Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                           
Πάτρα, 24/01/2012
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Λοβέρδο Ανδρέα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Γραμματέα Υπ. Εργασίας Κα. Δρέττα
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι
ΠΟΣΙΠΥ

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η έναρξη της λειτουργίας ενός ενιαίου εθνικού οργανισμού παροχής Α’βάθμιας φροντίδας Υγείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου των ασφαλισμένων της χώρας, κάτι που βρίσκει σύμφωνο όλο το ιατρικό σώμα.
Η έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 με ένα ιδιαίτερα πρόχειρο και πρόσκαιρο σχεδιασμό, χωρίς οργάνωση, πυξίδα και προσανατολισμό, προκάλεσε χαοτικά φαινόμενα και « κοινωνικό σοκ », με έντονη αίσθηση αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους ασφαλισμένους και στο ιατρικό σώμα.
Διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα εφαρμόζεται πειραματικά και πιλοτικά σε 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, δίχως σαφή επιστημονικό μοντέλο και χωρίς πρωτίστως, να έχει εδραιωθεί η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου οργανωτικού  και διοικητικού δικτύου.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του ν. 3918/2011, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 262/ 2011), τη με αριθμ. πρωτ. Φ90380/32292/4457/29-12-2011 εγκύκλιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, την ΚΥΑ με αριθ. Φ.90380/οικ.32290/4456/2011 [ΦΕΚ Β 3008/30-12-2011], την ΚΥΑ 3100Β’ 30-12-2011 και την ΚΥΑ ΦΕΚ 3010 Β 29/12/2011 για την ένταξη των φορέων στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
o        Οι συμβάσεις των ιατρών με τον ΟΠΑΔ και τα λοιπά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έληξαν 31-12-2011. Οι συμβάσεις όμως των «διαγνωστικών κέντρων» (όρος μη νόμιμος, αδόκιμος και ασαφής) εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να προκύπτει αν με τον όρο αυτό νοούνται τα διαγνωστικά εργαστήρια εκείνα που λειτουργούν ως ιατρικές εταιρείες ΠΦΥ, ή και οι συμβεβλημένοι εργαστηριακοί ιατροί που ασκούν ατομικά το επάγγελμα, διατηρώντας διαγνωστικό εργαστήριο. Παρά τις έγγραφες διαμαρτυρίες των ιατρικών Συλλόγων και φορέων,  επανέρχεστε στη χρήση αυτού του αδόκιμου όρου θεσμοθετώντας στις 19/01/2012 με το ΦΕΚ 34Β’.
o        Παρόλο την ύπαρξη πολλαπλών ανακοινώσεων για την ένταξη του πρώην ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ, και επειδή δεν προϋπήρχε καμία σύμβαση εργαστηριακών ιατρών με το ταμείο αυτό, θεωρείται αόριστη και ασαφής, η οδηγία για εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, εάν δεν υπογραφεί η επίσημη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
o        Εφόσον όλοι  οι εντασσόμενοι φορείς ανήκουν πλέον στον ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ3010Β’) με ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας (ΕΚΠΥ), θα έπρεπε να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις κοινές οδηγίες του ΕΚΠΥ που δίνονται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των πρώην ταμείων. Στην πράξη όμως, οι δικαιούχοι των πρώην ταμείων (πχ ΙΚΑ) αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που προκαλεί σύγχυση στους ιατρούς και ασφαλισμένους.
o        Τα έντυπα ερωτήσεων – απαντήσεων που έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού δεν αποτελούν επίσημα έγγραφα (με αριθμό πρωτοκόλλου), και υπάρχει ερωτηματικό κατά πόσον οι υπηρεσίες των πρώην ταμείων μπορούν να βασιστούν σε αυτές τις απλές ανακοινώσεις, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη νομική τεκμηρίωση ή διοικητική πράξη.
o        Κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη να δημοσιευτεί άμεσα το προσχέδιο της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τα διαγνωστικά εργαστήρια ή μονάδες ΠΦΥ, και να εξεταστούν οι όροι και το πλαίσιο λειτουργίας, από τα συλλογικά μας όργανα και από τον ΠΙΣ. Έχουμε υποβάλλει αξιόλογες προτάσεις σύμβασης μέσω των συλλογικών μας οργάνων στους αρμόδιους φορείς, βασιζόμενοι σε πραγματικά στατιστικά στοιχεία.
o        Παραμένει δε άγνωστο και αβέβαιο, το εάν θα εγκριθούν οι δαπάνες των εργαστηρίων των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν, από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (Ιανουάριος του 2012) από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
o        Σας θυμίζουμε ότι απαιτείται άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών του 2010-2011 και νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των καθυστερημένων οφειλών των χρεών των πρώην ταμείων προς τους εργαστηριακούς ιατρούς, η οποία κυμαίνεται στους 15-18 μήνες (πρώην ΟΠΑΔ), στους 12-15 μήνες (πρώην ΟΑΕΕ).  Σας τονίζουμε ότι τα εργαστήρια έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος (αναλώσιμα, προσωπικό, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκιο, μεγάλη φορολογική επιβάρυνση), η δε απόδοση των λειτουργικών μας εξόδων οφείλει να είναι εμπρόθεσμη και δεν επιδέχεται συμψηφισμούς. Σε δήλωσή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για διαπραγμάτευση όλων των τιμών και πληρωμές του νέου ταμείου με όρους «αξίας και όχι υπεραξίας», οφείλουμε να αντιτείνουμε και να θυμίσουμε την χαμένη υπεραξία των δεδουλευμένων μας αμοιβών, που δεν μας έχουν αποδοθεί επί 16 μήνες από τα ταμεία, και που την επικαρπούται το κράτος. Επί συναπτά έτη, χρηματοδοτούμε υπομονετικά το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επιδεικνύοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στους ασφαλισμένους. 
o        «Υπεραξίες» δεν προκύπτουν αφού λειτουργούμε με τιμές καθηλωμένες από το 1991 χωρίς ανακοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων όπως επιβάλλεται μετά από απόφαση του ΣτΕ, στην οποία όχι μόνο δεν υπακούει η ηγεσία του ΥΥΚΑ, αλλά και προβαίνει στην έκδοση του ΦΕΚ 3100Β’ 30/12/2011, όπου υποκοστολογούνται μεσοσταθμικά οι εργαστηριακές πράξεις κατά 35%, χωρίς να υπάρχει φροντίδα αύξησης αντίστοιχα των ευτελιστικών τιμών με τις οποίες τιμολογούνται πολλές εξετάσεις ρουτίνας, όπως πχ η γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, οι ακτινογραφίες, υπέρηχοι, κυτταρολογικές εξετάσεις, χοριακή γοναδοτροπίνη (τεστ κυήσεως), κλπ.
o        Επειδή έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα ατέρμονο οικονομικό αδιέξοδο που οδηγεί στην τελική εξόντωσή μας, επιβάλλεται άμεσα να μας γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των δεδουλευμένων από τον ΕΟΠΥΥ και από τα εντασσόμενα ταμεία (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) στο νέο φορέα, αφού είναι γνωστή η ταμειακή ανεπάρκειά του και ο πενιχρός προϋπολογισμός του, που κινδυνεύει να εξαντληθεί μέσα στους πρώτους μήνες της λειτουργίας του. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί ήδη με τις κλινικές, που δικαιολογεί και την άτακτη και βιαστική αναστολή της εφαρμογής των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ). Η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ. 474 23/01/2012) περί απελευθέρωσης του πλαφόν ανοίγει επικίνδυνα τους ασκούς του Αιώλου, μία πολύ επιπόλαιη τακτική που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην εξαύλωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του.
o        Οι κάτωθι υπογράφοντες σύλλογοι είναι ένα σημαντικό δείγμα γραφής, από τα 4000 μικρά εργαστήρια που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας διεσπαρμένα κυρίως στην επαρχία και στηρίζουν απολύτως τις προτάσεις και απόψεις της ΠΟΣΙΠΥ.  
o        Τέλος, θεωρούμε απόλυτη ευθύνη των μελών του Ιατρικού σώματος τη διαφύλαξη και την προσπάθεια διάσωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των ασφαλισμένων και αγωνιούμε από την ενδεχόμενη κατάρρευση των αποθεματικών των ταμείων, διότι τούτο θα σημάνει υπαρκτό μεγάλο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.
Τα θέματα αυτά φρονούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα με το χαρακτήρα του επείγοντος.

Μετά τιμής

          Η πρόεδρος                                                                Ο γραμματέας         Παναγιωτοπούλου Ελένη                              Γρηγοράκης Λυκούργος


ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:

o        Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Περιφέρειας Πελοποννήσου
o        Σύνδεσμος Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δράμας
o        Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
o        Πανελλήνια Επαγγελματική ‘Ενωση Βιοπαθολόγων  (ΠΕΕΒΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου