Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

′Μαύρη τρύπα′ στην αδειοδότηση γιατρών

Παράταση - άγνωστο για πόσο - παίρνει η διαδικασία αδειοδότησης για άσκηση ιατρικού επαγγέλματος από τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους.
Αν και ο Νόμος 4025/2011 προβλέπει ότι η άδεια θα δίνεται από τους Συλλόγους, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παραπέμπει στο μέλλον την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.
Σε σχετική του απόφαση, μάλιστα, αναφέρεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια, αλλά δεν θα εξετάζονται, μέχρι να υπάρξει νεώτερη εντολή!
Το άρθρο 35 του παραπάνω Νόμου, ωστόσο, προβλέπει τα εξής:
'Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας, ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος'.
Αποφάσεις
Ο κ. Λοβέρδος σημειώνει ότι, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για την χορήγηση καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και μετά την 1/1/2012 θα υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία.
Οι Περιφερειακές Ενότητες δεν θα προβαίνουν στην εξέταση των αιτήσεων και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται αντίστοιχες διοικητικές πράξεις.
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι υπηρεσίες θα ενημερωθούν με νεώτερο έγγραφο σχετικά για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2011, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.
Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου