Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Πτώση και το 2011 στις δαπάνες Υγείας

Νέα μείωση κατά 12,4% σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το 2010, οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας, ενώ περιορισμός κατά 12,2% είχε καταγραφεί το 2010 σε σύγκριση με το 2009. Παράλληλα, η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική τρέχουσα δαπάνη, περιορίστηκε από 69,5% το 2009 σε 65,9% το 2011.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για τις δαπάνες υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το σύστημα λογαριασμών υγείας του ΟΟΣΑ, που δημοσιοποιεί για πρώτη φορά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,6% το 2010 έναντι του 2009 και περαιτέρω μείωση κατά 4,4% το 2011 ως προς το 2010. Ως αποτέλεσμα, η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας (ως προς το ΑΕΠ), διαμορφώθηκε σε 10% το 2009, σε 9,4% το 2010 και σε 9% του ΑΕΠ το 2011.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισμός του συνόλου της υγειονομικής δαπάνης, που είναι απαραίτητη για την άσκηση αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Επίσης, η έρευνα επιτρέπει την παροχή αξιόπιστων στοιχείων προς τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα προς τη Eurostat, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υγείας απορροφά το περίπου 10% του ΑΕΠ στην Eυρωζώνη.

Η έρευνα, που θα δημοσιοποιείται εντός του α΄τριμήνου κάθε έτος, δομείται στους εξής τρεις άξονες:

- Τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα (πλευρά της ζήτησης).

- Την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα (πλευρά της προσφοράς).

- Τη χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (πλευρά της κατανάλωσης).

News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου