Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΣΙΔΙΚ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 28/12/2011

Ανακοίνωση - Ενημέρωση
 
   Όπως σας είχαμε ενημερώσει στην προηγούμενη ανακοίνωση μας, είχε συμφωνηθεί με προτροπή της Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να γίνει συνάντηση με τη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την Τρίτη 27/12/2011 στα γραφεία του Οργανισμού, για να καταληξούμε και στην  τελευταία εκκρεμότητα που ήταν το ύψος του plafond το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστεί στις 7 συγκεκριμένες κατηγορίες εξετάσεων που είχαμε προτείνει και να οδηγηθούμε ως εκ τούτου στην υπογραφή συλλογική κλαδικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
   Στην συνάντηση που έγινε τελικά το απόγευμα στις 5 μ.μ. και που παρέστησαν εκτός από τους εκπροσώπους των άλλων φορέων, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κ.κ. Βουδούρης Γεράσιμος και Σουλιώτης Κυριάκος, μετά από μία συζήτηση τριών και πλέον ωρών στην οποία ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μία συγκεκριμένη πρόταση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές και αποχωρήσαμε γύρω στις 9 το βράδυ έχοντας αφήσει τα πάντα ανοιχτά γύρω από αυτό το θέμα και φυσικά χωρίς να έχουμε καταλήξει στην υπογραφή κάποιου μοντέλου σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
   Μετά από ενέργειες του Συνδέσμου μας και λόγω του γεγονότος ότι βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του κανονισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  (Φ.Ε.Κ. 2456/Β'/03-11-2011) " Καμία δαπάνη δε θα καταβάλλεται αν δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις με ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο υγείας ",τελικά σήμερα το απόγευμα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Δρέττας Α. με τον Πρόεδρο του Π.Α.Σ.Ι.Δ.Ι.Κ. κο Βουγιούκα Γ. και συμφωνήθηκαν να γίνουν οι εξής δύο ενέργειες από πλευράς Γεν. Γραμματέως :
   α) να γίνει προσπάθεια αύριο, Πέμπτη 29/12/2011 να συναντηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να καταλήξουμε στην υπογραφή μίας σύμβασης και αν αυτή η συνάντηση δεν επιτευχθεί, να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 5 Ιανουαρίου 2012 και
   β) να υπογραφεί και να δημοσιοποιηθεί από τη Γεν. Γραμματέα μία εγκύκλιος για παράταση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων, για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του Ιανουαρίου του νέου έτους και μέχρι της υπογραφής των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
   Αναμένοντας τις εξελίξεις, θα σας κρατάμε ενήμερους με συνεχείς ανακοινώσεις.
     Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός  
Αθήνα, 23/12/2011
                                     Ανακοίνωση - Ενημέρωση
Σας κοινοποιούμε τις θέσεις τις οποίες παρουσίασε ο Σύδεσμος μας στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη Γενική Γραμματέα κα Δρέττα Αθηνά :
                                                             

 Αθήνα, 23/12/2011
Προς
Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κα ΔΡΕΤΤΑ Αθηνά
Κοινοποίηση :
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ Γεράσιμο

Αξιότιμη κα Γενική Γραμματέα,
    Μετά την τελευταία μας συνάντηση την Τετάρτη 21/12/2011 και την διεξοδική συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών, θεωρούμε ότι το πλαίσιο αρχών που σας επιδώσαμε είναι πρωταρχικής σημασίας για την μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών , γιατί η εφαρμογή του διασφαλίζει αφενός μεν την τήρηση των προϋπολογισμών του Οργανισμού και αφετέρου την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.
   Πέραν τούτων, επειδή πιστεύουμε ότι ακρογωνιαίος λίθος για την υγιή λειτουργία του Οργανισμού είναι η πλήρης ηλεκτρονική μηχανογράφηση του συστήματος, είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε τα εξής :
   Α)  Χρηματοδότηση της μηχανογράφησης ολόκληρου του συστήματος , με παρακράτηση ποσοστού 1% από τον πρώτο λογαριασμό όλων των παρόχων Π.Φ.Υ. που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό.
   Β)  Εξόφληση των υποβαλλόμενων λογαριασμών κατά 90% εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους και εξόφληση του υπολοίπου 10% εντός των επόμενων 60 ημερών. 
   Γ)  Εφαρμογή πολιτικών ποιότητας στο σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα από το Ν.4025 και εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπει αυτός ο νόμος.
   Δ)  Επίσπευση της δημοσίευσης του νέου τιμοκαταλόγου των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων , ο οποίος με επιστημονική – τεχνοκρατική κοστολόγηση θα αποτυπώνει απόλυτα το πραγματικό κόστος και θα αποδίδει ακριβοδίκαια το ύψος της αποζημίωσης όλων των επικαιροποιημένων παρακλινικών εξετάσεων και πράξεων.
   Μέχρις ότου όμως ο νέος αυτός τιμοκατάλογος εφαρμοστεί, μπορούμε να συζητήσουμε μία εκπτωτική πολιτική σε ορισμένες κατηγορίες εξετάσεων με δύο προϋποθέσεις : πρώτον άρση οιονδήποτε περιορισμού είτε σε αριθμό εξετάσεων, είτε σε χρηματικό ποσό (plafond) και δεύτερον την εξασφάλιση της πληρωμής των αποζημιώσεων μας εντός του συμφωνηθέντος διμήνου, με ρήτρα μη τήρησης της συμφωνίας, είτε την αναστολή ισχύος της έκπτωσης, είτε την ανάληψη εκ μέρους του Οργανισμού της πληρωμής των τόκων προεξόφλησης από το συνεργαζόμενο με αυτό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
   Οι κατηγορίες των εξετάσεων που έχουν μικρά περιθώρια έκπτωσης και αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 10% είναι οι εξής :
  1. Μαγνητικές τομογραφίες,
  2. Αξονικές τομογραφίες,
  3. Μέτρηση οστικής πυκνότητας,
  4. Triplex καρδιάς και αγγείων,
  5. Σπινθηρογραφήματα καρδιάς,
  6. Καρκινικοί δείκτες,
  7. Ορμόνες. 
                                     Μετά τιμής 
   Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                        Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                             Βιοχημικός  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου