Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Κλείνουν μαιευτήρια με λιγότερες από 500 γεννήσεις.

Εισήγηση για 13 Περιφερειακά Κέντρα Περιγεννητικής
Το κλείσιμο των μαιευτικών τμημάτων που έχουν λιγότερους από 500 τοκετούς τον χρόνο και παράλληλα τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Περιγεννητικών Κέντρων εισηγήθηκαν στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, τα μέλη της Επιτροπής Περιγεννητικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, παρουσία της προέδρου της Ειδικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ για την Περιγεννητική Φροντίδα, καθηγήτριας Α. Μαλαμίτση-Πούχνερ. Τα μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι η κακή περιγεννητική φροντίδα, εκτός από την αυξημένη θνησιμότητα καταλήγει και σε μεγαλύτερο αριθμό βρεφών με διάφορο βαθμό εγκεφαλικής παράλυσης, διαταραχών στην ανάπτυξη, την όραση και την ακοή, δημιουργώντας ένα ανυπέρβλητο κοινωνικό και οικονομικό κόστος στην οικογένεια ενός βρέφους και στην Πολιτεία. Κατά τη συζήτηση αποφασίστηκε επίσης η αλλαγή του πιστοποιητικού γέννησης, καθώς και του πιστοποιητικού θανάτου, διαχωριζόμενου σε πιστοποιητικό ενδομήτριου, νεογνικού ή βρεφικού θανάτου. Η προσθήκη των νέων στοιχείων στα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, καθώς και ο διαχωρισμός σε ενδομήτριο, νεογνικό και βρεφικό θάνατο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την αξιολόγηση των περιγεννητικών δεικτών στη χώρα μας σε ετήσια βάση. Αυτό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα νέα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία και υποχρεωτικά στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Η επεξεργασία των στοιχείων θα οδηγήσει στη θεσμοθέτηση 13 περιγεννητικών περιφερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου