Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Πρόστιμα φωτιά για όσους παρανομούν με φάρμακα! Τι προβλέπει νομοσχέδιο


Ακόμη και 1 εκατ. ευρώ μπορεί να κληθεί να καταβάλει φαρμακαποθήκη ή φαρμακέμπορος που παραβατεί κατά τη διάρκεια διάθεσης σκευασμάτων όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση. Δείτε ακριβώς τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας “Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια) και τον 9ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φαρμακευτικό σκεύασμα από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής”. 

Επίσης σε περίπτωση μη ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με φαρμακευτικό σκεύασμα, αν κατόπιν σχετικού ελέγχου προκύψει ότι η έλλειψη οφείλεται σε παραβίαση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης».
Αντίστοιχα πρόστιμα επιβάλλονται αν δεν τηρούνται οι κανόνες με τις ταινίες γνησιότητας κατά τις παράλληλες εξαγωγές.

Όπως αναφέρεται: «Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων οφείλουν να καταχωρούν άμεσα τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που εξάγουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ως άνω διατάξεως επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής”.     IATROPEDIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου