Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Ενωση Ελευθέρων Επαγγελματιών παιδιάτρων Νομού Θεσσαλονίκης.Συνταγογράφηση των εμβολίων από ολους τους παιδιάτρους συμβεβλημένους και μη


Προς Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Κοινοποίηση:  ΚΕΕΛΠΝΟ, Παιδιατρική  Εταιρεία  Ελλάδος,
Ελληνική  Ακαδημία  Παιδιατρικής,
Ελληνικό  Κολλέγιο  Παιδιάτρων,
Ελληνική  Εταιρία  Κοινωνικής  Παιδιατρικής,
Πανελλήνιο  Ιατρικό  Σύλλογο,
Ιατρικό  Σύλλογο  Αθήνας,  Ιατρικό  Σύλλογο  Πειραιά,
Ιατρικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης,  Ιατρικούς  Συλλόγους
Θεσσαλονίκη,  22/12/2011
Αξιότιμοι  κύριοι,

Με  την  παρούσα  επιστολή  θέλουμε  αρχικά  να  σας  συστηθούμε.  Είμαστε  ελευθεροεπαγγελματίες  παιδίατροι,  εκπρόσωποι  των  κατά  τόπους  σωματείων  στην  υπό  ίδρυση  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Ελλάδας.  Εδώ  και  λίγους  μήνες,  αντιλαμβανόμενοι  το  μέγεθος  της  μεταρρύθμισης  στην  πρωτοβάθμια  υγεία  που  επιφέρει  ο  νόμος  3819/2011  και  η  έναρξη  λειτουργίας  του  ΕΟΠΥΥ,  πήραμε  την  πρωτοβουλία  να  οργανωθούμε  σε  Ομοσπονδία,  με  σκοπό  την  εκπροσώπηση  των  παιδιάτρων  ανά  την  επικράτεια  και  την  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  μας  απέναντι  σε  κάθε  προσπάθεια  επιβουλής  της  ιατρικής  κυρίως  αλλά  και  της  επαγγελματικής  μας  υπόστασης.

Τις  τελευταίες  ημέρες  δεχθήκαμε  μέσω  sms    και  email   έναν  καταιγισμό  οδηγιών  που  αναιρούσαν  η  μία  την  άλλη  για  τη  διαδικασία  συνταγογράφησης  από  1/11/11.  Δεχόμαστε  καλή  τη  πίστη  ότι  όλη  αυτή  η  αναταραχή  και  τα  πισωγυρίσματα  δεν  είναι  προϊόν  ελλιπούς  σχεδιασμού  και  συντονισμού  μεταξύ  των  υπηρεσιών.  Αλίμονο  αν  από  την  πρώτη  κιόλας  ημέρα  λειτουργίας  του  ο  ΕΟΠΥΥ  αντιμετωπίζει  φαινόμενα  δυσλειτουργίας  και  αποπροσανατολισμού.
Αρχικά  δεν  μπορούμε  παρά  να  μην  αξιολογήσουμε  ως  θετικό  βήμα  την  επέκταση  της  εφαρμογής  της  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  σε  όλους  τους  ασφαλισμένους.  Θεωρούμε  ότι  βρίσκεται  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση  για  τον  έλεγχο  της  συνταγογραφίας  και  τον  περιορισμό  της  φαρμακευτικής  δαπάνης.  Αξιολογούμε  επίσης  ως  απολύτως  θετική  την  πρόθεση  της  διοίκησης  του  ΕΟΠΥΥ  να  επιτρέψει  την  ελεύθερη  συνταγογράφηση  από  όλους  τους  ιατρούς,  συμβεβλημένους  και  μη.  Ωστόσο  και  μέχρι  να  υπάρξει  επίσημη  πολιτική  απόφαση  επ’  αυτού,  νιώθουμε  την  υποχρέωση  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  σας  σε  μία  ειδική  κατηγορία  φαρμάκων,  τα  εμβόλια  που  περιλαμβάνονται  στο  Εθνικό  Πρόγραμμα  Εμβολιασμού  και  είναι  υποχρεωτικό  να  γίνονται  σε  όλα  τα  Ελληνόπουλα.
Τα  εμβόλια  αποδεδειγμένα  αποτελούν  ένα  άριστο,  φαρμακο-οικονομικά  αποτελεσματικό  μέσο  σε  κάθε  σύστημα  υγείας.  Βασικός στόχος  των  εμβολίων  είναι  η  προστασία  του  κάθε  ατόμου  που  εμβολιάζεται από  συγκεκριμένες  λοιμώξεις.  Ο  μαζικός  εμβολιασμός  στοχεύει  επιπλέον  στην προστασία  της  κοινότητας, γιατί  με  την  ανοσοποίηση  μεγάλου  αριθμού  επίνοσων  ατόμων,  δημιουργείται  φραγμός  στην  εμφάνιση  και  την  εξάπλωση επιδημιών.  Τα  νοσήματα  που  μπορούν  να  προληφθούν  μέσω  των  εμβολιασμών,  πέρα  από  τη  θνητότητα,  προκαλούν  μεγάλη  νοσηρότητα,  αναπηρίες,  αυξημένη  νοσοκομειακή  δαπάνη  και  χαμένες  εργατοώρες.  Αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  πρόσφατη  μελέτη  που  διενεργήθηκε  στην  Ελλάδα  απέδειξε  ότι  η  εφαρμογή  εκτεταμένου  εμβολιασμού  με  το  νέο  13- δύναμο  εμβόλιο  του  πνευμονιόκοκκου  θα  αποφέρει  εξοικονόμηση  τουλάχιστον  4  εκατομμυρίων  ευρώ  στο  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας.
Σήμερα  σχεδόν  7  στους  10  Έλληνες  επιλέγουν  τους  ιδιώτες  παιδιάτρους  για  τον  εμβολιασμό  των  παιδιών  τους  και  το  γεγονός  αυτό  σχετίζεται  με  αυξημένο  ποσοστό  εμβολιαστικής  κάλυψης  σε  αυτά  τα  παιδιά.  Αντίθετα,  η  μειωμένη  εμβολιαστική  κάλυψη,  πέρα  από  κοινωνικο-οικονομικά  χαρακτηριστικά,  σχετίζεται  και  με  τον  εμβολιασμό  σε  δημόσιο  φορέα.  Η  αποκλειστικά  πρωινή  λειτουργία  των  δημόσιων  εμβολιαστικών  κέντρων  (ΙΚΑ,  ΕΣΥ)  και  η  μακρά  λίστα  αναμονής  των  ραντεβού  αποτελούν  έναν  επιπρόσθετο  παράγοντα  «υστέρησης»  των  εμβολιασμών  στους  δημόσιους  φορείς. Η  καθοριστική  συμβολή  του  ιδιωτικού  φορέα  στην  αυξημένη  εμβολιαστική  κάλυψη  έχει  αποδειχθεί  περίτρανα  από  την  εφαρμογή  του  εμβολίου  της  ερυθράς.  Από  το  1975  που  κυκλοφόρησε  το  εμβόλιο  της  ερυθράς  ως  και  το  1990  που  εισήχθη  στο  Εθνικό  Εμβολιαστικό  Πρόγραμμα  το  εμβόλιο  δεν  καλυπτόταν  από  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  γινόταν  μόνο  από  τους  ιδιώτες.  Στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ’90  που  υπήρξε  επιδημία  ερυθράς  στη  χώρα  μας  αρκετές  νεαρές  γυναίκες  βρέθηκαν  επίνοσες,  με  αποτέλεσμα  κατακόρυφη  αύξηση  της  συγγενούς  ερυθράς,  μίας  νόσου  με  βαριές  αναπηρίες  και  καρδιοπάθεια.
Από  τα  παραπάνω  γίνεται  φανερό  ότι  τα  εμβόλια  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να  συνταγογραφούνται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  συμβεβλημένους  με  τον  ΕΟΠΥΥ  ιατρούς.  Η  προστασία  της  υγείας  του  παιδικού  ειδικά  πληθυσμού  αποτελεί  δείγμα  γραφής  κάθε  ανεπτυγμένης  χώρας  και  η  πρόληψη  αξιωματικά  ήταν  και  παραμένει  η  καλύτερη  θεραπεία.  Ιδιαίτερα  στις  κρίσιμες  ώρες  που  βιώνουμε  όλοι  σήμερα  και  με  δεδομένη  την  επιδείνωση  του  επιπέδου  υγείας  που  ακολουθεί  από  ανέκαθεν  κάθε  οικονομική  και  κοινωνική  κρίση,  είναι  επιβεβλημένη  η  παροχή  των  υποχρεωτικών  τουλάχιστον  εμβολίων  σε  όλον  τον  πληθυσμό,  γηγενή  και  μη,  ασφαλισμένο  και  ανασφάλιστο.  Προτείνουμε  την  πλήρη  αποσύνδεση  της  συνταγογράφησης  των  εμβολίων  από  αυτήν  των  υπολοίπων  φαρμάκων  και  ζητούμε  να  συνταγογραφούνται  αυτά  από  όλους  τους  παιδιάτρους,  συμβεβλημένους  και  μη,  ακόμη  και  σε  απλή  ιατρική  συνταγή,  με  κάλυψη  εξ  ολοκλήρου  της  δαπάνης  από  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  το  Υπουργείο  Υγείας.          
Προσδοκώντας  σε  θετική  ανταπόκριση  στο  αίτημα  όλων,  ιατρών  και  ασθενών,  για  καλύτερες  παροχές  υγείας,  αναμένουμε  τις  δέουσες  πολιτικές  αποφάσεις  υπέρ  των  προτάσεων  μας.


Μετά  τιμής,
Ένωση  Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Νομού  Θεσσαλονίκης
Η  πρόεδρος                           Η  γραμματέας


Ιασωνίδου  Ελένη                         Καλούδη  Ελισσάβετ

Οι άσπρες μπλούζες σε απεργία με το καλημέρα του 2012

Οι άσπρες μπλούζες σε απεργία με το καλημέρα του 2012
Με απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της Υγείας ξεκινά η νέα χρονιά, καθώς γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν εξαγγείλει ήδη απεργίες για την πρώτη εβδομάδα.


 Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου, οι φαρμακοποιοί σταματούν να χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων και στις 2 και 3 του μήνα, κλείνουν τα φαρμακεία τους στο πλαίσιο πανελλαδικής 48ωρης απεργίας, αντιδρώντας στη μείωση του ποσοστού κέρδους τους. 

'Εντονες αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στον ιατρικό κλάδο με την λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς όπως υποστηρίζουν οι γιατροί καλούνται να συμμετάσχουν από την 1η Ιανουαρίου στο νέο φορέα, χωρίς να έχει διαμορφωθεί το σχετικό πλαίσιο. 
  
Τετραήμερη πανιατρική πανελλαδική απεργία, από 2 έως 5 Ιανουαρίου, κήρυξαν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, (ΠΙΣ), οι γιατροί του ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), ενώ σε πανελλαδική αποχή από τα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων, προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί.
  
 Η ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), αναφέρει ότι τις συγκεκριμένες ημέρες οι γιατροί του ΕΣΥ, ειδικοί και ειδικευόμενοι, θα προσέρχονται και θα δηλώνουν παρόντες στην εργασία τους, θα αντιμετωπίζουν τα επείγοντα περιστατικά και θα εκτελούν όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, πλην εκείνων που αφορούν στη λειτουργία των τακτικών ιατρείων. Οι γιατροί των περιφερειακών ιατρείων, ειδικευμένοι και υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, θα τηρήσουν την ίδια πρακτική, παραμένοντας είτε στο ιατρείο ευθύνης τους είτε αποσυρόμενοι στο Κέντρο Υγείας που ανήκουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

′Μαύρη τρύπα′ στην αδειοδότηση γιατρών

Παράταση - άγνωστο για πόσο - παίρνει η διαδικασία αδειοδότησης για άσκηση ιατρικού επαγγέλματος από τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους.
Αν και ο Νόμος 4025/2011 προβλέπει ότι η άδεια θα δίνεται από τους Συλλόγους, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παραπέμπει στο μέλλον την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.
Σε σχετική του απόφαση, μάλιστα, αναφέρεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια, αλλά δεν θα εξετάζονται, μέχρι να υπάρξει νεώτερη εντολή!
Το άρθρο 35 του παραπάνω Νόμου, ωστόσο, προβλέπει τα εξής:
'Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας, ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος'.
Αποφάσεις
Ο κ. Λοβέρδος σημειώνει ότι, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για την χορήγηση καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και μετά την 1/1/2012 θα υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.
Οι Περιφερειακές Ενότητες δεν θα προβαίνουν στην εξέταση των αιτήσεων και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι υπηρεσίες θα ενημερωθούν με νεώτερο έγγραφο σχετικά για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2011, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.
Δ.Κ.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012


θερμές ευχές για ένα δημιουργικό, αναπτυξιακό και αντιμνημονιακό έτος 2012.
Είθε οι συσπειρωμένες δυνάμεις του Ιατρικού Σώματος να δώσουν ένα ενιαίο ενωτικό αγώνα για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος και του Ελληνα ασφαλισμένου.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Είθε οι ιαχές των αρχαίων μας προγόνων ...να μας εμπνεύσουν !!!

"ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ"

    THIS  IS  ... SPARTΑΑΑ...!!!!

Αναστάσιος Βασιάδης : Οι προοπτικές της υγείας για το 2012

Στην Αυγή  κάθε Νέου Έτους  , συνηθίζεται να γίνεται ένας απολογισμός των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έληξε, να καταγράφονται οι προβλεπόμενες εξελίξεις και οι προοπτικές που διανοίγονται και να προγραμματίζονται οι περαιτέρω δράσεις.
Αυτή η παράδοση επιβάλλεται να τηρηθεί ιδιαίτερα σε αυτή την ιστορική συγκυρία, σε ό, τι αφορά την Υγεία και το Ιατρικό Επάγγελμα. Δεν μπορεί άλλωστε να παραβλεφθεί  ο συμβολισμός  των καθιερωμένων για το Νέο Έτος ευχών που πρωταρχικά εμπεριέχουν  την έννοια ΥΓΕΙΑ.
Ο απολογισμός, οι αναμενόμενες εξελίξεις και η προετοιμασία για τις προβλεπόμενες αντιπαραθέσεις αφορούν τόσο την κυβερνητική πλευρά, όσο και την Ιατρική Κοινότητα.
Οι Κυβερνητικοί Παράγοντες που τη χρονιά που λήγει πρωταγωνίστησαν σε μία πρωτοφανή, για τα ιστορικά ιατρικά χρονικά, απροκάλυπτη επίθεση εναντίον συνολικά του Ιατρικού Σώματος, ήδη έχουν κάνει τους απολογισμούς και σχεδιασμούς τους  για το επερχόμενο διάστημα. Η όλη πρακτική και μεθόδευση που ακολουθείται, χαρακτηρίζεται από το βεβιασμένο των ενεργειών, λόγω προφανώς της αναγκαιότητας να υπάρξουν τετελεσμένες καταστάσεις στο χώρο της Υγείας, ενόψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων. Ήδη, έχουν μελετηθεί και έχουν προβλεφθεί οι περαιτέρω κινητοποιήσεις του Ιατρικού Σώματος και έχουν προαποφασισθεί οι επιλεκτικές κινήσεις πλαγιοκόπησης και εξουδετέρωσης των ιατρικών αντιδράσεων.
Το 2012 ξεκινάει με πανιατρικές απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες ευλόγως δημιουργούν κλίμα αμηχανίας για τους Κυβερνητικούς Παράγοντες  και ανασφάλειας  για τους πολίτες . Ήδη από κυβερνητικής πλευράς    αναρτώνται εσπευσμένα στο διαδίκτυο καταστάσεις ιατρών που δήλωσαν ότι αποδέχονται να υπηρετήσουν πρόσκαιρα τον ΕΟΠΥΥ με τους θλιβερούς όρους οι οποίοι υποβαθμίζουν δραματικά την ιατρική οντότητα και περιφρονούν απροκάλυπτα την αξιοπρέπεια των πολιτών. Η πραγματικότητα ωστόσο την οποία βιώνει και επιβεβαιώνει κάθε Ιατρικός Σύλλογος, είναι ότι οι ιατροί αντιλαμβανόμενοι την παγίδα στην οποία έχουν πέσει, σπεύδουν να αποσύρουν τα ονόματά τους από τις λίστες της ντροπής, καθιστώντας τις  ανακριβείς, ύποπτες  και αποπροσανατολιστικές  για τους πολίτες.
Στο κλίμα του κηρυγμένου πλέον πολέμου μεταξύ Ιατρών και Κυβέρνησης, η Ιατρική Κοινότητα κάνει το δικό της απολογισμό, μετρά και κοστολογεί  τις συνέπειες της κυβερνητικής αδιαλλαξίας, καταγράφει την αυτοκριτική της και απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος, σχεδιάζει το μέλλον της  το οποίο ταυτίζεται απόλυτα  με το μέλλον της Υγείας και της Περίθαλψης των πολιτών
Βασικό απολογιστικό στοιχείο που πρέπει προεισαγωγικά  να ληφθεί υπόψη, είναι το γεγονός ότι τη χρονιά που λήγει, ο Ιατρικός Κόσμος βρέθηκε απέναντι σε ένα συμπαγές σύστημα εξουσίας, όπου όλες οι επιμέρους εκφάνσεις του, Κυβερνητικοί Παράγοντες, Νομοθετική Εξουσία, Διοικητική Αρμοδιότητα, Δικαιοσύνη και Μ.Μ.Ε., συντάχθηκαν εναντίον του Ιατρού ως φυσικής, επαγγελματικής και επιστημονικής οντότητας , προκειμένου  να τον μετατρέψουν επιστημονικά και επαγγελματικά, άβουλο εξάρτημα στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των ανηλεών επιχειρηματικών συμφερόντων, που εισβάλλουν απροκάλυπτα στο χώρο της Υγείας. Και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της σοβούσας οικονομικής κρίσης και των επιταγών των δανειστών της χώρας.
Μπροστά σε αυτή τη συντονισμένη επίθεση, η Ιατρική Κοινότητα αντέταξε σθεναρή αντίδραση, που τελικά  κλόνισε το συμπαγές μέτωπο εξουσίας, το οποίο μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα αναζητεί απεγνωσμένα τρόπους απεμπλοκής από τα αδιέξοδα  στα οποία από τις δικές του επιλογές οδηγήθηκε.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως κεντρικός επιτελικός φορέας εκπροσώπησης της Ιατρικής Κοινότητας, αφού εξήντλησε τον προβλεπόμενο εκ της θεσμικής του ιδιότητας  διάλογο, διακήρυξε τις ανυποχώρητες ιατρικές θέσεις με αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011, οι θέσεις του Ιατρικού Κόσμου οριοθετήθηκαν απόλυτα, ενώ προσδιορίστηκε και συγκεκριμένος σχεδιασμός ενεργειών.
Η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της Υγείας, ενόψει της αυγής του 2012, διαμορφώνεται ως εξής :
Ο  επισφαλής  ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να κάνει τα πρώτα του βήματα μέσα σε γενικότερο κλίμα απαξίωσης, μετά από επανειλημμένες αναβολές και  εν μέσω εντόνων ιατρικών κινητοποιήσεων,  αφού για την καθιέρωσή του οι κυβερνώντες δεν φείσθηκαν κανενός θεμιτού και αθέμιτου μέσου, ανατρέποντας  αδιαμφισβήτητες δεοντολογικές και  ηθικές αξίες, καταστρατηγώντας  ισχύοντες νόμους και διατάξεις , περιφρονώντας απροκάλυπτα το κοινό περί δικαίου αίσθημα και παραβιάζοντας κατάφωρα  το Σύνταγμα της χώρας. Διακηρυγμένος με κάθε απροκάλυπτο τρόπο σχεδιασμός για το 2012 και εφεξής, είναι η  κατάργηση των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων ιατρών και η μετατροπή τους σε  επιστημονικά άβουλες και επαγγελματικά εξαθλιωμένες οντότητες, στην υπηρεσία των στυγνών επιχειρηματικών συμφερόντων, έναντι ψιχίων ως ανταμοιβή, χωρίς καμία διασφάλιση.
Με Διατάγματα  παρωχημένων από την Ιστορία προτύπων, ανατρέπονται  ισορροπίες, κατεδαφίζονται κοινωνικές υποδομές και απαξιώνεται ο νοσοκομειακός χώρος περίθαλψης, προκειμένου να εκχωρηθεί και αυτός «έναντι πινακίου φακής» στα ασύδοτα και ανεξέλεγκτα επιχειρηματικά συμφέροντα.   Παράλληλα στα πλαίσια της προωθούμενης περαιτέρω θεσμικής αποδυνάμωσης των Ιατρικών Συλλόγων, μεθοδεύεται η αποψίλωση των εναπομενουσών  αρμοδιοτήτων τους, ώστε να εξουδετερωθεί η δυναμική που αναπτύσσεται και να είναι ευκολότερη η επιστημονική και επαγγελματική κατασπάραξη κάθε ιατρού ξεχωριστά.
Μπροστά σε αυτήν την απροκάλυπτα προφανή πραγματικότητα, η πορεία που επιβάλλεται να ακολουθήσει η Ιατρική Κοινότητα είναι μονόδρομος και εκφράζεται από τις έννοιες ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΓΩΝΑΣ.
Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως κατ εξοχήν εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των ιατρών της χώρας, εκφράζοντας  τους Ιατρικούς Συλλόγους  και τις Συνδικαλιστικές Ιατρικές Οργανώσεις , κήρυξε την πλήρη αντίθεσή του με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις,  ανήγγειλε τετραήμερη πανελλαδική πανιατρική απεργία προβάλλοντας τις θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας όπως κατ επανάληψη ψηφίστηκαν από τα πλέον αντιπροσωπευτικά όργανα και ανακοίνωσε την περαιτέρω κλιμάκωση των αντιδράσεων του Ιατρικού Σώματος.
Οι Ιατροί οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν πλέον τίποτα να περιμένουν από ένα σύστημα εξουσίας που καταρρέει και περιφρονεί απροκάλυπτα τους ίδιους τους πολίτες, δια την εξυπηρέτηση των οποίων υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί και  υφίσταται.
Συλλογική και Ατομική Στάση Ευθύνης κάθε ιατρού είναι να ασκεί το λειτούργημα του με Επιστημονική και Επαγγελματική Αξιοπρέπεια, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στον πολίτη,  που του εμπιστεύεται ότι πολυτιμότερο διαθέτει.
Μόνη διέξοδος προάσπισης της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Οντότητας κάθε ιατρού, είναι η Συσπείρωσή του, στα πλαίσια των Θεσμοθετημένων Ιατρικών Φορέων, και η ευθυγράμμιση του στις συλλογικές αποφάσεις και δράσεις.
Επειδή όλα κατακτώνται και τίποτα  δεν χαρίζεται, η συμμετοχή κάθε ιατρού στον συλλογικό, συντονισμένο και μεθοδικό Αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί την ικανή, αναγκαία και καταλυτική προϋπόθεση, για ένα καλύτερο αύριο.
Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι καθιερωμένες  ευχές για το 2012,  να είναι  Έτος  καλύτερης Υγείας για τους πολίτες και δικαίωσης των Ιατρών, μπορούν  να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα  και προοπτική.

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Συντονιστής ΠΑΝΔΗΚΙ   Μέλος ΔΣ του ΠΙΣ

ΙΣΑ: ΑΠΕΡΓΙΑ 2-5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Συνάδελφε Καλή Χρονιά, ευτυχισμένο το 2012.

Το επαγγελματικό μας μέλλον κρέμεται από μια κλωστή.
Περιθώρια αποστασιοποίησης δεν υπάρχουν αν θέλουμε να υπάρξει αύριο! 2-5 Ιανουαρίου κλείνουμε όλοι τα ιατρεία μας.
Από την προσπάθεια αυτή να μη λείψει κανείς!

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Γ. Πατούλης – Στ. Τσούκαλος

ΙΣΘ: ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 2-5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
2-5 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Α. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Β. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Φ.Υ (ΙΑΤΡΕΙΑ, ΠΟΛΥ-ΙΑΤΡΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Προς
Τον Υπουργό Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης                           Αθήνα, 30.12.2011
Κο Ανδρέα Λοβέρδο                                                            Αριθμ.Πρωτ. 27258
Αριστοτέλους 17
ΑΘΗΝΑ
Κύριε Υπουργέ,
Λάβαμε γνώση της σημερινής  με αριθμ. πρωτ. Υ7/Γ.Π. οικ. 145276/30-12-2011 εγκυκλίου  στην οποία γίνεται δεκτό κατ΄ εσφαλμένη κατά την άποψή μας ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου,  πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου από 1-1-2012 ορίζεται ο κατά τόπο ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής ουδεμία αναφορά γίνεται τόσο στη διάταξη του νόμου, όσο και στο παραπάνω έγγραφο, στα διαγνωστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ΦΙΑΠ, η αδειοδότηση των οποίων, όπως είναι αυτονόητο, εμπίπτει επίσης από την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων
Τούτο εξάλλου συνάγεται ευθέως :
(1) Από τη διάταξη της παρ 4 του ίδιου άρθρου που αναφερόμενο στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας ουδόλως αναφέρει ότι αυτή παραμένει αρμόδια για την χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ΦΙΑΠ. Αν πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός του νομοθέτη τούτο θα ορίζετο σαφώς μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
(2) Από την εισηγητική έκθεση του νόμου, όπου ορίζεται κατά λέξη ότι : «35. Στο άρθρο 35 επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου απονομής άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, καθώς και της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, οδοντιατρείων και λοιπών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αρμόδια αρχή ορίζονται ο οικείοι ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι, όπως ισχύει και για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.», ώστε να μη προκύπτει οποιαδήποτε βούληση του νομοθέτη να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο τα εργαστήρια, του ιατρείου εδώ νοουμένου υπό την ευρεία του όρου έννοια. Αν ο νομοθέτης είχε πράγματι αυτή τη βούληση – διάκριση – διαφορετική αντιμετώπιση, τούτο θα προέκυπτε από την εισηγητική έκθεση του νόμου.
(3) Τέλος, η αντίθετη άποψη προσκρούει και στην κοινή λογική αφού  τόσο τα διαγνωστικά εργαστήρια όσο και τα εγαστήρια ΦΙΑΠ αποτελούν ιατρεία εργαστηριακών ιατρών και Φυσιάτρων αντίστοιχα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τμήμα ενός πολυϊατρείου, για την αδειοδότηση των οποίων ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται ότι αρμόδιος φορέας είναι οι ΙΣ. Δεν βρίσκει έρεισμα εκδοχή σύμφωνα με την οποία τα εργαστήρια θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΙΣ ή της Περιφερειακής Ενότητας ανάλογα αν θα λειτουργήσουν αυτόνομα ή ως τμήμα πολυϊατρείου.
Ο ΙΣΑ λαβών γνώση του παραπάνω εγγράφου σας ζητά όπως άμεσα διασαφιστεί το θέμα με ορθή επανακοινοποίησή του για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότητας η οποία διαταράσσεται από το συγκεκριμένο πληροφοριακού χαρακτήρα έγγραφο- εγκύκλιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑ
ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ένωση εργαστηριακών ιατρών περιφέρειας ΠελοποννήσουΤην παρασκευή 30/12/11 οι ιατροί μικροβιολόγοι – βιοπαθολόγοι Στεφανοπούλου Δήμητρα, Δημητρακοπούλου Ειρήνη και Μπεντεβής Κων/νος εκπροσωπώντας την υπό σύσταση ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  έδωσαν συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.
Το θέμα ήταν η αδυναμία των εργαστηριακών ιατρών να δεχθούν παραπεμπτικά ασφαλισμένων του ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ από 1/1/2012 μιας και πρόσφατος νόμος του κράτους καταργεί τα παραπάνω ταμεία και τα ενοποιεί σε ένα, τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης λόγω της έλλειψης νομοθετικής κάλυψης και σύμβασης των εργαστηριακών ιατρών με τον καινούργιο φορέα (ΕΟΠΥΥ) είναι αβέβαιη η εξόφληση των παραπεμπτικών που θα εκδίδονται στο όνομα του ΕΟΠΥΥ. Σε συνάρτηση με την τεράστια πλέον οφειλή των ταμείων στους γιατρούς (16 μήνες καθυστέρηση), την έλλειψη σοβαρού και αξιόπιστου διαλόγου με τα συλλογικά τους όργανα, την εκβιαστική τελευταίας στιγμής υποχρέωσης τους (30/12/2011) να δεχθούν μέσω δελτίο τύπου την ασαφή και αγνώστου περιεχομένου αναφερόμενη σύμβαση, υποχρεώνει τους εργαστηριακούς ιατρούς να μην δέχονται παραπεμπτικά έως ότου ο διάλογος καταλήξει σε συμφωνία.
Τονίστηκαν επίσης οι πάγιες προτάσεις των ιατρών για μέτρα διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων όπως η απόλυτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης, η μείωση των ακριβών εξετάσεων και η ταυτόχρονη αύξηση των εξετάσεων ρουτίνας (καθηλωμένες τιμές από το 1991) καθώς και η διάθεσή τους να συμμετέχουν σε κλιμακωτές εκπτώσεις των μεγάλων σε τζίρο ιατρείων έως ότου η χώρα βγει από την οικονομική κρίση. Προτάσεις που είτε δεν γίνονται εδώ και δεκαετίες δεκτές από τους εκπροσώπους των ταμείων είτε σκοντάφτουν σε δικαιολογίες όπως αυτή της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης που ενώ ξεκίνησε, υπολειτουργεί αδικαιολόγητα μιας και είναι απαράδεκτο το 2011 να μην καταφέρνουμε να στήσουμε ένα σοβαρό, αξιόπιστο και σταθερό ηλεκτρονικό σύστημα.
Αφού τονίστηκε ο κίνδυνος που υπάρχει να υποφέρουν οι ασθενείς  – ασφαλισμένοι από δευτέρα 2/1/2012, αφού τονίστηκε ότι περίμεναν μέχρι τελευταία ημέρα του χρόνου κάτι σοβαρό και επίσημο (και όχι δελτία τύπου χωρίς νομοθετική εξασφάλιση)  παρακάλεσαν τον πρωθυπουργό της χώρας να τους δώσει συνομιλητές σύγχρονους, έμπειρους στο χώρο της υγείας, ικανούς να διασώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και να θεσπίσουν δίκαιους, νόμιμους και συνταγματικούς  κανόνες λειτουργίας του καινούργιου ασφαλιστικού φορέα.

Στεφανοπούλου Δήμητρα
Ιατρός Μικροβιολόγος
Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Ιατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος
Μπεντεβής Κων/νος
Ιατρός Μικροβιολόγος–Βιοπαθολόγος.
Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 02 ΕΩΣ 05-01-2012

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ: Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΙΣΤΑ

ΠΑΣΙΔΙΚ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-12-2011


Ανακοίνωση - Ενημέρωση
  Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε αργά χθές το απόγευμα 29/12/2011 το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του οποίου διευκρινίζεται ότι όσοι πάροχοι υγείας έχουν ενεργή σύμβαση μέχρι 31/12/2011 με οποιονδήποτε από τους φορείς που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ-ΤΙΔΚΥ, ΟΓΑ), η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι τη σύναψη της νέας σύμβασης με τον προαναφερθέντα Οργανισμό.
   Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι εκείνες που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας ( Ε.Κ.Π.Υ.) και η αποζημίωση των παροχών αυτών θα πραγματοποιείται από τον Οργανισμό με απόδοση του χρηματικού ποσού όπως προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο, με αφαίρεση ποσοστού 15% που είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου και η οποία θα παρακρατείται άμεσα από τον πάροχο που εκτελεί την εξέταση και αφορά όλους τους ασφαλισμένους (άμεσα και έμμεσα) όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και μόνο, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει καμία συμφωνία ούτε έχει συνυπογραφεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάποιο σχέδιο σύμβασης από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τουλάχιστον όσον αφορά τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.
   Εμείς ως Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ.  προσπερνάμε αυτήν την ανακρίβεια και παραμένουμε στις δεσμεύσεις της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι η προϊσταμένη πολιτική αρχή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναμένοντας να εκπληρώσει και την δεύτερη δέσμευση της που είναι η επαναδιαπραγμάτευση μέχρι 05/01/2012 του τελευταίου όρου που δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, δηλαδή του ποσοστού έκπτωσης σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ακριβών εξετάσεων με τις δύο προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στις προτάσεις προς τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου και προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αποτέλεσαν και τη βάση των συζητήσεων μας, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει.
   Ακολουθεί ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που δημοσίευσε χθές 29/12/2011 ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις γενικές πληροφορίες και οδηγίες για το τι θα ισχύει από 01/01/2012 και κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο λειτουργίας του Οργανισμού. Ακολουθεί ο σύνδεσμος (url) μέσα στον οποίο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου :  http://www.ygeianet.gr/box/cal/27101.pdf

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.

     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                 Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                       Βιοχημικός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΕΒΙ

ΕΟΠΥΥ; 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ??

Aσφαλείς πληροφορίες: Mετά την 3η συνάντηση της Ενωσης Ιδ. Εταιρ. ΠΦΥ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, EUROMEDICA κοκ) με το προεδρείο ΕΟΠΥΥ ( Βουδούρη και Σουλιώτη) βρίσκονται πολύ κοντά σε συμβιβασμό, για ατομικές συμβάσεις, που θα δηλωθούν 9-15/1/2012:


1) Mε συμβάσεις ισχύος από 1/2/12, έκπτωση 20% επι τιμών ΦΕΚ, χωρίς πλαφόν..στις εξετασεις που είχαν πλαφόν ΙΚΑ. Χωρίς έκπτωση στο 30%, του αριθμού των εξετάσεων, της ποσότητας του σημερινού πλαφόν, πχ μαγνητικές: μηνιαίο πλαφόν ΙΚΑ σήμερα 100 εξετάσεις, με τον ΕΟΠΥΥ, για τις πρώτες 30 δεν θα υπάρχει έκπτωση, για όλες τις υπόλοιπες, χωρίς ανώτατο όριο, έκπτωση 20% επί του ΦΕΚ. Στις εξετάσεις που σήμερα δεν εχει πλαφόν το ΙΚΑ, όπως η πλειονότητα των αιματολογικών, δεν θα υπάρχει έκπτωση..


2) Η συνταγογράφηση σε ολους τος γιατρούς θα δοθεί ΑΡΓΟΤΕΡΑ..με ορισμένες, αλλά άγνωστες μέχρι στιγμής προυποθέσεις Ανώτατη ιδιωτική αμοιβή εφόσον μη συμβεβλημένος γιατρός, συνταγογραφήσει στον ΕΟΠΥΥ, τα 20 ευρώ.
Christoforos Tzermias

ΟΠΑΔ: ο μεγαλύτερος οφειλέτης του 2012!Μπορεί ο ΟΠΑΔ να μεταφέρει τα μεγαλύτερα χρέη από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία στον νέο φορέα παροχών υγείας τον ΕΟΠΥΥ από τον οποίο θα λαμβάνουν υπηρεσίες περίπου 9 εκατ. ασφαλισμένοι, η διοίκηση του Οργανισμού ωστόσο υποστηρίζει στον ετήσιο απολογισμό της ότι μείωσε δραστικά τις δαπάνες.  
Δαπάνες βέβαια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χρέη καθώς δεν έχουν αποπληρωθεί οι οφειλές σε γιατρούς, φαρμακοποιούς αλλά και ιδιωτικές κλινικές. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη διοίκηση του ΟΠΑΔ σημειώνεται ότι η  μείωση της συνολικής δαπάνης υγείας του ΟΠΑΔ το 2011 είναι της τάξης των 143 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,2%.
Η μείωση της δαπάνης υγείας του ΟΠΑΔ το 2010 σε σχέση με το 2009, ανήλθε σε 173 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%.
"Κατ’ αποτέλεσμα η διετία 2010-2011 προκάλεσε συνολική δαπάνη υγείας στον ΟΠΑΔ ύψους 2,9 δισ. € έναντι 3,4 δισ. € της διετίας 2008-2009." σημειώνεται ενδεικτικά.
Όμως η διοίκηση του ΟΠΑΔ αναφέρεται και στο "κούρεμα" των ιατρικών πράξεων λέγοντας ότι: "Η πραγματική μείωση της δαπάνης για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις το 2011 είναι της τάξης των 31 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,1%. Ουσιαστικά, η δαπάνη αυτή το 2011 κλείνει περίπου στα επίπεδα του 2006".
Ταυτόχρονα ξεχνά και τα χρέη που υπάρχουν σε ιδιωτικές κλινικές: "Η πραγματική μείωση της δαπάνης για παρακλινικές εξετάσεις το 2011 είναι της τάξης των 24 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,5%. Η δαπάνη αυτή κλείνει το 2011 στα επίπεδα του 2004 κάτι το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών"

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ : ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥΜε πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 λύονται μονομερώς από το κράτος οι συμβάσεις  των  γιατρών με τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι γιατροί του  Ιατρικού Συλλόγου  Αρκαδίας σε έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα να μην συμμετάσχουν στον ΕΟΠΥΥ, (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), έως ότου αποσαφηνιστούν πλήρως και οριστικοποιηθούν οι κανόνες που θα διέπουν την λειτουργία του φορέα και τις συμβάσεις του με τους γιατρούς. Διαπιστώνεται ότι  είναι καθολική η ασάφεια που αφορά τον τρόπο και το πλαίσιο λειτουργίας του νέου Υπερταμείου, χωρίς να είναι γνωστοί οι όροι της σύμβασης, ο τρόπος εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που υπεισέρχονται στο ταμείο, το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των δεδουλευμένων, το σχεδιάγραμμα των πληρωμών και άλλα βασικότατα ερωτήματα που προς το παρόν δεν έχουν απαντηθεί.
Κατόπιν όλων αυτών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας καλεί τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς να σεβαστούν την απόφαση του Συλλόγου και να  ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΙΣ. Επίσης καλούμε την ύστατη αυτή ώρα την κυβέρνηση να αναλογιστή τις επιπτώσεις της αλλοπρόσαλλης  πολιτικής της στα ασφαλιστικά ταμεία που  θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία όλων των πολιτών.
           Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας
Παπασταματάκης Γεώργιος                  Πίτσας Χρίστος

ΙΣΘ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΠΙΣ: Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 εως και 5 Ιανουαρίου 2012


ΠΙΣΤον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων
θέτει προ των ευθυνών τους ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Τετραήμερη Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 έως 5 Ιανουαρίου 2012, κηρύσσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ζητώντας την άμεση ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 262/16-12-2011 και των ανακοινώσεων του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ (21/12/2011 & 27/12/2011) που οδηγούν νομοτελειακά τον Κλάδο των Αυτοαπασχολούμενων Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη απαξίωση και τελικά σε κατάργησή τους.
Η Απεργία προκηρύχθηκε εις εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011 και αφού ελήφθησαν υπόψη,
α. Η γενικότερη κοινωνική αναστάτωση, με τα δραματικά αδιέξοδα στα οποία οδήγησαν την περίθαλψη των πολιτών και την επιστημονική/επαγγελματική υπόσταση των ιατρών, οι ανερμάτιστες κυβερνητικές πολιτικές στον χώρο της Υγείας με το θνησιγενές μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ, τις αδιέξοδες παραπλανητικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ καθώς και με την συνεχόμενη υποβάθμιση του ΕΣΥ και των υπηρετούντων στα νοσοκομεία της χώρας Ιατρών,
β. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και των Συνδικαλιστικών Ιατρικών Οργανώσεων που συνήλθαν τις τελευταίες ημέρες του εκπνέοντος έτους, με τις οποίες απορρίπτονται σύσσωμα οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αναγγέλλεται η έναρξη κινητοποιήσεων,
γ.Η άμεση και καταλυτική ανταπόκριση των Ιατρών όλης της χώρας, στην πρόσκληση του ΠΙΣ να μη συνάψουν κανενός είδους ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με τους επαίσχυντους όρους που προβλέπουν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262 ΦΕΚ στις 16.12.2011και οι σχετικές ανακοινώσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει επιτακτικά ενώπιον της Πολιτείας και όλων πολιτών, τις ακόλουθες διεκδικήσεις :
ΕΟΠΥΥ
Επείγουσα νομοθετική θέσπιση της ελεύθερης συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς.
Καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση.
Ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών, μαζί με τις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ τροποποιήσεις που συντάχθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.
Άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Άμεση διακοπή των μεθοδευόμενων εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας καταργήσεων και συγχωνεύσεων κλινών, τμημάτων και νοσοκομείων, οι οποίες επιχειρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες Υγείας του πληθυσμού και οι τεκμηριωμένες θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας.

Κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης. Τα εγγεγραμμένα 370 εκατ. ευρώ για τις εφημερίες του 2012 κρίνονται ως ανεπαρκή.
Άρση του κανόνα 1/10 στις προσλήψεις που αφορούν στην υγεία, ολοκλήρωση των 2000 προσλήψεων που είχε επεξεργαστεί η κοινή επιτροπή ΥΥ&ΚΑ-ΟΕΝΓΕ και κάλυψη όλων των κενών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις.
Διατήρηση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. Οι Ιατροί ΕΣΥ έχουν υποστεί 35% περικοπή στις αποδοχές από μισθούς και εφημερίες και είναι ανεπίτρεπτο να διαρρέουν πληροφορίες για περαιτέρω περικοπές.

Επανασχεδιασμός της νοσοκομειακής περίθαλψης στις νησιώτικες και ακριτικές περιοχές της χώρας, με την εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και της απαραίτητης ιατροτεχνολογικής υποδομής, για την θωράκιση της Υγείας των κατοίκων.
Διασφάλιση της έγκαιρηςπρομήθειας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας με υλικό διασφαλισμένης ποιότητας.
Οριστική απόσυρση του διαβόητου σχεδίου νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες, θέσπιση του αριθμού των θέσεων των ειδικευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία και υπεύθυνος προγραμματισμός για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική προοπτική των νέων ιατρών.
ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Άρση κάθε σχεδιασμού εφεδρείας ιατρικού προσωπικού και κατάργησης οργανικών ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στους Φορείς Κοινωνικής Προνοίας.

ΑΣΥΔΟΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άμεση ανάκληση της επαίσχυντης 141282/ 21-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας που ενεργοποιεί τις διατάξεις του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32), επισημοποιεί την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί των πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών, καταργεί τις προβλέψεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας περί πλανοδιακής ιατρικής και ακυρώνει την αποστολή των Ιατρικών Συλλόγων.
ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατοχύρωση των οργανικών ιατρικών θέσεων με άμεση έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ.

Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου.
Αναθεώρηση του ιατρικώς ανεπίτρεπτου προβλεπόμενου 10λέπτου ως χρόνου εξέτασης που υποβαθμίζει την ποιότητα περίθαλψης των ασφαλισμένων και προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπειά τους.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι, κατά τις ημέρες της απεργίας τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το κατά νόμο προβλεπόμενο ιατρικό προσωπικό ασφαλείας που θα ορισθεί από τα συνδικαλιστικά όργανα κάθε εργασιακού ιατρικού χώρου.
Κατά την διάρκεια της απεργίας τα ιατρεία όλων των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών θα παραμείνουν κλειστά.
Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, θα καθορίσουν τον αριθμό και τις
ειδικότητες των ιατρείων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

Οι ιατροί που θα αποτελούν το προσωπικό ασφαλείας σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς ιατρικούς χώρους κατά την διάρκεια της απεργίας, θα παρέχουν αποκλειστικά τις ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης κα αναγραφής ιατρικών εξετάσεων.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και όλοι οι ιατροί της χώρας, καλούνται να επιφέρουν με την Πανιατρική συμμετοχή στην απεργία και την ενεργοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους επιβουλεύονται την ποιότητα περίθαλψης των πολιτών και την αξιοπρεπή άσκηση της Ιατρικής.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνεται ΔΗΜΟΣΙΑ στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Προέδρους των Πολιτικών Κομμάτων που στηρίζουν την σημερινή κυβέρνηση και ζητά να παρέμβουν άμεσα και καταλυτικά αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, ώστε να ανακοπεί ο επικίνδυνος κατήφορος στον οποίο έχουν οδηγήσει την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών οι αμετροεπείς και εξαιρετικά επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο, επιλογές και μεθοδεύσεις των συναρμόδιων Υπουργών και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.