Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΙΣΑ: Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του ΙΣΑ για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους - χαιρετίζουμε τις αποφάσεις της πολιτείας που αίρουν τις αδικίες σε βάρος των μονοσυνταξιούχων ιατρών


Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Η Δ.Ε. του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με πρόσφατη απόφαση της έκρινε ότι δεν ισχύουν για τους Μονοσυνταξιούχους οι αλλεπάλληλες περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις (Ν. 4024/11, Ν. 4051/12, Ν. 4093/12). 

Όπως και εμείς έχουμε επισημάνει πολλές φορές, η Δ.Ε. έκανε δεκτό ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ δεν υπάγονται ασφαλιστικά σε καθεστώς εξομοιούμενο με εκείνο του Δημοσίου, και ως εκ τούτου δεν υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στις γενικές διατάξεις περί περικοπών συντάξεων. Για την υπαγωγή της προσαύξησης των μονοσυνταξιούχων σε οιαδήποτε μείωση αυτό θα πρέπει να ορίζεται ρητά από το νόμο.

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την δίκαιη απόφαση της Δ.Ε. του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και αναμένει την επικύρωση της από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

Περαιτέρω, οι πρωτοβουλίες του ΙΣΑ και η συνάντηση του Προέδρου Γ. Πατούλη με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα απέδωσαν καρπούς και αποφασίστηκε με νέα νομοθετική ρύθμιση να εναρμονιστεί το δημόσιο και το καθεστώς που αφορά τους αποστράτους με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς αναφορικά με την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του, αυτοαπασχολούνται. Στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει το 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή τα 1980 ευρώ, αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερέβαινε τα 30 ημερομίσθια, δηλαδή τα 990 ευρώ. Επίσης, μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή της καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων στρατιωτικών κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, ώστε να μην λάβουν χώρα αυθαίρετες περικοπές σε βάρος των συνταξιούχων ιατρών και να μην υπάρχουν συνταξιούχοι δεύτερης κατηγορίας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου