Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Πάρτι σπατάλης με την υγεία των ασφαλισμένων

Ο ΕΟΠΥΥ ΞΟΔΕΥΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - 21 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 785.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

«Πάρτι» σπατάλης και κακοδιαχείρισης με τα λεφτά 10 εκατ. ασφαλισμένων φαίνεται ότι έχει στηθεί στον ΕΟΠΥΥ, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό προϋπολογισμό. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού που αποκαλύπτει σήμερα η «Ε», πρόκειται για έναν πολυδάπανο διοικητικό μηχανισμό που ξοδεύει πάνω από 500 εκατ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες, ενώ την ίδια ώρα διαθέτει μόλις 82 εκατ. ευρώ για επισκέψεις σε γιατρούς 10 εκατ. ασφαλισμένων και μόλις 20 εκατ. για οδοντιατρική περίθαλψη!

Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει 82 εκατ. ευρώ για επισκέψεις σε γιατρούς και 20 εκατ. για οδοντιατρική περίθαλψηΔεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το υπουργείο Υγείας και ο ίδιος ο Οργανισμός κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό τον αναλυτικό προϋπολογισμό, αφού ακόμη και σε επίσημους φορείς από τους οποίους έχει ζητηθεί δεν τους παράσχεται.

Ακριβά μισθώματα

Και όλα αυτά, βέβαια, συμβαίνουν όταν οι ασθενείς καλούνται από το υπουργείο Υγείας να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα, να περιορίσουν τις εργαστηριακές τους εξετάσεις και να συμμετάσχουν με τεράστια ποσοστά πια, που φθάνουν ακόμη και το 50% για τη νοσηλεία τους σε κλινικές.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις σε επίσημες ερωτήσεις της «Ε» για το τι περιλαμβάνουν κωδικοί δαπανών και πού κατευθύνονται ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Γεγονός πιθανώς καθόλου τυχαίο...

Τα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού του 2013 είναι ξεκάθαρα:

* Μόνο για μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων διατίθενται 20 εκατ. ευρώ, με δεκάδες δημόσια κτήρια να παραμένουν ανεκμετάλλευτα ακόμη και σε περίοδο μεγάλων περικοπών για τους ασθενείς.

* Υπάρχει πρόβλεψη 21 εκατ. ευρώ για υπερωρίες του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού, χωρίς βέβαια να αποσαφηνίζεται από τον ΕΟΠΥΥ πόσα άτομα αφορά, αφού το σχετικό ερώτημα της «Ε» έμεινε αναπάντητο. Πάντως με βάση τον ίδιο τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, οι τακτικοί υπάλληλοι του οργανισμού μαζί με όσους έχουν μεταφερθεί από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ είναι 1.300. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι ασφαλισμένοι συχνά για να εισπράξουν χρήματα από αποζημίωση υλικών ή φαρμάκων πρέπει να περιμένουν ακόμη και μήνες σε ουρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

* Ερωτήματα εγείρονται επίσης σχετικά με την «αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές στις οποίες περιλαμβάνονται και ιδιώτες» με το ποσό των 785.000 ευρώ. Δεν αποσαφηνίζεται τι ακριβώς αφορά, καθώς η επίσημη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ ήταν ότι «το προβλεπόμενο αυτό ποσό αφορά μόνο τους ιδιώτες-μέλη του διοικητικού συμβουλίου».

Επιπλέον δαπάνες

Οι ασθενείς καλούνται από το υπουργείο Υγείας να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα, ενώ οι σπατάλες στον ΕΟΠΥΥ συνεχίζονταιΝα σημειωθεί ότι συνήθως τα διοικητικά συμβούλια είναι ολιγομελή.

* Αποζημίωση προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης: 165.000 ευρώ.

* «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» 14 εκατ. ευρώ. Η απάντηση σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι: «Ο ΚΑΕ 419 αφορά αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών μη ειδικώς κατονομαζόμενων για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν. Επιπλέον αφορά δαπάνες για σύνταξη αναλογιστικών μελετών, έλεγχο διαχειριστικών χρήσεων από ορκωτούς λογιστές, μηχ/κή εξυπηρέτηση ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κλπ.»

* Η καθαριότητα φαίνεται ότι είναι... μισή αρχοντιά για τον ΕΟΠΥΥ, αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι δίνονται ετησίως κάτι εκατ. ευρώ για να καθαριστούν τα γραφεία του Οργανισμού, ποσό που πλησιάζει αυτό των λιγοστών επιδομάτων μητρότητας που διατίθενται πλέον (10 εκατ. ευρώ) μετά την απόφαση για τη χορήγηση μόνο σε όσες μητέρες γεννούν στο σπίτι.

Στον προϋπολογισμό προβλέπονται δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5,8 εκατ ευρώ, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 340.000 ευρώ, προμήθεια απολυμαντικού υλικού 100.000 ευρώ, πλυντικά 200.000 ευρώ, ενώ εκκενώνονται ακόμα βόθροι με το ποσό των 100.000 ευρώ!

* Αγνωστο παραμένει, επίσης, τι αποτελούν οι «λοιπές πρόσθετες παροχές» ύψους 1,66 εκατ., ευρώ. Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει: «είναι τα ποσά που κατονομάζονται στον προηγούμενο ΚΑΕ "περί μισθοδοσίας και προϋπολογισμού". Για παράδειγμα, το 2012 από τον ΚΑΕ αυτό πληρώθηκαν τα laptopς των γιατρών για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης». Εύλογο ερώτημα είναι, βέβαια, γιατί το κονδύλι αυτό δεν πέρασε σε εκείνο που αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό προβλέπεται ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ για προμήθεια «ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού».

* Στην εποχή του e-mail και της πολυδιαφημισμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να επικοινωνεί γραπτώς, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για ταχυδρομικά τέλη ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ισως γι' αυτό να χρειάζεται και 2,5 εκατ. ευρώ για «τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τυλετυπικά τέλη εσωτερικού». Ετσι προφανώς ερμηνεύεται και το ποσό των 800.000 ευρώ για γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου.

* Ακόμη πιο προκλητικό ακούγεται το γεγονός ότι για προμήθεια επίπλων απαιτείται 1 εκατ. ευρώ, όταν πολλά ιατρεία και φαρμακεία βάζουν λουκέτο για μερικές χιλιάδες ευρώ που δεν έχουν εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ.

* Οσο για τις μετακινήσεις και αυτές προφανώς δίνουν και παίρνουν, καθώς για έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας απαιτούνται 520.000 ευρώ και ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων άλλα 270.000 ευρώ. Γι' αυτό και η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών φθάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ!

* Κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ χρειάζεται ο ΕΟΠΥΥ για «προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». Η επίσημη απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το τι είναι το φωτογραφικό υλικό και αν το κονδύλι αφορά μόνο φωτοτυπικά μηχανήματα, μάλλον δεν ήταν πολύ σαφής: «Αυτή είναι η ονομασία του ΚΑΕ όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 80/97 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης". Το ίδιο ισχύει για όλους τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού».

* Για «φωτισμό και κίνηση» υπάρχει, επίσης, η πρόβλεψη για 5,2 εκατ. ευρώ.

* Πολλές νομικές εκκρεμότητες φαίνεται να έχει ο Οργανισμός, καθώς προσλαμβάνει ιδιώτες νομικούς για την επίλυση των υποθέσεών του ανεξάρτητα από τη νομική υπηρεσία του. Για νομικές υπηρεσίες υπάρχουν μάλιστα δύο κωδικοί: 350.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Η επίσημη απάντηση αναφέρει: «Ο ΚΑΕ 411 αφορά αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Πρόκειται για τη δαπάνη που αφορά αμοιβές δικηγόρων, που, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, αναλαμβάνουν δικαστικές υποθέσεις (ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης) του Οργανισμού με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, σύμφωνα με το άρθ.19 παρ. β Ν.2556/97, καθώς και αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις. Επίσης ο ΚΑΕ 439 αφορά λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Πρόκειται για την αμοιβή διαφόρων νομικών προσώπων για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν στον Οργανισμό».

Με βάση τις καταγραφές στον προϋπολογισμό, ο ΕΟΠΥΥ θα διαχειριστεί για το 2013 (μετά την ισοσκέλιση) 6 δισ. ευρώ.


Η υγεία σε αριθμούς


Τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς τι υπηρεσίες παρέχει ο ΕΟΠΥΥ στους 10 εκατ. ασφαλισμένους του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012, σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΔΥ, στο σύνολο του πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν 46 εκατ. επισκέψεις σε γιατρούς. Από αυτές μόνο οι 8,9 εκατ. πραγματοποιήθηκαν σε μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) και στους συμβεβλημένους γιατρούς, στους οποίους, να υπενθυμίσουμε δίνονται μόλις 82 εκατ. ευρώ, έγιναν οι 13,14 εκατ. επισκέψεις.

Και βέβαια, αξιοσημείωτο είναι ότι τελικά οι ασθενείς πληρώνουν και πάλι από την τσέπη τους, καθώς οι 16 εκατ. επισκέψεις έγιναν σε ιδιώτες γιατρούς αλλά με καθαρά ιδιωτική δαπάνη από την πλευρά των ασθενών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 5,5 εκατ. επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας 1.900.000 επισκέψεις.

Και η λίστα με τα χρήματα που βγάζουν από την τσέπη τους οι ασθενείς δεν τελειώνει παρά τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ. Είναι ενδεικτικό ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει ως ετήσια ιδιωτική δαπάνη 2,45 δισ. για οδοντιατρική περίθαλψη, όταν ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει μόλις 20 εκατ.

Ο Ελληνας βγάζει επίσης από την τσέπη του 854 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς, 832 εκατ. για διαγνωστικές εξετάσεις, 1,155 δισ. για νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές και 319 εκατ. για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία δεδομένης της συμμετοχής στα έξοδα που έχει καθορισθεί. ΕΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου