Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΝΤΑ ΠΡΟΣ Κ. ΛΟΒΕΡΔΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ                  
ΚΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΠΑΡΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΜΗΤΡ/ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 2 ΤΤ 491ΟΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ. 26610 22470
MAIL kantas@otenet.gr                                      Κέρκυρα 22 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ,

   πριν από τη θρυλούμενη ανακοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων –επί είκοσι χρόνια ακούμε για το θέμα αυτό- σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην υλοποίηση Υπουργικής απόφασης που θα περιλαμβάνει κατώτατο όριο εργαστηριακής αμοιβής 20 Ευρώ ανά εντολή, διότι έχει ευτελιστεί πλήρως η αξιοπρέπεια του Βιοπαθολογικού επαγγέλματος και δείτε γιατί:

             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η
   Ασθενής προσέρχεται στο εργαστήριο με εντολή κλινικού γιατρού για την εκτέλεση Γενικής εξέτασης Ούρων. Η εξέταση αυτή σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο κοστολογείται με 1,70 Ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ το εργαστήριο οφείλει να παρακρατήσει από τον ασθενή, ως συμμετοχή του στη δαπάνη, το 15% της αξίας της εξέτασης και να εκδώσει Απόδειξη  Παροχής Υπηρεσιών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ίση με 0,25 Ευρώ (25 λεπτά).
Ως γνωστόν, στη συνέχεια, το εργαστήριο θα υποβάλλει το παραπεμπτικό στον ΕΟΠΥΥ προς εξόφληση, αναμένοντας να εισπράξει το υπόλοιπο, 1,44 Ευρώ, μείον τις κρατήσεις περίπου 20%, δηλαδή 1,15 λεπτά.
Ενημερωτικά, σας γνωρίζω ότι για την εκτέλεση μιας γενικής ούρων απαιτούνται τα εξής:
-         Ένας ουροσυλλέκτης
-         Μία εμβαπτιζόμενη ταινία για χημικό έλεγχο των ούρων
-         Ζεύγος γαντιών μιας χρήσεως
-         Πλαστικό σωληνάριο μιας χρήσεως
-         Φυγοκέντρηση των ούρων
-         Πλαστικό σιφώνιο μιας χρήσεως
-         Γυάλινη αντικειμενοφόρος πλάκα μιας χρήσεως
-         Γυάλινη καλυπτρίδα μιας χρήσεως
-         Μικροσκόπηση από το γιατρό
-         Ολοσέλιδη έκθεση των αποτελεσμάτων
Αυτονόητο είναι ότι στο κόστος της εξέτασης πρέπει να περιληφθεί και ο φάκελος της απάντησης και το αναλογούν κόστος των αποσβέσεων του απαραίτητου για την εξέταση εξοπλισμού, της εργασίας της γραμματέως και της παρασκευάστριας, του ενοικίου και των υπόλοιπων λειτουργικών εξόδων.
Εδώ επομένως δε λογαριάζουμε το κέρδος που θα απομείνει. Ο λογαριασμός γίνεται για να αποτιμηθεί η υλική και ηθική ζημία του γιατρού, διότι ειδικά τώρα που το κόστος των εξετάσεων αναγράφεται και στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και παράλληλα το εργαστήριο υποχρεούται να εκδίδει ΑΠΥ για τα 0,25 λεπτά συμμετοχής του ασθενούς στη δαπάνη, εκτός από την υλική ζημία που υφιστάμεθα ντρεπόμαστε κ. Υπουργέ.

             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η
   Ασθενής προσέρχεται στο εργαστήριο για εξέταση Γενικής αίματος. Η γενική αίματος είναι κοστολογημένη στο κρατικό τιμολόγιο με το ποσόν των 2,88 Ευρώ. Το εργαστήριο σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρακρατήσει από τον ασθενή, ως συμμετοχή του στη δαπάνη, το 15% της αξίας της εξέτασης και να εκδώσει Απόδειξη  Παροχής Υπηρεσιών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ίση με 0,43Ευρώ (43 λεπτά). Στη συνέχεια, το εργαστήριο θα υποβάλλει το παραπεμπτικό στον ΕΟΠΥΥ προς εξόφληση, αναμένοντας να εισπράξει το υπόλοιπο ποσόν των 2,45 Ευρώ, μείον τις κρατήσεις περίπου 20%, δηλαδή 1,96 λεπτά.

Για την εκτέλεση της Γενικής εξέτασης αίματος απαιτούνται τα εξής:

-         Πράξη αιμοληψίας
-         Ζεύγος γαντιών  μια χρήσεως
-         Σύριγγα και βελόνα
-         Οινόπνευμα και βαμβάκι
-         Αυτοκόλλητη γάζα
-         Γυάλινη αντικειμενοφόρος πλάκα μιας χρήσεως
-         Γυάλινη καλυπτρίδα μιας χρήσεως
-         Χρώση της λεπτής στοιβάδας αίματος
-         Εξέταση του αίματος στον αιματολογικό αναλυτή
-         Μικροσκόπηση του πλακιδίου από τον γιατρό
-         Ολοσέλιδη έκθεση των αποτελεσμάτων

Και στην περίπτωση αυτήν, πρέπει να περιληφθεί και ο φάκελος της απάντησης και το αναλογούν κόστος των αποσβέσεων του απαραίτητου για την εξέταση εξοπλισμού, της εργασίας της γραμματέως, και της παρασκευάστριας, του ενοικίου και των υπόλοιπων λειτουργικών εξόδων.
Η ζημιά κι εδώ είναι αυτονόητη κ. Υπουργέ, όπως και η ταπείνωσή μας.

             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η
   Προσέρχεται στο εργαστήριο ασθενής με παραγγελία τριών εξετάσεων, δηλαδή Γενικής αίματος, Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών και Γενικής Ούρων συνολικής αξίας, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, 6,40 Ευρώ. Δηλαδή, σύμφωνα και με τα παραπάνω, το εργαστήριο θα εισπράξει 0,96 Ευρώ ως συμμετοχή του ασθενούς και θα υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ το παραπεμπτικό με όλη τη δέουσα διαδικασία, προκειμένου να εισπράξει επί πλέον 4,35 Ευρώ.

   Κ. Υπουργέ, πρέπει να προβείτε άμεσα:
-         στον καθορισμό κατώτατης αμοιβής ίσης με 20 Ευρώ ανά εντολή
-         στην ανακοστολόγηση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων που παραμένουν στις τιμές αυτές επί 21 χρόνια
διαφορετικά τα εργαστήρια είναι καταδικασμένα  να κλείσουν με άμεση συνέπεια στους γιατρούς και στο βοηθητικό προσωπικό.

                      Με εκτίμηση

                  Αριστείδης Κάντας
                    Βιοπαθολόγος

1 σχόλιο:

  1. ομοίως και για τα ιδιωτικά ακτινολογικά ιατρεία, όπου η υπερηχοτομογραφική εξέταση 1 οργάνου (πχ υπερηχογράφημα μαστών) κοστολογείται 8,28€.
    Αίσχος και ντροπή για το ιατρικό επάγγελμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή