, πριν ακόμα αποφανθεί το εκάστοτε αρμόδιο όργανο ότι ο ιατρός υπέπεσε σε παράπτωμα.  Δηλαδή προφυλακίζουμε κάποιον πριν αρχίσει η ανάκριση και αποδειχθεί το έγκλημα ;  Αυτές οι τακτικές θυμίζουν άλλες εποχές,  τις οποίες όλοι μας έχουμε απορρίψει.
Αν με όλα αυτά επιχειρείται εμμέσως να εκφοβιστούν οι ιατροί, ώστε να θεραπεύουν με δύο ιατρικές συνταγές  (τη μία για όφελος των δανειστών της χώρας και την άλλη για όφελος της υγείας του ασθενούς),  ας το γνωστοποιήσουν στον Ελληνικό Λαό και ας μην προσπαθούν οι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας να μας «χρησιμοποιήσουν» για να επιτευχθούν οι σκοποί της Τρόικα.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά,  όπως και όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας,  είναι υποχρεωμένοι να προστατεύσουν τον ιατρό και τον άρρωστο.  Επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι είμαστε κατά της άσκοπης συνταγογράφησης εξετάσεων και φαρμάκων, την οποία το Κράτος έχει ενισχύσει,  διότι παρ΄ όλες τις εκκλήσεις μας ουδέποτε εφαρμόστηκε με νομοθεσία το κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή, πλαφόν οροφής στις εργα-στηριακές εξετάσεις.  Εμείς από την πλευρά μας ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα την αναίρεση της ανωτέρω τροπολογίας,  από εσάς δε τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζητάμε να ψηφίσετε την αναίρεσή της,  διότι είναι καθήκον σας ενώπιον του Ελληνικού Λαού,  τον οποίο εκπροσωπείτε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                                   ΣΑΡΩΦ  ΠΑΥΛΟΣ
Κοινοποίηση:  Υπουργούς Υγείας και Εργασίας

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ ΠΡΟΣ ΙΣΘ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.)
    ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Υ.Δ.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 Α
546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 547 912 - FAX 2310 547 925
Α.Φ.Μ. 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail : info@tydth.gr 
            
Θεσσαλονίκη   24/01/2012

Αρ. Πρωτ.         1298

ΠΡΟΣ
Τον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης
Πλ. Αριστοτέλους 4
546 23      
Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Κρατικού Τιμολογίου στις πάσης φύσεως παροχές του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α (Ε.Τ.Α.Α / Τ.Υ.Δ.Θ) (συμμετοχή ασφαλισμένου του Ε.Τ.Α.Α / Τ.Υ.Δ.Θ 15% επί όλων των παρακλινικών εξετάσεων)


Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι από 20/01/2012, ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Υ.Δ.Θ) του Ε.Τ.Α.Α χορηγεί τις πάσης φύσεως παροχές στους ασφαλισμένους του με τη χρήση του νέου Βιβλιαρίου Υγείας.
Κρίναμε σκόπιμο να προβούμε στην ενημέρωσή σας, δεδομένου ότι μέχρι την ως άνω ημερομηνία (20/01/2012) οι ασφαλισμένοι μας δεν έκαναν χρήση Βιβλιαρίου Υγείας για τις διάφορες παροχές, καταβάλλοντας εξ ιδίων στους ιατρούς και στα διαγνωστικά κέντρα το σύνολο της δαπάνης.
Ενόψει της ως άνω επελθούσης μεταβολής, παρακαλούμε, προς διευκόλυνση τόσο των μελών σας (Ιατρών) της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης όσο και των ασφαλισμένων μας, να προβείτε στη σχετική ενημέρωση των Ιατρών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Στην περίπτωση επίσκεψης σε συμβεβλημένο με το Ε.Τ.Α.Α ιατρό, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της υπογραφείσης συμβάσεως. Σε περίπτωση πραγματοποίησης παρακλινικών εξετάσεων ή ιατρικών πρά-ξεων από τον ιατρό εντός του ιατρείου (όπως υπέρηχα, triplex, ακτινογραφίες, κ.λ.π), ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το 15% επί του Κρατικού Τιμολογίου.
Στην περίπτωση επίσκεψης σε μη συμβεβλημένο με το Ε.Τ.Α.Α ιατρό, ο ασφαλισμένος πληρώνει εξ ιδίων την δαπάνη της επίσκεψης και των παρακλινικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων που εκτελούνται εντός του ιατρείου. Ο μη συμβεβλημένος ιατρός, ο οποίος εντέλλεται την πραγ-ματοποίηση παρακλινικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων, υποχρεούται να συμπληρώνει οπωσδήποτε το σχετικό παραπεμπτικό εξέτασης στο Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλισμένου (ένα ξεχωριστό φύλλο για την επί-σκεψη και ένα ξεχωριστό φύλλο για τις εντελλόμενες παρακλινικές εξετάσεις). Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να εισπράττει από το Ταμείο οποιαδήποτε δαπάνη.
Σημειώνουμε επίσης ότι από 20/01/2012 ο Τ.Υ.Δ.Θ χορηγεί φαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του υποχρεωτικά με χρήση Συνταγολογίων.
Όλοι οι ιατροί – συμβεβλημένοι ή μη με το Ε.Τ.Α.Α – μπορούν να συνταγογραφούν πλέον στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Θ.

Με τιμή
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
                  
ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΟΥΔΗ  

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: "ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ"

Το νέο μνημόνιο: τα μέτρα για υγεία μέχρι το 2014

Μισθολόγια συντάξεις, περικοπές

Μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια και στις επικουρικές συντάξεις, αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην υγεία, νέες περικοπές δαπανών και πολλά άλλα περιλαμβάνει το δεκασέλιδο κείμενο, το οποίο παρέδωσε στους αρμόδιους για την εφαρμογή του νέου Μνημονίου υπουργούς ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος. Το κείμενο περιλαμβάνει:  Απολύσεις στο Δημόσιο μέχρι το 2015, καθώς γίνεται λόγος για 150.000 λιγότερες θέσεις που θα προέλθουν «από τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν κι από εκείνους που θα απολυθούν». Επίσης, τονίζεται η υποχρέωση για μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια.
Μείωση δαπανών για την υγεία, μέσω μείωσης των δαπανών για φάρμακα (ζητάει τουλάχιστον το 50% των συνταγογραφούμενων να είναι γενόσημα).  Μεταφορά όλης της δικαιοδοσίας για την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ταμείων υγείας στο υπουργείο Υγείας. Οι αρμοδιότητες για την κοινωνική προστασία να περάσουν στο υπουργείο Εργασίας. Ψήφιση νόμου για την άρση των περιορισμών σε παρόχους πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας.
Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην πιο επιεική αντιμετώπιση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα. Υιοθέτηση ενός νόμου-πλαισίου για τις επικουρικές συντάξεις που θα συγχωνεύει όλα τα επικουρικά σε ένα ταμείο και θα προβλέπει περικοπές "προνόμια" των επικουρικών συντάξεων για το 2013-2014 σε συνδυασμό με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου πλαισίου. Τέλος, αναφορικά με τα «κλειστά» επαγγέλματα, δίνεται περιθώριο μέχρι και το τέλος Μαρτίου για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την πλήρη απελευθέρωση της λίστας των περίπου 500 επαγγελμάτων για τα οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αρκετά επαγγέλματα του κλάδου υγείας.Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Τη σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων προβλέπει το σχέδιο νόμου «Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι για κάθε ιατρική ειδικότητα συστήνεται «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα». Οι Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιστημονικές Κοινότητες αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα και κατέχουν τίτλο της κάθε ιατρικής ειδικότητας. Προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας είναι η συμμετοχή σε αυτήν αριθμού μελών ίσου με το ήμισυ του αριθμού των ιατρών κάθε ειδικότητας πανελληνίως, όπως αυτός δηλώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Αρμοδιότητες των Επιστημονικών Κοινοτήτων είναι μεταξύ άλλων η εισήγηση στο ΚΕΣΥ κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις και του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας.
   
Νέλλη Καψή

Ο ΚΥΡ σατιρίζει ελεύθερα κυβέρνηση και αντιπολίτευση

«Ελλάς Ελλήνων Αγανακτισμένων»

Ο ΚΥΡ σατιρίζει ελεύθερα κυβέρνηση και αντιπολίτευση

ΑΠΟΨΗ Κ. ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνάδελφοι

                   Γνωρίζετε όλοι ότι η ομοσπονδία μας ήρθε σε συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ για την υπογραφή σύμβασης.
    Ξεκινώντας την ανάλυση της άποψης μου πρέπει να δεχθούμε ότι για εμάς τους εργαστηριακούς είναι μονόδρομος η υπογραφή αυτής της σύμβασης μιας και τα τεράστια μηνιαία έξοδα μας και το κόστος των εξετάσεων αυτήν την δύσκολη ώρα για τους πολίτες καθιστούν μη βιώσιμο ένα εργαστήριο μακριά και έξω από ένα τέτοιο ασφαλιστικό φορέα.
     Θα υπογράψουμε λοιπόν αυτήν την σύμβαση όλοι μας γιατί διαφορετικά πρέπει: α. Να απολύσουμε το προσωπικό μας, β. Να χρεωθούμε κι άλλα χρήματα από τις τράπεζες και γ. Μέσα σε ένα τρίμηνο να κλείσουμε τα ιατρεία μας.
     Με το μαχαίρι στο λαιμό θα υπογράψουμε λοιπόν αυτήν την σύμβαση αλλά δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για μια δίκαιη και σωστή αντιμετώπιση μας από την εκάστοτε διοίκηση  οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Τι μας προσφέρει λοιπόν αυτή η σύμβαση.
Πρώτον. Εξασφαλίζει πραγματικά ελεύθερη επιλογή ιατρού στους πολίτες ασθενείς, μιας και μπορούν όλα τα εργαστήρια να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ. πάγιο αίτημα των ιατρικών συλλόγων που δυστυχώς δεν τηρείται στους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.
Δεύτερον. Επιτρέπει στα μικρά εργαστήρια να επιβιώσουν χωρίς rebate αφού η επιστροφή ξεκινάει από τα 20.000 ευρώ για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και στα δε ακτινολογικά έχει έναν αξιόλογο αριθμό εξετάσεων που δεν υπόκεινται σε επιστροφή τζίρου. Ο νέος συνάδελφος και ο μικρός (σε έσοδα) συνάδελφος μπορεί να επιβιώσει και να ελπίζει με αυτό το σύστημα.
Τρίτον. Για πρώτη φορά δεσμεύεται γραπτώς ότι θα εξοφλεί το 90 τοις εκατό εντός 45 ημερών. Χωρίς βέβαια καμία ρήτρα και καμία επίπτωση για το ταμείο αν δεν το τηρήσει.
                  
                   Συνάδελφοι αν είχαμε να κάνουμε με ένα κράτος που έχει συνέχεια και συνέπεια θα ήμασταν ευχαριστημένοι με μια τέτοια σύμβαση. Αξιολογώντας όμως τις σημερινές παραμέτρους η ανησυχία μας είναι τεράστια και η επαγρύπνηση μας μόνιμη.

Που διαφωνώ με την σύμβαση.
Πρώτον. Καμία ρήτρα η τεχνική δέσμευση από πλευράς του ταμείου για τον τρόπο πληρωμής μας. Και βέβαια ούτε λόγος για τα οφειλόμενα μέχρι σήμερα.
Δεύτερον. Επιτρέπει ακόμα και σήμερα την χειρόγραφη συνταγογράφιση. Όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου γιατί αποτελεί στοιχείο και πηγή ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς.
Τρίτον. Δεν δημιουργεί μόνιμη ασπίδα προστασίας και αυτόματο μηχανισμό αυτοελέγχου των παρανόμων συναλλαγών μιας και μετά τις 20.000 ευρώ τζίρο δεν δημιουργεί άλλη κλιμακωτή μείωση. Αφήνει δηλαδή και πάλι όπως παλιά να επιβιώσει η παράνομη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Βέβαια μας υπόσχονται ότι θα ελέγχουν οι άρχοντες του ταμείου για αυτές τις ύποπτες συναλλαγές αλλά και πάλι δεν μας αρκεί. Εμείς ζητήσαμε και ζητάμε μόνιμο αυτόματο μηχανισμό που καθιστά την μίζα μη βιώσιμη.  Μας ζητάνε να εμπιστευτούμε ανθρώπους του χθες που θα τα εφαρμόσουν σωστά σήμερα. Ας είναι, εδώ θα είμαστε να μας το αποδείξουν.

Είμαι βέβαιος ότι το πολύ σε τρεις μήνες οι αριθμοί θα μιλούν από μόνοι τους.

Είμαι βέβαιος ότι σε τρεις μήνες θα ξέρουμε όλοι, ποιοι έχουν αύξηση στον τζίρο τους και ποιοι όχι και πόσο.

Είμαι βέβαιος ότι σε τρεις μήνες θα είναι μονόδρομος οι κλιμακωτές μειώσεις  και τότε θα αρχίσει αυτόματα να υποφέρει η οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το όριο των 20.000 ευρώ. Πρώτον γιατί προστατεύει τα νέα και μικρά εργαστήρια και δεύτερον γιατί αποτελεί ασπίδα και κόκκινη γραμμή πλέον στις συζητήσεις μας. Τρίτο και πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον δεν μιλάμε για ισοπεδωτικές λογικές αλλά έναν προσανατολισμό, που αν επιμείνουμε και σταθούμε όρθιοι και ενωμένοι, θα είναι και στην σωστή και στη δίκαιη κατεύθυνση.

Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράματα στην ελληνική κοινωνία σήμερα αν δεν είχαν συμπεριφερθεί οι άρχοντες με ισοπεδωτική και επιπόλαιη φιλοσοφία. Αν δηλαδή έκαναν μεγαλύτερες μειώσεις σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους και είχαν μια κόκκινη γραμμή στα 1.000 ευρώ. Αν δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ εφαρμοζόταν με ακριβότερους συντελεστές στην δεύτερη κατοικία και στη δεύτερη επαγγελματική στέγη και αν η εφεδρεία είχε οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια.

Θεωρώ ότι δίνουμε ένα παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία με αυτή τη φιλοσοφία που διαχειριζόμαστε το θέμα μας. Ας είναι η αρχή για μια σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση της κοινωνίας μας.

Επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξος.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ
Ιατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος
Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

«Πάσχουν» τα μικροβιολογικά εργαστήρια του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη

Καταρρέουν τα μικροβιολογικά εργαστήρια του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη, καθώς «πάσχουν» από σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα τις τελευταίες βδομάδες.
 Δεν υπάρχουν βελόνες αιμοληψίας και ειδικοί συλλέκτες λήψης αίματος (vacutainer), αντιδραστήρια για πολλές εξετάσεις, ακόμα και απλές π.χ. χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, Τ4, PSA, φεριτίνη και τοξόπλασμα. Αυτό καταγγέλλουν σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ (Eνιαίος Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας) οι γιατροί του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Σύλλογο Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Β. Ελλάδος, οι τραγικές ελλείψεις έχουν αποτέλεσμα όχι μόνο να μη γίνονται εξετάσεις και οι ασφαλισμένοι να αναγκάζονται να απευθύνονται στα νοσοκομεία ή στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να κατασπαταλούνται επιπλέον χρήματα, την ώρα που υποτίθεται ότι γίνονται προσπάθειες περιστολής δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ (όπου εντάχθηκε το ΙΚΑ). «Τα προβλήματα εξαιτίας των ελλείψεων δημιουργούν αφενός μεγάλη οικονομική αιμορραγία του οργανισμού λόγω της εκτέλεσης των περισσότερων εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια και αφετέρου οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους με τη συμμετοχή του 15%. Eπίσης, δε γίνεται αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού του οργανισμού», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Ελλείψεις-σοκ!

Οι τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά αφορούν από πολύ απλές και συχνές εξετάσεις μέχρι πιο εξειδικευμένες, όπως εξηγούν εργαζόμενοι στα μικροβιολογικά εργαστήρια του ΙΚΑ. Tις επόμενες μέρες, όπως προειδοποιούν, θα αχρηστευτούν και οι βιοχημικοί αναλυτές, γιατί τελειώνουν τα αναλώσιμα υλικά. «Επιπλέον, επείγει η αντικατάσταση αιματολογικών και άλλων αναλυτών εξαιτίας της έλλειψης ανταλλακτικών και αντιδραστηρίων. Αναγκαζόμαστε να στέλνουμε τα δείγματα σε ιδιώτες για να παίρνουν οι ασφαλισμένοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους, κάτι που έχει δυσβάσταχτο κόστος και δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ», αναφέρει στον «A» ο χειρουργός ουρολόγος Σάββας Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ Θεσσαλονίκης- Β. Ελλάδος.
To σωματείο ετοιμάζεται να υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ προτάσεις για την εύρυθμη και οικονομική λειτουργία των μικροβιολογικών εργαστηρίων του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη «χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

«Οχι» σε λουκέτο

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι επαναφέρουν το αίτημα να μην κλείσει το ιστοκυτταρολογικό εργαστήριο της Πύλης Αξιού, όπου απευθύνονται ασφαλισμένοι από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας. «Η διαφαινόμενη διακοπή λειτουργίας του θα αποτελέσει ένα ακόμα οικονομικό πλήγμα για τον οργανισμό, καθώς εξυπηρετεί χιλιάδες περιστατικά ετησίως από όλη τη Βόρεια Ελλάδα», τονίζεται στην επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
To εργαστήριο έχει σταματήσει να παραλαμβάνει παρασκευάσματα με απόφαση της νομαρχιακής μονάδας υγείας Θεσσαλονίκης του ΙΚΑ, με συνέπεια τα ιστοκυτταρολογικά περιστατικά όπως για παράδειγμα οι ασθενείς που υποβάλλονται σε τεστ Παπ να παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία. Οι γιατροί δηλώνουν ανάστατοι και θεωρούν ότι, αντί να κλείσει, θα πρέπει να μεταφερθεί στο B' νοσοκομείο ΙΚΑ «Παναγία», που αποτελεί πλέον παράρτημα του νοσοκομείου «Αγιος Παύλος» καθώς εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Εργαστήρια από την Ευρώπη στην Ελλάδα


Χωρίς την ειδική άδεια εγκατάστασης, που απαιτείτο μέχρι σήμερα, θα μπορούν να εγκαθίστανται και να λειτουργούν στην Ελλάδα καταστήματα και εργαστήρια αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, που έχουν έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για εργαστήρια οπτικών ειδών, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, εργαστήρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Με απλές αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγκαθίστανται και να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα μας, όπως προβλέπουν Κοινές Αποφάσεις των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας κ.κ. Δημήτρη Ρέππα και Ανδρέα Λοβέρδου.
Στις αποφάσεις αναφέρεται ότι ''...οι πάροχοι υπηρεσιών ή εταιρείες νόμιμα εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν στην ελληνική επικράτεια τις υπηρεσίες τους χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ του ν. 3844/2010''.
Η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ μέρους τους υποβολή, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, δήλωσης στην ελληνική γλώσσα. Η δήλωση υποβάλλεται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
Δήλωση
Στη δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η δήλωση συνοδεύεται από τα εξής:
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας αυτού.
Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι ο πάροχος διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Νομικά πρόσωπα
Στην περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους εγκατάστασης, ότι η εταιρεία είναι νόμιμα εγκατεστημένη σε αυτό και νόμιμα παρέχει τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν της έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η παροχή της εν λόγω δραστηριότητας κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης σχετικά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και του/ων ατόμου/ων που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.
Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι το άτομο που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Δ.Κ

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ

Washington Post: In Greece, fears that austerity is killing the economy

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

.Η Τράπεζα της Ελλάδος απορρίπτει τις αιτιάσεις για τα αποθεματικά των Ταμείων

XRIMANEWS.GR
Τις διατάξεις του νόμου 2469/1997 επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος σε απάντηση για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί αναφορικά με τις τοποθετήσεις των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, στο λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωσή της τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο κατά τον νόμο αποτελεί ομάδα περιουσίας, ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου, η ΤτΕ υποστηρίζει ότι «δεν διενεργείται ελεύθερα, αλλά αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. γ', ν. 2469/1997).

Επομένως η ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (σε «κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου» κατά τη διατύπωση του νόμου) και μάλιστα άμεσα.

Επισημαίνεται ότι η ΤτΕ παρέχει, όποτε ζητηθεί, κάθε πρόσφορη ενημέρωση, τόσο προς τους συμμετέχοντες σ' αυτό φορείς, όσο και προς τους ασκούντες εποπτεία.

Πέραν αυτού, κάθε εξάμηνο όλοι οι φορείς που μετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση για τις προσόδους από τη διαχείρισή του, ενώ οι εξαμηνιαίες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του Κοινού Κεφαλαίου αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αδιέξοδο και πάλι οι Νέοι Γιατροί! Σταμάτησαν τις αδειοδοτήσεις νέων ιατρείων


Πότε επιτέλους θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων; 

      Με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4025/2011 ορίστηκε ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος, διάταξη η ισχύς της οποίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, άρχισε την 1-1-2012.

      Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και ένα μήνα ουσιαστικά δεν υπάρχει φορέας με αρμοδιότητα να χορηγεί άδειες λειτουργίας για ιατρεία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την με αρ. Υ7/Γ.Π.Οικ.145276, 30-12-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις οικείες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (όπως γινόταν δηλαδή μέχρι πρότινος) οι οποίες όμως με την ίδια εγκύκλιο καλούνται να μην προβαίνουν στην εξέταση των αιτήσεων αυτών και κατά συνέπεια να μην εκδίδουν αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.

      Όπως είναι ευνόητο
(για αυτούς που διοικούν μάλλον δεν είναι, εκτός και εάν συνειδητά αδιαφορούν για τις συνέπειες των αποφάσεων τους) η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα αγωνίας, αβεβαιότητας και σημαντικής οικονομικής στενότητας σε δεκάδες νέους γιατρούς οι οποίοι, ήδη εδώ και ένα μήνα, έχουμε «στήσει» τα ιατρεία μας, πληρώνουμε ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, και πολλές ακόμα πάγιες υποχρεώσεις (λογαριασμούς ηλεκτρικού, ύδρευσης, τηλεφώνου κλπ) χωρίς να μπορούμε να λειτουργήσουμε νόμιμα τα ιατρεία μας. Εν ολίγοις μας έχουν οδηγήσει σε μια αδιέξοδη κατάσταση στερώντας μας τη δυνατότητα  να ασκήσουμε το επάγγελμα μας.

      Επιπρόσθετα η σημαντική αυτή χρονική καθυστέρηση επιτείνει ακόμα περισσότερο την αγωνία μας όσον αφορά στη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι η επικείμενη προκήρυξη αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο. (Τον τελευταίο μήνα έχει ανακοινωθεί πως στην επικείμενη προκήρυξη για συμβάσεις γιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα προτιμηθούν οι νέοι γιατροί. Μήπως τελικά όλη αυτή η καθυστέρηση είναι μεθοδευμένη και αποτελεί έναν έντεχνο τρόπο αποκλεισμού των Νέων Γιατρών;)

      Οι αντοχές, ψυχικές και οικονομικές, και η υπομονή μας έχουν και τα όρια τους…  περάσανε ήδη 30 μέρες απραξίας….


Μαυρίδης Αναστάσιος 
        Παθολόγος

Οι εντολές της τρόικας για το νέο ΕΣΥ

 Οι εντολές της τρόικας για το νέο ΕΣΥ
 
Την ώρα που τα φώτα είναι στραμμένα στις αλλαγές στην αγορά εργασίας μια μεγάλη αλλαγή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έρχεται με εντολή της τρόικας.
Στην έκθεση για το νέο μνημόνιο και το ειδικό κεφάλαιο για τις αλλαγές στην πρωτοβάθμια υγεία και στη νοσοκομειακή περίθαλψη προτείνεται η απορρόφηση των κλάδων υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων από το υπουργείο Υγείας ενώ και ο ΕΟΠΠΥ περνά στην αρμοδιότητα του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου.
Οι επόεμενες παρεμβάσεις για την εξοικόμηση δαπανών θα γίνουν και πάλι στο χώρο τοπυ φαρμάκου όπου δόθηκε εντολή τα γενόσημα φάρμακα να φθάσουν το 50% των συνταγογραφημένων. «Αν οι ασθενείς θέλουν ακριβά φάρμακα να τα πληρώνουν» είπε η τρόικα στους αρμοδίους του υπουργείου κατά τη διάρκεια του ελέγχου που συνεχίστηκε μέχρι και την Παρασκευή το βράδι.
Νυστέρι ΔΝΤ στα νοσοκομεία
Λιγότερα κρεβάτια κατά 20%, για 25% περισσότερους ασθενείς, είναι το επίσημα καταμετρημένο αποτέλεσμα της εφαρμογής του μνημονίου στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δύο χρόνων προσπάθειας περιορισμού των δαπανών στο ΕΣΥ, όπως προκύπτει από την έκθεση της επισκόπησης των ενεργειών του υπουργείου Υγείας (Ιανουάριος 2012), το οποίο παρουσιάστηκε στην τρόικα από τον υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι τώρα ρίχνουν το βάρος στον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης εκτός νοσοκομείων (στα Ταμεία και στους ιδιώτες γιατρούς).
Μία από τις βασικές παραδοχές είναι ότι παρά την αύξηση του αριθμού των νοσηλευομένων κατά 25,5% κατά τη διετία 2009-2011 τα διαθέσιμα κρεβάτια (κλίνες) στα νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 20% μέσω κατάργησης αδρανών κλινικών και συγχώνευσης μικρών μονάδων με μεγαλύτερες.
Οφέλη για τους φορολογουμένους
Η οικονομική-λογιστική αποτίμηση της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ δείχνει σημάδια εξοικονόμησης, μείωσης της σπατάλης και επέκτασης της μηχανοργάνωσης. Ωστόσο τα οφέλη για τους φορολογουμένους επιτυγχάνονται σε πολλές περιπτώσεις διά του «ακρωτηριασμού» των παρεχομένων υπηρεσιών για τους ασθενείς.
Σε μια περίοδο που οι Ελληνες στρέφονται λόγω της κρίσης από τα ιδιωτικά στα δημόσια νοσοκομεία, το υπουργείο Υγείας πέρασε τις «εξετάσεις» της τριμερούς (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ) κυρίως χάρη στην περικοπή κλινών και υπηρεσιών. Οι πολίτες που νοσηλεύθηκαν στο ΕΣΥ αυξήθηκαν από 1,7 εκατομμύρια το 2009 σε 2,3 εκατομμύρια το 2011. Τα κρεβάτια όμως μειώθηκαν κατά 20%, οι θέσεις προσωπικού κατά 15% και τα ιατρικά τμήματα κατά 20%.
Το προβλήματα πιστοποιούνται από τις συνθήκες που συναντούν ασθενείς και συγγενείς σε μεγάλα νοσοκομεία και από τις ελλείψεις σε επίπεδο ειδικοτήτων, υλικών και εξοπλισμού στην περιφέρεια. Προκύπτουν όμως και από τους αριθμούς.
Το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων μειώθηκε κατά 16,1% τη διετία 2009-2011 και προβλέπεται νέα μείωση 5,6% το 2012. Το κόστος των δαπανών του ΕΣΥ για την περίθαλψη των «οικονομικά ασθενών, των φτωχών και των ανασφάλιστων» μειώθηκε από 125 εκατ. ευρώ το 2010 σε 99 εκατ. ευρώ το 2011.
Παρακολούθηση εσόδων – δαπανών
Στα αμιγώς θετικά στοιχεία της μεταρρύθμισης συμπεριλαμβάνονται η έναρξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εσόδων και των δαπανών των νοσοκομείων το 2011 (μέσω του ESY.net) και η προσπάθεια για την εφαρμογή του μητρώου δεσμεύσεων.
Το ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα αναλυτικής παρακολούθησης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά το β’ εξάμηνο του 2012. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρεί και ο εξοπλισμός των νοσοκομείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για λειτουργίες όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης είναι «η καλύτερη οργάνωση και ο εξορθολογισμός» των υπηρεσιών του ΕΣΥ.
Το έγγραφο αναφέρει ότι οι δαπάνες των νοσοκομείων μειώθηκαν από 2,6 δισ. ευρώ το 2010 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2011 και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν σε 2,2 δισ. ευρώ το 2012. Ωστόσο τα τελευταία στοιχεία (31.12.2011) δείχνουν ότι τα χρέη των νοσοκομείων ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ το 2011, στα οποία πρέπει να προστεθούν και χρέη 231 εκατ. ευρώ από το 2010.
Το μέσο κόστος κάθε χειρουργικής επέμβασης μειώθηκε κατά 31% σε δύο χρόνια, από 1.493 ευρώ το 2009 σε 1.031 ευρώ το 2011. Σημαντικές μειώσεις προκύπτουν και στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία μειώθηκε κατά 23% το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Σχεδόν το 30% των φαρμάκων είναι γενόσημα (αντίγραφα) και ο στόχος είναι η τιμή τους να μην υπερβαίνει το 60% της τιμής των πρωτοτύπων.
Παραλλήλως, η χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αγγίζει το 75%, ενώ η προώθηση συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών για 50 δραστικές ουσίες εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση 50% του κόστους για το 20% των συνολικών φαρμακευτικών αναγκών των νοσοκομείων.

Η ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Φωτιά στην υγεία βάζει νέα τροπολογία για τους γιατρούςΟλοι οι γιατροί θα είναι κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ( ΕΟΠΥΥ), είτε είναι συμβεβλημένοι με τον νέο φορέα είτε όχι. Αυτό αναφέρεται στη νέα τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, η οποία ενδέχεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις από την πλευρά των ιδιωτών γιατρών, που δεν επιθυμούν συνεργασία με τον οργανισμό.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καλύπτει τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και τους ελεύθερους επαγγελματίες ( ΟΑΕΕ), θα μπορεί να αφαιρεί για έναν χρόνο τα συνταγολόγια των γιατρών που παραβιάζουν τους κανονισμούς του.

Ειδικότερα, θα χάνουν το δικαίωμα συνταγογράφησης οι γιατροί που εντοπίζονται να υπερσυνταγογραφούν ή να προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα, να γράφουν υπερβολικές κλινικές εξετάσεις ή να προωθούν συγκεκριμένες εξετάσεις. Επίσης, όσοι αρνούνται να εξυπηρετήσουν ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ και όσοι λαμβάνουν αμοιβή πέρα της νόμιμης.

Ωστόσο, η νέα τροπολογία εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τη νόμιμη αμοιβή των γιατρών, αφού ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια είναι αυτή. «Το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι είναι 20 ευρώ, ενώ το υπουργείο Εργασίας 10» μας εξηγεί ο γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Στάθης Τσούκαλος.

«Κανένας γιατρός δεν ξέρει ακόμα ποια είναι η νόμιμη τιμή. Ας το ξεκαθαρίσουν πρώτα μεταξύ τους οι υπουργοί Υγείας κ. Λοβέρδος και Εργασίας κ. Κουτρουμάνης και ας μας ενημερώσουν επιτέλους» λέει ο κ. Τσούκαλος.

Επιπλέον υπάρχουν ιδιώτες γιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και άρα δεν ζημιώνουν τα τέσσερα ασφαλιστικά του ταμεία. Αυτοί οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όποια αμοιβή θέλουν με απόδειξη. Σύμφωνα όμως με την τροπολογία, θα οδηγούνται στα πειθαρχικά συμβούλια, εάν αρνηθούν ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ!


Ρίτα Μελά

Απόφαση “βόμβα” του ΣτΕ; Η ΔΕΗ δε δικαιούται , ούτε να εισπράξει φόρους, αλλά ούτε και να κόψει το ρεύμα!

Ο δικηγόρος Αθηνών και νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Χασιώτης, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1934/1998 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις λεγόμενες τότε “παρκο-εταιρίες” του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες έκαναν έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων και επέβαλαν και τα σχετικά πρόστιμα σε ιδιώτες, η ΔΕΗ δε δικαιούται να εισπράττει φόρους και να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες της, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το “τέλος ακινήτων”. Παράλληλα, ούτε οι άλλες ιδιωτικές εταιρίες – πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε είσπραξη φόρων ή διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η άσκηση δημόσιας εξουσίας αποτελεί την κατ΄εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Η προτεινόμενη τροπολογία δεν αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές μόνο στη ΔΕΗ (η οποία έχει και κάποιο δημόσιο χαρακτήρα) αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτροδότησης (εναλλακτικούς παρόχους τους ονομάζει). Η επιβολή της κύρωσης ναι μεν προβλέπεται από το Νόμο, αλλά αναθέτει σε ιδιώτη να επιβάλει αυτές τις κυρώσεις.
Εναπόκειται στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει εάν αυτή η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων συμβαδίζει με τα άρθρα 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος.
Το παραπάνω, προστίθεται στους λόγους αντισυνταγματικότητας που ήδη έχουν επισημάνει οι νομικοί συνεργάτες του Συλλόγου μας.
Παρακάτω παρατίθεται το “κρίσιμο” άρθρο 11, της υπ΄ αριθ. 1934/1998 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
11. Επειδή οι μνημονευμένες διατάξεις του άρθ. 36 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994, κατά το μέρος που προβλέπουν ευθέως ή επιτρέπουν την ανάθεση αστυνομικής φύσεως αρμοδιοτήτων (βεβαίωση της παράβασης, ακινητοποίηση οχημάτων, επιβολή προστίμων) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,αντίκεινται στις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, αστυνομική εξουσία, ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται, διά της αστυνομικής αρχής,μόνο από το κράτος (και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Σ. Ρίζος και Ν. Σακελλαρίου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν προσκρούει στο Σύνταγμα η ανάθεση ασκήσεως τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, όπως αυτές που αναφέρονται από τη διάταξη του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δικαστήριο:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
1934
Ετος:
1998
Περίληψη
Μεταβίβαση δημοτικής ή κοινοτικής αρμοδιότητας στο Κράτος ή νπδδ ή νπιδ – Μελέτη εφαρμογής Συστήματος Ηλεκτρονικώς Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη των Αθηνών -. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, δια της οποίας εκρίθηκε, κατά πλειοψηφία και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους και προϋποθέσεις, ως πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο, σε σχέση με την εκπόνηση και υλοποίηση (εκτέλεση) μελέτης για την εφαρμογή του Συστήματος της Ηλεκτρονικώς Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη των Αθηνών, προσφορά εταιρείας και παραχωρήθηκε συναφώς, στην πιο πάνω κοινοπραξία, η άσκηση της σχετικής δημοτικής αρμοδιότητας. Η δίκη, διατηρεί το αντικείμενό της και μετά την υπ’ αρ. 13352 από 12-4-1996 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της ήδη αιτούσης εταιρείας (Αντίθετη μειοψηφία). Εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, ότι ο νομοθέτης, λόγω της εξαιρετικής σημασίας την οποία παρουσιάζει για το δημόσιο συμφέρον η ανάθεση από τους Δήμους και τις Κοινότητες, έστω και προσωρινώς, της ασκήσεως μιας από τις αρμοδιότητες αυτών στο Κράτος ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλει να λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων όχι μόνο οι τυχόν πράξεις τους με τις οποίες αποφασίζουν την καταρχήν μεταβίβαση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής αρμοδιότητας αλλά και οι πράξεις τους με τις οποίες αποφασίζεται η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Αντίθετη μειοψηφία).
Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 1934/1998
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Ιανουαρίου 1998 με την εξής σύνθεση : Β. Μποτόπουλος, Πρόεδρος, Φ. Κατζούρος, Λ. Οικονόμου, Α. Τσαμπάση, Ν. Παπαδημητρίου, Η. Παπαγεωργίου, Π.Ζ. Φλώρος, Μ. Βροντάκης, Σ. Χαραλαμπίδης, Θ. Χατζηπαύλου, Γ. Παναγιωτόπουλος, Φ. Στεργιόπουλος, Ν. Ντούβας, Σ. Καραλής, Κ. Μενουδάκος, Γ. Ανεμογιάννης, Π.Ν. Φλώρος, Σ. Ρίζος, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Ν. Σκλίας, Α. Θεοφιλοπούλου, Ν. Σακελλαρίου, Ε. Δαρζέντας, Α. Γκότσης, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλάκη, Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλοι, Δ. Σκαλτσούνης, Δ. Γρατσίας, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Μ. Καλαντζής.
Γ ι α να δικάσει την από 6 Φεβρουαρίου 1996 αίτηση :
τ ω ν : 1) Κοινοπραξίας των εταιριών με τις επωνυμίες “ S. – Σ. Π. Κ. Ανώνυμη Εταιρία”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Β. 19, “ T. E. L. “ , που εδρεύει στο Β. “ (A. L. 319, Β. ) και “ T. E. “ , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. 4, η οποία (Κοινοπραξία) εδρεύει στην Αθήνα και η οποία δεν παρέστη, 2) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ S. – H. A.E. – Εταιρία Μελετών, Κατασκευών και Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης”, που εδρεύει στο Χ. Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης 13, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Φιλ. Φιλιππόπουλο (Α.Μ. 6168), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, 3) Κοινοπραξίας των Ελληνικών Εταιριών με τις επωνυμίες “ D. A.”, “ S. A.E.” και “ Ε. Τ. Α. “ , που εδρεύει στο Μ. Αττικής, οδός Γ. 71Α, 4) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ E. . A.E.”, που εδρεύει στο Χ. Αττικής, οδός Κ. 19, 5) Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ Ι. P. “ , που εδρεύει στην Κ., οδός Τ. 14 και 6) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
“ Τ. Α. “ , που εδρεύει στο Α. Αττικής, οδός Θ. 99, οι οποίες δεν παρέστησαν,
κ α τ ά του Δ. Α., ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους : α) Επαμ. Σπηλιωτόπουλο (Α.Μ. 643) και β) Ι. Χ. (Α.Μ. 4381), που τους διόρισε με απόφαση της Δ. Επιτροπής.
Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ο. του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ’αριθ. 1485/1997 παραπεμπτικής αποφάσεως του Σ. Τμήματος του Συμβουλίου της Ε., προκειμένου να επιλύσει η Ο. τα ζητήματα που αναφέρονται στην απόφαση.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθεί η 2740/1995 απόφαση του Δ. Συμβουλίου του Δ. Α. που λήφθηκε κατά την υπ’αριθμόν 33 της 7-12-1995 συνεδρίασή του.
Ο Εισηγητής, Σύμβουλος Ν. Σακελλαρίου, άρχισε τη συζήτηση της υποθέσεως με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία αποτελεί και την εισήγηση του Τμήματος.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της δεύτερης των αιτουσών, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους του Δ., οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, σε αίθουσα του Δικαστηρίου, κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως κατεβλήθησαν τα, κατά νόμον, τέλη και το παράβολο (Διπλότυπα εισπράξεως του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών 3443073 και 3443074, έτους 1996 και ειδικά έντυπα παραβόλου του Δημοσίου 2504284 και 6632349).
2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία παραπέμφθηκε λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με την υπ’αρ. 1485/1997 απόφαση του ΣΤ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητείται η ακύρωση της υπ’αρ. 2740 από 7-12-1995 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, δια της οποίας εκρίθηκε, κατά πλειοψηφία και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους και προϋποθέσεις, ως πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο, σε σχέση με την εκπόνηση και υλοποίηση (εκτέλεση) μελέτης για την εφαρμογή του Συστήματος της Ηλεκτρονικώς Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη των Αθηνών, η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “ Κοινοπραξία Ε. Κ – Δήλος Κυκλοφοριακή ΑΤΕ” και παραχωρήθηκε συναφώς, στην πιο πάνω κοινοπραξία, η άσκηση της σχετικής δημοτικής αρμοδιότητας. Ως συμπροσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να θεωρηθεί και η υπ’αριθ. 561/1996 απόφαση του ίδιου δημοτικού συμβουλίου, η οποία ελήφθη, ομοίως, κατά πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή, σε εκτέλεση του όρου ΣΤ της μνημονευμένης προσβαλλόμενης απόφασης 2740/1995, εγκρίθηκαν οι όροι της υπό κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της πιο πάνω κοινοπραξίας. (Η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε στις 19 Μαρτίου 1996).
3. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τις αναφερόμενες στο δικόγραφο, υπ’αρ. 1, 3 και 5 κοινοπραξίες εταιρειών, (ήτοι τις : Κοινοπραξία των εταιριών με τις επωνυμίες “ SMARTCARD – Συστήματα Πλαστικών Καρτών Ανώνυμη Εταιρία”, “ TOWER ENTERPRISES LTD” και “ TRADEMCO EΠΕ”, Κοινοπραξία των Ελληνικών Εταιριών με τις επωνυμίες “ DENCO AE”, “ SELMO A.E.” και “ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ” και Κοινοπραξία με την επωνυμία “ ΙΝΤΕΑΛ/ΑΝΑΤΡΟΝ/CAR PARK”) και όχι ατομικώς από κάθε μία από τις απαρτίζουσες τις κοινοπραξίες αυτές εταιρείες, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι οι κοινοπραξίες δεν έχουν νομική προσωπικότητα, αλλά συνιστούν απλές ενώσεις προσώπων, δεν έχουν κατ’άρθρον 47 του ΠΔ 18/1989, ΦΕΚ Α 8, την ικανότητα να είναι διάδικοι και δεν νομιμοποιούνται να ασκούν αίτηση ακυρώσεως, αφού δεν αναγνωρίζονται από τις εν προκειμένω εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 36 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (ΔΚΚ, ΠΔ 410/1995) ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στον κύκλο των σχέσεων, που αφορά, τη ρυθμιζόμενη, από τις διατάξεις αυτές ανάθεση ασκήσεως δημοτικών αρμοδιοτήτων, στο Κράτος ή σε άλλα νομικά πρόσωπα. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Ηλ. Παπαγεωργίου, Π.Ζ. Φλώρος, Μ. Βροντάκης, Σ. Ρίζος και Α. Γκότσης, τη γνώμη των οποίων υποστήριξε και ο Πάρεδρος Δ. Σκαλτσούνης, κατά τους οποίους, η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να θεωρηθεί ότι ασκείται, παραδεκτώς, από τις εταιρίες που απαρτίζουν τις κοινοπραξίες.
4. Επειδή, περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη κατά το μέρος που ασκείται από τις υπ’αρ. 4 και 6 αναφερόμενες στο δικόγραφο ανώνυμες εταιρείες (ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ EUROPARKING A.E.” και ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ”), οι 4. Επειδή, περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη κατά το μέρος που ασκείται από τις υπ’αρ. 4 και 6 αναφερόμενες στο δικόγραφο ανώνυμες εταιρείες (ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ EUROPARKING A.E.” και ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ”), οι οποίες δεν ενομιμοποίησαν, με κάποιο από τους προβλεπόμενους από το νόμο τρόπους@τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο.
5. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση, ασκείται εμπροθέσμως και γενικά παραδεκτώς από την εταιρεία “ Σετέξ”, η οποία εζήτησε την ανάθεση του έργου σ’αυτήν.
6. Επειδή, η δίκη, διατηρεί το αντικείμενό της και μετά την υπ’αρ. 13352 από 12-4-1996 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της ήδη αιτούσης εταιρείας, δεδομένου ότι δια της αποφάσεως αυτής του Υφυπουργού δεν ακυρώθηκε η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση (υπ’αρ. 2740/1995) του δημοτικού συμβουλίου του προαναφερθέντος Δήμου, αλλά μόνο η υπ’αρ. 26/1996 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994, δια της οποίας είχε κριθεί, κατ’απόρριψη σχετικής προσφυγής της ήδη αιτούσης εταιρείας, ότι η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση (2740/1995) ήταν νόμιμη και ειδικότερα ότι είχε ληφθεί με την νόμιμη πλειοψηφία. Για τον ίδιο λόγο διατηρεί το αντικείμενό της η κρινόμενη αίτηση και ως προς την συμπροσβαλλόμενη υπ’αριθ. 561/1996 απόφαση του ίδιου δημοτικού συμβουλίου, ήτοι γιατί, και η απόφαση αυτή δεν ακυρώθηκε, παρά την έκδοση της απόφασης 34161/6-8-1996 του ίδιου υφυπουργού, που ακύρωσε την απόφαση 35/14-5-1996 της ίδιας επιτροπής, που είχε κρίνει νόμιμη την πιό πάνω απόφαση (561/1996). Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Α. Τσαμπάση, Μ. Βροντάκης, Σ. Χαραλαμπίδης, Κ. Μενουδάκος, Σ. Ρίζος, Γ. Παπαμεντζελόπουλος και Ε. Δανδουλάκη, οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη ότι η έννοια των αποφάσεων 13352/12-4-1996 και 34161/6-8-1996 του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι ότι ακυρώνονται, με αυτές, αντιστοίχως, και οι 2740/1995 και 561/1996 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επομένως κατά τη γνώμη αυτή συντρέχει περίπτωση καταργήσεως της δίκης.
7. Επειδή, στη διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος ορίζεται μεταξύ άλων ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, στη διάταξη δε της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ Α 231/14-11-1995) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι : στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως : “ α) . . . β) . . . γ) . . . ιδ) η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων σταθμεύσεως οχημάτων
Όαο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων κ.λπ.”. Εξάλλου στη διάταξη του άρθρου 29 του Π.Δ. 323/1989, (ΦΕΚ Α 146/1-6-89), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 43 του ν. 2218/1994, (ΦΕΚ Α 90/13-6-1994) [βλ. ήδη άρθρο 36 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/1995)], ορίζεται ότι : “ Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν, κατ’εξαίρεση, να αναθέτουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση ορισμένης αρμοδιότητάς τους στο κράτος ή σε άλλο νομικό πρόσωπο. Η ανάθεση της αρμοδιότητας αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι άσκησης της αρμοδιότητας και η χρονική διάρκεια της ανάθεσής της. Σε κάθε περίπτωση οι όροι αυτοί διασφαλίζουν τη διοίκηση της υπόθεσης από το δήμο ή την κοινότητα. Οταν η ανάθεση της αρμοδιότητας γίνεται σε άλλο, εκτός από το κράτος νομικό πρόσωπο μπορεί να περιληφθεί στους όρους της και η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στο όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και ο τρόπος της εκπροσώπησης. Μετά την ανάθεση η αρμοδιότητα ασκείται από το κράτος ή το νομικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβασή της και τα όργανά τους ασκούν τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας, εκτός εάν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο περιέλαβε στους όρους της ανάθεσης διαφορετική ρύθμιση. Σε όλα τα έγγραφα και τις πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής από τον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα, σημειώνεται υποχρεωτικά ότι η έκδοσή τους γίνεται για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας και αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με την οποία έγινε η ανάθεση”. Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 2218/1994 ορίζονται τα ακόλουθα : “ Ελεγχος στάθμευσης οχημάτων – Πρόστιμα. 1. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 1416/1984 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α’) αντικαθίσταται ως εξής : “ 2. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα όργανα της υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 323/1989 ή του νομικού προσώπου που ασκεί την αρμοδιότητα κατά το άρθρο 29 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας . . . 2. Ακινητοποίηση οχημάτων εντός των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α’) μπορούν να ενεργούν και τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος πληρωμής των προστίμων κατά τις εργάσιμες και μη Όαο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων κ.λπ.”. Εξάλλου στη διάταξη του άρθρου 29 του Π.Δ. 323/1989, (ΦΕΚ Α 146/1-6-89), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 43 του ν. 2218/1994, (ΦΕΚ Α 90/13-6-1994) [βλ. ήδη άρθρο 36 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/1995)], ορίζεται ότι : “ Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν, κατ’εξαίρεση, να αναθέτουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση ορισμένης αρμοδιότητάς τους στο κράτος ή σε άλλο νομικό πρόσωπο. Η ανάθεση της αρμοδιότητας αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι άσκησης της αρμοδιότητας και η χρονική διάρκεια της ανάθεσής της. Σε κάθε περίπτωση οι όροι αυτοί διασφαλίζουν τη διοίκηση της υπόθεσης από το δήμο ή την κοινότητα. Οταν η ανάθεση της αρμοδιότητας γίνεται σε άλλο, εκτός από το κράτος νομικό πρόσωπο μπορεί να περιληφθεί στους όρους της και η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στο όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και ο τρόπος της εκπροσώπησης. Μετά την ανάθεση η αρμοδιότητα ασκείται από το κράτος ή το νομικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβασή της και τα όργανά τους ασκούν τις προβλεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας, εκτός εάν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο περιέλαβε στους όρους της ανάθεσης διαφορετική ρύθμιση. Σε όλα τα έγγραφα και τις πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής από τον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα, σημειώνεται υποχρεωτικά ότι η έκδοσή τους γίνεται για λογαριασμό του δήμου ή της κοινότητας και αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με την οποία έγινε η ανάθεση”. Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 2218/1994 ορίζονται τα ακόλουθα : “ Ελεγχος στάθμευσης οχημάτων – Πρόστιμα. 1. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 1416/1984 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α’) αντικαθίσταται ως εξής : “ 2. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα όργανα της υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 323/1989 ή του νομικού προσώπου που ασκεί την αρμοδιότητα κατά το άρθρο 29 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας . . . 2. Ακινητοποίηση οχημάτων εντός των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α’) μπορούν να ενεργούν και τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος πληρωμής των προστίμων κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες, η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήματος και τα έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς με τα οποία επιβαρύνεται ο παραβάτης καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους. 3. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2094/1992) εισπράττονται μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος και αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.. Η διαδικασία απόδοσης των ποσών, οι τεχνικές λεπτομέρειες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 1900/1990. Η μη καταβολή των προστίμων αυτών δεν αποτελεί πταισματική παράβαση από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού@
8. Επειδή, από την πιό πάνω διάταξη του άρθρου 36 του δημοτικού κα κοινοτικού κώδικα, συνάγεται ότι, ο νομοθέτης, παρέχει, υπό τους αναφερόμενους εις αυτήν όρους και προϋποθέσεις, στους Δήμους και τις Κοινότητες, τη δυνατότητα, να αναθέτουν, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατ’εξαίρεση την άσκηση ορισμένης αρμοδιότητας του δήμου ή της κοινότητας στο Κράτος ή άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο δύναται, εφ’όσον ο νόμος δεν διακρίνει, να είναι είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου.
9. Επειδή, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται ακόμη, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, ότι ο νομοθέτης, λόγω της εξαιρετικής σημασίας την οποία παρουσιάζει για το δημόσιο συμφέρον η ανάθεση από τους Δήμους και τις Κοινότητες, έστω και προσωρινώς, της ασκήσεως μιας από τις αμροδιότητες αυτών στο Κράτος ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλει να λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων όχι μόνο οι τυχόν πράξεις τους με τις οποίες αποφασίζουν την καταρχήν μεταβίβαση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής αρμοδιότητας αλλά και οι πράξεις τους με τις οποίες αποφασίζεται η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. διότι, οι τελευταίες αυτές αποφάσεις έχουν μείζονα σπουδαιότητα, αφού η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος θα επιχειρηθεί από το συγκεκριμένο αυτό νομικό πρόσωπο, τα εχέγγυα του οποίου για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα και οι όροι που θα του επιβληθούν πρέπει να εγκριθούν, ενόψει της σημασίας τους, από την αυξημένη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Αθ. Τσαμπάση, Θ. Χατζηπαύλου, Ν. Ντούβας, Ν. Σακελλαρίου και Εμ. Δαρζέντας, οι οποίοι διατύπωσαν τη γνώμη ότι ο νομοθέτης αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία αποφασίζει, κατ’αρχήν, την ανάθεση, IΝ ABSTRACTO, της ασκήσεως της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε άλλο, νομικό πρόσωπο ή το Κράτος, για την λήψη δε αυτής μόνο της αποφάσεως απαιτεί κατά την έννοια της σχετικής διατάξεως την αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του και όχι για τις, εν συνεχεία της αποφάσεως αυτής, λαμβανόμενες, επί μέρους, αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, διά των οποίων, εκδιδομένων, πάντως, μετά από τήρηση διαδικασίας που εξασφαλίζει αντικειμενική και αμερόληπτη επιλογή, αποφασίζεται, IN CONCRETO, η ανάθεση της ασκήσεως ορισμένης αρμοδιότητας σε συγκεκριμένο, πλέον, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή το Κράτος και οι οποίες αποφάσεις δεν απαιτείται, ούτε άλλωστε θα ήταν σκόπιμο, για πρακτικούς, κυρίως, λόγους συνισταμένους στην ευχερέστερη λήψη αυτών, να λαμβάνονται με τη μνημονευμένη αυξημένη πλειοψηφία.
10. Επειδή το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει στο νομοθέτη κοινό και
κανονιστικό, καθώς και στη Διοίκηση την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενόψει της συνταγματικής αυτής διατάξεως ερμηνευόμενες, οι μνημονευμένες διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 1 εδ. ια) και του άρθρου 36 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα έχουν την έννοια ότι οι χώροι σταθμεύσεως των αυτοκινήτων στις πόλεις δεν καθορίζονται τυχαίως ή με κριτήριο την απόληψη ανταλλαγμάτων από την παραχώρηση της χρήσεως αλλά βάσει ειδικής κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον κυκλοφοριακό φόρτο στη συγκεκριμένη περιοχή και οδό, το πλάτος της τελευταίας, τις ανάγκες σταθμεύσεως αυτοκινήτων, την οικιστική διαμόρφωση και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και άλλα ανάλογα κριτήρια, ώστε ο καθορισμός και η κατανομή των θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, και από την άποψη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και από την άποψη της προστασίας, κατά το δυνατόν, του περιβάλλοντος, το οποίον επηρεάζεται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και συνεκδοχικώς από τον αριθμό, τη θέση και γενικώς τη λειτουργία των χώρων σταθμεύσεως. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Θ. Χατζηπαύλου και Ν. Σακελλαρίου, κατά τη γνώμη των οποίων, από τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν συνάγεται ότι επιβάλλεται η προηγούμενη εκπόνηση τέτοιας μελέτης, δεδομένου ότι, αν ο νομοθέτης σκόπευε να επιβάλει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη σύνταξη μελέτης, θα το όριζε ρητώς, όπως κανονιστικό, καθώς και στη Διοίκηση την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενόψει της συνταγματικής αυτής διατάξεως ερμηνευόμενες, οι μνημονευμένες διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 1 εδ. ια) και του άρθρου 36 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα έχουν την έννοια ότι οι χώροι σταθμεύσεως των αυτοκινήτων στις πόλεις δεν καθορίζονται τυχαίως ή με κριτήριο την απόληψη ανταλλαγμάτων από την παραχώρηση της χρήσεως αλλά βάσει ειδικής κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον κυκλοφοριακό φόρτο στη συγκεκριμένη περιοχή και οδό, το πλάτος της τελευταίας, τις ανάγκες σταθμεύσεως αυτοκινήτων, την οικιστική διαμόρφωση και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και άλλα ανάλογα κριτήρια, ώστε ο καθορισμός και η κατανομή των θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, και από την άποψη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και από την άποψη της προστασίας, κατά το δυνατόν, του περιβάλλοντος, το οποίον επηρεάζεται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και συνεκδοχικώς από τον αριθμό, τη θέση και γενικώς τη λειτουργία των χώρων σταθμεύσεως. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Θ. Χατζηπαύλου και Ν. Σακελλαρίου, κατά τη γνώμη των οποίων, από τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν συνάγεται ότι επιβάλλεται η προηγούμενη εκπόνηση τέτοιας μελέτης, δεδομένου ότι, αν ο νομοθέτης σκόπευε να επιβάλει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη σύνταξη μελέτης, θα το όριζε ρητώς, όπως συνέβη με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 9 του επιγενόμενου νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), διά της οποίας επιβλήθηκε, για πρώτη φορά και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων του ΔΚΚ (24 παρ. 1 περ. ιδ), η εκπόνηση ειδικής μελέτης, διάταξη όμως, η οποία δεν καταλαμβάνει την επίδικη περίπτωση λόγω του χρόνου εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης.
11. Επειδή οι μνημονευμένες διατάξεις του άρθ. 36 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994, κατά το μέρος που προβλέπουν ευθέως ή επιτρέπουν την ανάθεση αστυνομικής φύσεως αρμοδιοτήτων (βεβαίωση της παράβασης, ακινητοποίηση οχημάτων, επιβολή προστίμων) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίκεινται στις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, αστυνομική εξουσία, ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται, διά της αστυνομικής αρχής, μόνο από το κράτος (και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Σ. Ρίζος και Ν. Σακελλαρίου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν προσκρούει στο Σύνταγμα η ανάθεση ασκήσεως τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, όπως αυτές που αναφέρονται από τη διάταξη του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994.
….. όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι, κατά τη μειοψηφούσα αυτή γνώμη, τα όργανα των νομικών αυτών προσώπων αποτελούν, κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, δημόσια όργανα και οι πράξεις τους είναι δυνατόν να προσβληθούν, παραδεκτώς, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
12. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, αποφάσισε, ομοφώνως, με την υπ’αρ. πρ. 1251 από 18-5-1995 απόφασή του : 1) να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή σχεδίου ηλεκτρονικώς ελεγχομένης σταθμεύσεως στην πόλη των Αθηνών και την υλοποίηση (εκτέλεση) του σχεδίου αυτού, σε νομικό πρόσωπο το οποίο θα επιλέγετο κατόπιν διαγωνισμού και 2) την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής, η οποία θα επιμελείτο της υλοποιήσεως του σχεδίου αυτού της ηλεκτρονικώς ελεγχόμενης στάθμευσης (διά του καθορισμού των σημείων στα οποία θα επιτρέπετο ή θα απαγορευόταν η στάθμευση, των σημείων τοποθετήσεως των παρκομέτρων κ.λπ.). Μετά ταύτα η συγκροτηθείσα κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Πενταμελής Επιτροπή, αποφάσισε (βλ. το από 15-9-1995 πρακτικό της) τη σύνταξη προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο, σ’αυτήν δε ανταποκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, διά της καταθέσεως σχετικών προσφορών, η Κοινοπραξία “ …. – Δήλος Κυκλοφοριακή Α.Τ.Ε.” και η εταιρεία “ Σετέξ”. Εν συνεχεία επελήφθη της εξετάσεως των προσφορών αυτών η προαναφερθείσα Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, η οποία με το από 4-12-1995 πρακτικό της κατέταξε πρώτη κατά σειρά την ανωτέρω Κοινοπραξία και ενάτη την εταιρεία “ Σετέξ”. Επακολούθησε, η έκδοση της ήδη προσβαλλόμενης υπ’αριθμ. 2740/95 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, με είκοσι μία θετικές ψήφους έναντι εννέα αρνητικών και μιάς λευκής, και διά της οποίας κρίθηκε υπό τους αναφερομένους σ’αυτήν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, ως πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο Αθηναίων, η προσφορά της ως άνω Κοινοπραξίας και παραχωρήθηκε συναφώς στην πιο πάνω κοινοπραξία η άσκηση της σχετικής δημοτικής αρμοδιότητας. Με την συμπροσβαλλόμενη υπ’αριθ. 561/1996 απόφαση του ίδιου δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν, και μάλιστα με απλή πλειοψηφία, όπως ήδη έχει εκτεθεί, οι όροι της υπό κατάρτιση συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της πιο πάνω κοινοπραξίας.
13. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία “ Ε Κ – Δήλος Κυκλοφοριακή ΑΤΕ” η άσκηση της δημοτικής
αρμοδιότητας για την εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικώς ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι μη νόμιμη, γιατί δεν ελήφθη με τη νόμιμη, σύμφωνα με προηγούμενη σκέψη, πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη και κατά το μέρος που πέραν της ανάθεσης και της υλοποίησης της μελέτης για την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής στάθμευσης παραχώρησε στην πιό πάνω κοινοπραξία, κατ’εφαρμογή των μνημονευμένων αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθ. 45 παρ. 1 και 2, του νόμου 2218/1994, την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας που περιγράφεται στις διατάξεις αυτές, καθώς και στη σκέψη 11 της παρούσης. Για τους λόγους αυτούς, προεχόντως, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί. Η συμπροσβαλλόμενη δε υπ’αριθ. 561/1996 απόφαση του ίδιου δημοτικού συμβουλίου, πρέπει να ακυρωθεί γιατί στηρίζεται στην ακυρούμενη απόφαση 2740/1995 του δημοτικού συμβουλίου.
14. Επειδή, ενόψει όσων έχουν εκτεθεί στις προηγούμενες σκέψεις, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως προς την εταιρία “ Σετέξ” από την οποία ασκείται παραδεκτώς, παρέλκει δε για τον λόγο αυτόν η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως ως αλυσιτελής και πρόωρη. Αν και κατά τη γνώμη του μέλους του Δικαστηρίου Ν. Σακελλαρίου θα έπρεπε να εξετασθεί από το Δικαστήριο ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο αμφισβητείται, εν όψει συγκεκριμένων διατάξεων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κατά πόσον η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 του ΔΚΚ διαδικασία αναθέσεως της ασκήσεως ορισμένης αρμοδιότητας των ΟΤΑ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συμβιβάζεται ή όχι προς το Κοινοτικό Δίκαιο.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Δέχεται, την υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από την εταιρία “ Σετέξ”.
Απορρίπτει, την υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τις λοιπές, πλην της εταιρείας “ Σετέξ”, αναφερόμενες στο δικόγραφο κοινοπραξίες και εταιρίες.
Ακυρώνει, την υπ’αρ. 2740 από 7-12-1995 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων καθώς και την 561/5-3-96 απόφαση του ίδιου δημοτικού συμβουλίου.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου και
Επιβάλλει στο Δήμο Αθηναίων, την δικαστική δαπάνη της αιτούσης εταιρείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) δραχμών.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 1998 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Μαΐου του ίδιου έτους.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Β. Μποτόπουλος Μ.Καλαντζής