Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 24
e-mail : patriarcheas@gmail.com
τηλ. 2610273009 - 6944375342
Fax :2610 273316
Κοινοποίηση :Τομέας ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ) Αχαϊας
Τμήμα Εντελόμενων Ν.Αχαϊας (πάρεδρος)


Πάτρα 25/01/2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο περιλαμβάνεται η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, συγκεκριμένα στο άρθρο 24, βάσει του οποίου θα εκκαθαριστούν από τις ΥΔΕ και θα πληρωθούν από τον ΟΠΑΔ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις που δεν περιλαμβάνονται σε Π.Δ/τα, δώσαμε λύση στο πρόβλημα των εκτελεσθέντων , μέχρι και τη δημοσίευση αυτού του νόμου στο ΦΕΚ, εξετάσεων και πράξεων.
Εάν μέχρι την εμφάνιση αυτού του νόμου στο ΦΕΚ, δεν έχει δημοσιευτεί Π.Δ/μα στο οποίο να είναι καταγεγραμμένες και κοστολογημένες όλες αυτές οι ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανένα από τα ήδη δημοσιευμένα Π..Δ/τα, είναι ρητά διατυπωμένο , σε άλλη παράγραφο του άρθρου 24 του ιδίου αυτού νόμου , ότι δεν θα εκκαθαρίζονται και φυσικά δεν θα εξοφλούνται, όσες ιατρικές εξετάσεις και πράξεις δεν περιλαμβάνονται σε δημοσιευμένα Π.Δ/τα.
Οι εξετάσεις που αφορούσαν τους ακτινολόγους ήσαν οι κάτωθι:
-Υπερηχογράφημα τραχήλου
-Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα
-Υπερηχογράφημα παραθυρεοειδών αδένων
-Υπερηχογράφημα λεμφαδένων (γενικά)
-Υπερηχογράφημα παρωτίδων-υπογναθίων σιελογόνων αδένων
-Υπερηχογράφημα μαστών
-Υπερηχογράφημα μασχάλης
-Υπερηχογράφημα οσχέου-όρχεων
-Υπερηχογράφημα βουβωνικής χώρας
-Υπερηχογράφημα προσθίου κοιλιακού τοιχώματος
-Υπερηχογράφημα μυών,τενόντων,αρθρώσεων,όπως:
-Υπερηχογράφημα ώμου κλπ.
Εν συνεχεία και συνεπεία των αντιδράσεων που υπήρξαν το θέμα διευθετήθη προσωρινώς με την ψήφιση του νόμου 3918/2011 « διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».


Σας παραθέτω ακριβώς:
26. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄) και μετά τις λέξεις «α. ν. 1565/1939» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ιατρικές πράξεις και παρακλινικέςεξετάσεις που πρό−κειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−φου 1 του άρθρου 29 του α.ν.1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστο−λογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτή−σεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τη δημοσίευση του ν. 3867/2010 και δεν έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του α. ν. 1565/1939 αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Από τότε έως τον Δεκέμβριο του 2011 πορευθήκαμε ως ανωτέρω :
Στις 29/12/2011 δημοσιεύτηκε το τόσο αναμενόμενο ΦΕΚ (3100/30 Δεκεμβρίου 2011 (ΑΡ υ4α/οικ.138286, Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων)που θα περιελάμβανε όλες εκείνες τις εξετάσεις που είχαν αναιρεθεί τον Αύγουστο του 2010 αλλά ως δια μαγείας οι μόνες εξετάσεις που δεν κοστολογήθηκαν και άρα δεν εγκρίνονται είναι εκείνες των υπερηχογραφημάτων.


Στις 18/01/2012 απεστάλη σε όλους τους ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ το έντυπο με τις οδηγίες προς τους ιατρούς όπου στην παράγραφο Q17 αναφέρετε σαφώς « οι μη κοστολογημένες εξετάσεις δεν αποζημιώνονται».


Δεδομένου λοιπόν ότι σήμερα οφείλουμε να ακολουθούμε ρητά τις οδηγίες του ΕΟΠΠΥ δεν μπορούμε να εκτελούμε εντολές με τα υπερηχογραφήματα που αναφέρονται στην αρχή του κειμένου ακόμα κι αν μας έρχονται από τις υγειονομικές μονάδες του πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ διότι ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν ακολουθούμε τους δικούς τους κανονισμούς αλλά αυτές του ΕΟΠΥΥ (το τελευταίο επιχείρημα ισχυροποιείται και από το γεγονός ότι εισπράττουμε συμ/χη στο ΙΚΑ που δεν υπήρχε και στον ΟΑΕΕ διαφορετική από αυτή που ίσχυε με τον κανονισμό του ΟΑΕΕ)


Τέλος για να διευκρινίσουμε την ασάφεια που αφορά εκείνα τα παραπεμπτικά που αναγράφονται ως A- MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου θέλω να σας επισημάνω ότι αναφέρεται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 62, Τεύχος Πρώτο ΠΔ 157 σελ.1045 αλλά στο ίδιο ΦΕΚ και στην σελίδα 1050 αναγράφει :
Υπερηχογραφήματα για κάθε όργανο 2820
Ως όργανα θεωρούνται ήπαρ(χολ κύστεως), σπληνός, παγκρέατος, νεφρών,
ουρητήρων , κύστεως , προστάτου, μήτρας ωοθηκών σαλπίγγων και μεγάλων
αγγείων.


Σας αναφέρω τέλος στην παρακάτω ενότητα όλους τους νόμους, προεδρικά διατάγματα που αφορούν την κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων
Φ.Ε.Κ. 36/1988 (Προεφρικό Διάταγμα (Π.Δ)81/1988, Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων).
Φ.Ε.Κ 75/1988 (Π>ΔΝ 163,164, 165/1988 Κοστολόγηση της Ιατρικής Πράξης της Μαγνητικής Τομογραφίας, Αύξηση αμοιβών Ιατρικών Πράξεων, Αύξηση αμοιβών Οδοντιατρικών Πράξεων).
Φ.Ε.Κ 62/1991 (Π.Δ. 157/1991, Αύξηση αμοιβών Ιατρικών Επισκέψεων και Ιατρικών και Οδονιατρικών Πράξεων).
Φ.Ε.Κ 89/1991 (Π.Δ. 235/1991, Διορθώσεις Σφαλμάτων)
Φ.Ε.Κ. 156/1991 (Π.Δ. 427/1991, Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων).
Φ.Ε.Κ. 3100/30 Δεκεμβρίου 2011 (Αριθμ.Υ4α/οικ.138286, Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων).
Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να εκτελούμε τα αρχικώς αναφερθέντα υπερηχογραφήματα μέχρις ταυτοποίησης με το Π.Δ.


Φιλικά
Γ. Πατριαρχέας

1 σχόλιο:

  1. Eυχαριστούμε συνάδελφε για την ενημέρωση. Μήπως έχεις ενημέρωση αυτή τη στιγμή για 1.Εκτός από ηλεκτρονικά παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ υπάρχουν κάποια παραπεμπτικά χειρόγραφα που θα μπορούσαμε να κρατάμε; 2. Είναι μηδενικού ρίσκου να κρατάμε ΤΩΡΑ ακόμα και τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά ; (ελεκτικό συνέδριο , προυπολογισμός ΕΟΠΥΥ κλπ)

    ΑπάντησηΔιαγραφή