Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΟΠΑΔ: ο μεγαλύτερος οφειλέτης του 2012!Μπορεί ο ΟΠΑΔ να μεταφέρει τα μεγαλύτερα χρέη από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία στον νέο φορέα παροχών υγείας τον ΕΟΠΥΥ από τον οποίο θα λαμβάνουν υπηρεσίες περίπου 9 εκατ. ασφαλισμένοι, η διοίκηση του Οργανισμού ωστόσο υποστηρίζει στον ετήσιο απολογισμό της ότι μείωσε δραστικά τις δαπάνες.  
Δαπάνες βέβαια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χρέη καθώς δεν έχουν αποπληρωθεί οι οφειλές σε γιατρούς, φαρμακοποιούς αλλά και ιδιωτικές κλινικές. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη διοίκηση του ΟΠΑΔ σημειώνεται ότι η  μείωση της συνολικής δαπάνης υγείας του ΟΠΑΔ το 2011 είναι της τάξης των 143 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,2%.
Η μείωση της δαπάνης υγείας του ΟΠΑΔ το 2010 σε σχέση με το 2009, ανήλθε σε 173 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%.
"Κατ’ αποτέλεσμα η διετία 2010-2011 προκάλεσε συνολική δαπάνη υγείας στον ΟΠΑΔ ύψους 2,9 δισ. € έναντι 3,4 δισ. € της διετίας 2008-2009." σημειώνεται ενδεικτικά.
Όμως η διοίκηση του ΟΠΑΔ αναφέρεται και στο "κούρεμα" των ιατρικών πράξεων λέγοντας ότι: "Η πραγματική μείωση της δαπάνης για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις το 2011 είναι της τάξης των 31 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,1%. Ουσιαστικά, η δαπάνη αυτή το 2011 κλείνει περίπου στα επίπεδα του 2006".
Ταυτόχρονα ξεχνά και τα χρέη που υπάρχουν σε ιδιωτικές κλινικές: "Η πραγματική μείωση της δαπάνης για παρακλινικές εξετάσεις το 2011 είναι της τάξης των 24 εκατ. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,5%. Η δαπάνη αυτή κλείνει το 2011 στα επίπεδα του 2004 κάτι το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου