Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Στο α' εξάμηνο 2013 οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ στους προμηθευτές


Για την ανάγκη λογιστικού ελέγχου για τυχόν παρατυπίες και εν συνεχεία νομοθετικής ρύθμισης για έκπτωση επί των παλαιών οφειλών του ΕΟΠΥΥ ύψους 1,85 δισ. ευρώ προς κλινικές και διαγνωστικά κέντρα έκανε λόγο ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλος μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Παράλληλα τόνισε ότι οι φαρμακοποιοί θα εξοφληθούν άμεσα.

Ο λογιστικός έλεγχος θα διεξαχθεί από ελεγκτικές εταιρείες και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2013 ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου να εξοφλήσει ο ΕΟΠΥΥ και τις οφειλές που κληρονόμησε από τα ταμεία υγείας που συνενώθηκαν υπό την σκέπη του. Πρόκειται για οφειλές ετών 2008 ως 31/12/2011.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εκτίμησε ότι μετά το λογιστικό έλεγχο και την νομοθετική ρύθμιση για έκπτωση υπέρ του Δημοσίου, το ύψος της πραγματικής οφειλής θα διαμορφωθεί στο 1,5 δισ. ευρώ από 1,85 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα εξοφληθούν άμεσα οι παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς καθώς είναι ήδη λογιστικοποιημένες. Έτσι, θα δοθούν μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 164 εκατ. ευρώ στους φαρμακοποιούς προκειμένου να εξοφληθούν χρέη του ΟΠΑΔ και άλλα 45-50 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές του ΤΑΙΠΕΔ.

Κρίσιμες για τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ οι συμφωνίες επιστροφών από προμηθευτές

Στο μεταξύ, όπως έχει καταγράψει το Reporter.gr, απαραίτητες για τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ κρίνονται οι συμφωνίες επιστροφών από προμηθευτές, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, πρόσφατα, μελετητές των οικονομικών της υγείας σε στρογγυλή τράπεζα, στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. Πρόκειται για οικονομικές συμφωνίες που προκαλούν επιστροφές από τους κατασκευαστές σε περίπτωση υπέρβασης των πωλήσεων που έχουν συμφωνηθεί προκαταβολικά. («Συμφωνίες με βάση τον όγκο και τις τιμές (price-volume agreements), αλλά και συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου (risk-sharingagreements)»).

Η ένταξη των ειδικών αυτών συμφωνιών στην ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με ειδικούς του χώρου των οικονομικών της υγείας, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την περιστολή των δαπανών, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα δημόσια νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες.

Χρήσιμο εργαλείο για τον ΕΟΠΥΥ οι συμφωνίες επιστροφών

Πιο, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Διοικητή της Α’ ΥΠΕ, κ. Β. Κοντοζαμάνη και τον Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας κ. Κ. Σουλιώτη, η εφαρμογή των συμφωνιών διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και επιπλέον συμβάλει στην ορθολογική κατανομή των πόρων, επιμερίζοντας ταυτόχρονα το «οικονομικό ρίσκο» για την ασφαλιστική κάλυψη μίας θεραπείας ανάμεσα στην πολιτεία και την παραγωγό εταιρεία. Κοινή δε διαπίστωση των ομιλητών αποτέλεσε η ανάγκη προσδιορισμού ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου για την αναγνώριση και επιβράβευση των καινοτόμων θεραπειών.

Ο κ. Β. Κοντοζαμάνης, σε σχετική τοποθέτησή του, τονίζει τη αναγκαιότητα εφαρμογής «συμφωνιών με βάση τον όγκο και τις τιμές» σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Πρόθεση της πολιτείας, είναι σύμφων μα τον κ. Κοτζαμάνη, να εφαρμόσει πιλοτικά τις εν λόγω συμφωνίες στον τομέα της ογκολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, η υλοποίηση των συμφωνιών αυτών αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με τους εκπροσώπους της taskforce για θέματα υγείας, ενώ η κατάθεση σχετικής πρότασης από την πλευρά της πολιτείας αναμένεται στις αρχές του 2013.

Από την πλευρά του ο κ. Κ. Σουλιώτης σημειώνει ότι η εφαρμογή αντίστοιχων συμφωνιών στον ΟΠΑΔ, όπως πχ η παροχή κλιμακωτών εκπτώσεων και η υιοθέτηση ελεγκτικών μεθόδων του ιδιωτικού τομέα για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ωστόσο τονίζει ότι το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της «μονοψωνιακής» δύναμης του ΕΟΠΥΥ, περιορίζοντας έτσι τη διαπραγματευτική ικανότητα του οργανισμού. Ωστόσο, αναφέρει, ο νέος οργανισμός κατόρθωσε να επιτύχει τέτοιες συμφωνίες στο ξεκίνημα της λειτουργίας του παρά τις επιφυλλάξεις της πλευράς της προσφοράς και πρότεινε την επέκτασή τους. Η εμπειρία Ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί κατά τον κο Σουλιώτη να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα, ενώ η εφαρμογή καθαρά οικονομικών συμφωνιών (financial agreements) προβάλλει πιο άμεσα εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες. Τέλος, σύμφωνα με τον κο Σουλιώτη, οι συμφωνίες που συνυπολογίζουν την αποτελεσματικότητα (performance-basedagreements) δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην χώρα μας, δεδομένης της έλλειψης ομοιογενών βάσεων δεδομένων για την διαχρονική καταγραφή και παρακολούθηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων θεραπειών, ωστόσο ενδείκνυνται κυρίως για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Κοσμήτορας της ΕΣΔΥ, Καθηγητή κ. Ι. Κυριόπουλου, ο οποίος έχει επισημάνει αφενός τη σημασία των εν λόγω συμφωνιών για τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ και αφετέρου την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων για την αξιολόγηση της αξίας των θεραπειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους στο μέλλον.

Κέρδος online 27/12/2012 

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου