Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Το νέο μνημόνιο: τα μέτρα για υγεία μέχρι το 2014

Μισθολόγια συντάξεις, περικοπές

Μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια και στις επικουρικές συντάξεις, αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην υγεία, νέες περικοπές δαπανών και πολλά άλλα περιλαμβάνει το δεκασέλιδο κείμενο, το οποίο παρέδωσε στους αρμόδιους για την εφαρμογή του νέου Μνημονίου υπουργούς ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος. Το κείμενο περιλαμβάνει:  Απολύσεις στο Δημόσιο μέχρι το 2015, καθώς γίνεται λόγος για 150.000 λιγότερες θέσεις που θα προέλθουν «από τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν κι από εκείνους που θα απολυθούν». Επίσης, τονίζεται η υποχρέωση για μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια.
Μείωση δαπανών για την υγεία, μέσω μείωσης των δαπανών για φάρμακα (ζητάει τουλάχιστον το 50% των συνταγογραφούμενων να είναι γενόσημα).  Μεταφορά όλης της δικαιοδοσίας για την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ταμείων υγείας στο υπουργείο Υγείας. Οι αρμοδιότητες για την κοινωνική προστασία να περάσουν στο υπουργείο Εργασίας. Ψήφιση νόμου για την άρση των περιορισμών σε παρόχους πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας.
Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην πιο επιεική αντιμετώπιση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα. Υιοθέτηση ενός νόμου-πλαισίου για τις επικουρικές συντάξεις που θα συγχωνεύει όλα τα επικουρικά σε ένα ταμείο και θα προβλέπει περικοπές "προνόμια" των επικουρικών συντάξεων για το 2013-2014 σε συνδυασμό με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου πλαισίου. Τέλος, αναφορικά με τα «κλειστά» επαγγέλματα, δίνεται περιθώριο μέχρι και το τέλος Μαρτίου για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την πλήρη απελευθέρωση της λίστας των περίπου 500 επαγγελμάτων για τα οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αρκετά επαγγέλματα του κλάδου υγείας.Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Τη σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων προβλέπει το σχέδιο νόμου «Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι για κάθε ιατρική ειδικότητα συστήνεται «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα». Οι Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιστημονικές Κοινότητες αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα και κατέχουν τίτλο της κάθε ιατρικής ειδικότητας. Προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας είναι η συμμετοχή σε αυτήν αριθμού μελών ίσου με το ήμισυ του αριθμού των ιατρών κάθε ειδικότητας πανελληνίως, όπως αυτός δηλώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Αρμοδιότητες των Επιστημονικών Κοινοτήτων είναι μεταξύ άλλων η εισήγηση στο ΚΕΣΥ κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις και του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας.
   
Νέλλη Καψή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου