Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Ενωση Ελευθέρων Επαγγελματιών παιδιάτρων Νομού Θεσσαλονίκης.Συνταγογράφηση των εμβολίων από ολους τους παιδιάτρους συμβεβλημένους και μη


Προς Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Κοινοποίηση:  ΚΕΕΛΠΝΟ, Παιδιατρική  Εταιρεία  Ελλάδος,
Ελληνική  Ακαδημία  Παιδιατρικής,
Ελληνικό  Κολλέγιο  Παιδιάτρων,
Ελληνική  Εταιρία  Κοινωνικής  Παιδιατρικής,
Πανελλήνιο  Ιατρικό  Σύλλογο,
Ιατρικό  Σύλλογο  Αθήνας,  Ιατρικό  Σύλλογο  Πειραιά,
Ιατρικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης,  Ιατρικούς  Συλλόγους
Θεσσαλονίκη,  22/12/2011
Αξιότιμοι  κύριοι,

Με  την  παρούσα  επιστολή  θέλουμε  αρχικά  να  σας  συστηθούμε.  Είμαστε  ελευθεροεπαγγελματίες  παιδίατροι,  εκπρόσωποι  των  κατά  τόπους  σωματείων  στην  υπό  ίδρυση  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Ελλάδας.  Εδώ  και  λίγους  μήνες,  αντιλαμβανόμενοι  το  μέγεθος  της  μεταρρύθμισης  στην  πρωτοβάθμια  υγεία  που  επιφέρει  ο  νόμος  3819/2011  και  η  έναρξη  λειτουργίας  του  ΕΟΠΥΥ,  πήραμε  την  πρωτοβουλία  να  οργανωθούμε  σε  Ομοσπονδία,  με  σκοπό  την  εκπροσώπηση  των  παιδιάτρων  ανά  την  επικράτεια  και  την  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  μας  απέναντι  σε  κάθε  προσπάθεια  επιβουλής  της  ιατρικής  κυρίως  αλλά  και  της  επαγγελματικής  μας  υπόστασης.

Τις  τελευταίες  ημέρες  δεχθήκαμε  μέσω  sms    και  email   έναν  καταιγισμό  οδηγιών  που  αναιρούσαν  η  μία  την  άλλη  για  τη  διαδικασία  συνταγογράφησης  από  1/11/11.  Δεχόμαστε  καλή  τη  πίστη  ότι  όλη  αυτή  η  αναταραχή  και  τα  πισωγυρίσματα  δεν  είναι  προϊόν  ελλιπούς  σχεδιασμού  και  συντονισμού  μεταξύ  των  υπηρεσιών.  Αλίμονο  αν  από  την  πρώτη  κιόλας  ημέρα  λειτουργίας  του  ο  ΕΟΠΥΥ  αντιμετωπίζει  φαινόμενα  δυσλειτουργίας  και  αποπροσανατολισμού.
Αρχικά  δεν  μπορούμε  παρά  να  μην  αξιολογήσουμε  ως  θετικό  βήμα  την  επέκταση  της  εφαρμογής  της  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  σε  όλους  τους  ασφαλισμένους.  Θεωρούμε  ότι  βρίσκεται  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση  για  τον  έλεγχο  της  συνταγογραφίας  και  τον  περιορισμό  της  φαρμακευτικής  δαπάνης.  Αξιολογούμε  επίσης  ως  απολύτως  θετική  την  πρόθεση  της  διοίκησης  του  ΕΟΠΥΥ  να  επιτρέψει  την  ελεύθερη  συνταγογράφηση  από  όλους  τους  ιατρούς,  συμβεβλημένους  και  μη.  Ωστόσο  και  μέχρι  να  υπάρξει  επίσημη  πολιτική  απόφαση  επ’  αυτού,  νιώθουμε  την  υποχρέωση  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  σας  σε  μία  ειδική  κατηγορία  φαρμάκων,  τα  εμβόλια  που  περιλαμβάνονται  στο  Εθνικό  Πρόγραμμα  Εμβολιασμού  και  είναι  υποχρεωτικό  να  γίνονται  σε  όλα  τα  Ελληνόπουλα.
Τα  εμβόλια  αποδεδειγμένα  αποτελούν  ένα  άριστο,  φαρμακο-οικονομικά  αποτελεσματικό  μέσο  σε  κάθε  σύστημα  υγείας.  Βασικός στόχος  των  εμβολίων  είναι  η  προστασία  του  κάθε  ατόμου  που  εμβολιάζεται από  συγκεκριμένες  λοιμώξεις.  Ο  μαζικός  εμβολιασμός  στοχεύει  επιπλέον  στην προστασία  της  κοινότητας, γιατί  με  την  ανοσοποίηση  μεγάλου  αριθμού  επίνοσων  ατόμων,  δημιουργείται  φραγμός  στην  εμφάνιση  και  την  εξάπλωση επιδημιών.  Τα  νοσήματα  που  μπορούν  να  προληφθούν  μέσω  των  εμβολιασμών,  πέρα  από  τη  θνητότητα,  προκαλούν  μεγάλη  νοσηρότητα,  αναπηρίες,  αυξημένη  νοσοκομειακή  δαπάνη  και  χαμένες  εργατοώρες.  Αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  πρόσφατη  μελέτη  που  διενεργήθηκε  στην  Ελλάδα  απέδειξε  ότι  η  εφαρμογή  εκτεταμένου  εμβολιασμού  με  το  νέο  13- δύναμο  εμβόλιο  του  πνευμονιόκοκκου  θα  αποφέρει  εξοικονόμηση  τουλάχιστον  4  εκατομμυρίων  ευρώ  στο  Εθνικό  Σύστημα  Υγείας.
Σήμερα  σχεδόν  7  στους  10  Έλληνες  επιλέγουν  τους  ιδιώτες  παιδιάτρους  για  τον  εμβολιασμό  των  παιδιών  τους  και  το  γεγονός  αυτό  σχετίζεται  με  αυξημένο  ποσοστό  εμβολιαστικής  κάλυψης  σε  αυτά  τα  παιδιά.  Αντίθετα,  η  μειωμένη  εμβολιαστική  κάλυψη,  πέρα  από  κοινωνικο-οικονομικά  χαρακτηριστικά,  σχετίζεται  και  με  τον  εμβολιασμό  σε  δημόσιο  φορέα.  Η  αποκλειστικά  πρωινή  λειτουργία  των  δημόσιων  εμβολιαστικών  κέντρων  (ΙΚΑ,  ΕΣΥ)  και  η  μακρά  λίστα  αναμονής  των  ραντεβού  αποτελούν  έναν  επιπρόσθετο  παράγοντα  «υστέρησης»  των  εμβολιασμών  στους  δημόσιους  φορείς. Η  καθοριστική  συμβολή  του  ιδιωτικού  φορέα  στην  αυξημένη  εμβολιαστική  κάλυψη  έχει  αποδειχθεί  περίτρανα  από  την  εφαρμογή  του  εμβολίου  της  ερυθράς.  Από  το  1975  που  κυκλοφόρησε  το  εμβόλιο  της  ερυθράς  ως  και  το  1990  που  εισήχθη  στο  Εθνικό  Εμβολιαστικό  Πρόγραμμα  το  εμβόλιο  δεν  καλυπτόταν  από  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  γινόταν  μόνο  από  τους  ιδιώτες.  Στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ’90  που  υπήρξε  επιδημία  ερυθράς  στη  χώρα  μας  αρκετές  νεαρές  γυναίκες  βρέθηκαν  επίνοσες,  με  αποτέλεσμα  κατακόρυφη  αύξηση  της  συγγενούς  ερυθράς,  μίας  νόσου  με  βαριές  αναπηρίες  και  καρδιοπάθεια.
Από  τα  παραπάνω  γίνεται  φανερό  ότι  τα  εμβόλια  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να  συνταγογραφούνται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  συμβεβλημένους  με  τον  ΕΟΠΥΥ  ιατρούς.  Η  προστασία  της  υγείας  του  παιδικού  ειδικά  πληθυσμού  αποτελεί  δείγμα  γραφής  κάθε  ανεπτυγμένης  χώρας  και  η  πρόληψη  αξιωματικά  ήταν  και  παραμένει  η  καλύτερη  θεραπεία.  Ιδιαίτερα  στις  κρίσιμες  ώρες  που  βιώνουμε  όλοι  σήμερα  και  με  δεδομένη  την  επιδείνωση  του  επιπέδου  υγείας  που  ακολουθεί  από  ανέκαθεν  κάθε  οικονομική  και  κοινωνική  κρίση,  είναι  επιβεβλημένη  η  παροχή  των  υποχρεωτικών  τουλάχιστον  εμβολίων  σε  όλον  τον  πληθυσμό,  γηγενή  και  μη,  ασφαλισμένο  και  ανασφάλιστο.  Προτείνουμε  την  πλήρη  αποσύνδεση  της  συνταγογράφησης  των  εμβολίων  από  αυτήν  των  υπολοίπων  φαρμάκων  και  ζητούμε  να  συνταγογραφούνται  αυτά  από  όλους  τους  παιδιάτρους,  συμβεβλημένους  και  μη,  ακόμη  και  σε  απλή  ιατρική  συνταγή,  με  κάλυψη  εξ  ολοκλήρου  της  δαπάνης  από  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  το  Υπουργείο  Υγείας.          
Προσδοκώντας  σε  θετική  ανταπόκριση  στο  αίτημα  όλων,  ιατρών  και  ασθενών,  για  καλύτερες  παροχές  υγείας,  αναμένουμε  τις  δέουσες  πολιτικές  αποφάσεις  υπέρ  των  προτάσεων  μας.


Μετά  τιμής,
Ένωση  Ελευθεροεπαγγελματιών  Παιδιάτρων  Νομού  Θεσσαλονίκης
Η  πρόεδρος                           Η  γραμματέας


Ιασωνίδου  Ελένη                         Καλούδη  Ελισσάβετ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου