Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Προς 
τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
Ενταύθα

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ενεργώντας ως εκπρόσωπος των μελών του, επιδίδει σήμερα εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κοινοποιούμενη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

Η πολιτική του οργανισμού θεωρείται παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική ως προς τους όρους και τον χρόνο εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων και τακτικών οφειλών του για τις ιατρικές υπηρεσίες υγείας που παρασχέθηκαν από τους πιστοποιημένους ή συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

Δίχως να υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, είναι εμφανώς καταχρηστική η συμπεριφορά του οργανισμού έναντι των ιατρών, θέτοντας ως προαπαιτούμενη την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Αυτός ο όρος δεν μπορεί να είναι αποδεκτός από τον ιατρικό κόσμο, ιδίως με το χρονικό αναξιοπιστίας και επανειλημμένων αθετήσεων των επίσημων δεσμεύσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δια του εξωδίκου, διατηρείται το δικαίωμα αναίρεσης και ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσης του ιατρού εάν αθετηθεί εκ νέου εκ μέρους του οργανισμού η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Το νομικό/διοικητικό πλαίσιο για την απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ως εξής:

  • Η απόδοση του ποσού πραγματοποιείται στο 100% της απαίτησης αφού αφαιρεθεί η ανάλογη κατά περίπτωση έκπτωση (10%ή 15%) ανά ταμείο και ανά παραστατικό υποβολής. Για τους κλινικούς ιατρούς το όριο είναι 4000 ευρώ και για τους εργαστηριακούς ιατρούς είναι 15000 ευρώ. 
  • Η εκκαθάριση με έκπτωση αφορά ληξιπρόθεσμες δαπάνες με παραστατικά στοιχεία που αφορούν υπηρεσίες υγείας μέχρι 31-12-2011
  • Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί τιμολόγιο/ ΑΠΥ με την υποβολή της αρχικής δαπάνης, απαιτείται η έκδοση ενός αθεώρητου πιστωτικού τιμολογίου με το ποσό της έκπτωσης (10 ή 15%), με αντιστοίχιση αναφοράς στον αύξοντα αριθμό του αρχικού παραστατικού. 
  • Όταν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο/ ΑΠΥ, εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο με το εκκαθαρισθέν ποσό, αφαιρώντας το ποσό της έκπτωσης από το ποσό της απαίτησης. 
  • Απαιτείται η κατάθεση ενυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων εκκαθάρισης και παραίτησης από τα νόμιμα δικαιώματα. Η υπεύθυνη δήλωση επικυρώνεται με το γνήσιο της υπογραφής. 
  • Τέλος, απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα με το ύψος του ποσού. 

Στην αρχική σελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), ο Πάροχος Υγείας δηλώνει μόνο ότι:
_ αποδέχεται τους όρους της διαδικασίας εκκαθάρισης και
_ τον Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), προκειμένου να προχωρήσουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις στην οριστικοποίηση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων.


Όσον αφορά τη διοικητική διαδικασία στα επιμέρους πρώην ταμεία της περιοχής μας, η εικόνα έχει ως εξής:

ΟΠΑΔ

Η πορεία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου στην τοπική ΥΠΑΔ βαίνει με αμείωτους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα για τα έτη 2010 και 2011. Αναμένεται να δοθούν οδηγίες από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για το πώς θα ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των μηνών του 2010 και 2011 που έχουν αποδοθεί με προκαταβολή του 90%, διότι το υπολειπόμενο 10% θεωρείται ληξιπρόθεσμη οφειλή και πρέπει να εκκαθαριστεί.
Δεν υπάρχει προς το παρόν, εντολή ενταλματοποίησης των οφειλών ή πίστωσης αντίστοιχου ποσού προϋπολογισμού από τον ΕΟΠΥΥ.

ΙΚΑ

Με 3 άτομα προσωπικό στο λογιστήριο του ΙΚΑ Πάτρας διεκπεραιώνεται με σχετικά αργούς ρυθμούς ο έλεγχος των λογαριασμών των οφειλών των ιατρών ενώ δεν έχει δοθεί ακόμη συνολική πίστωση από τα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ που έχει ενημερωθεί για την αρχική εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού από την τοπική μονάδα του ΙΚΑ.

ΟΑΕΕ

Η ενημέρωση εκ μέρους του υπεύθυνου Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/σης Ο.Α.Ε.Ε. είναι ότι έχουν πιστωθεί χρήματα για την αποπληρωμή των λογαριασμών των φυσιοθεραπευτών σε πρώτη φάση.

Υπάρχει ήδη η πίστωση και θα ακολουθήσει η αποπληρωμή των παρακλινικών εξετάσεων των εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων και των νοσηλίων των ιδιωτικών κλινικών. Αργότερα κάθε μέλος θα ειδοποιηθεί από την υπηρεσία, ώστε να καταθέσει το εκκαθαρισθέν ποσό κάθε απόδειξης με την απαραίτητη έκδοση πιστωτικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται μόνο το ποσό της έκπτωσης (10% ή 15%) με αναφορά στην αρχική ΑΠΥ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ιατρός να προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση της αποδοχής της έκπτωσης 10 ή 15%, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οικονομική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. στην Πάτρα (Κορίνθου 175).
Η υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται στον Ο.Α.Ε.Ε. (για λογαριασμό ΕΟΠΥΥ). ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Παράδειγμα πιστωτικού τιμολογίου:
Προς Ο.Α.Ε.Ε. (για λογαριασμό ΕΟΠΥΥ)
Α.Φ.Μ. 998554158, ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΑΘΗΝΑ 
ποσό 100 ευρώ με περιγραφή έκπτωση 10% - αφορά ΑΠΥ 102/04-11-11 ποσού 1000 ευρώ.
Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε ανάλογα με το ποσό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τέλος, θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας με το ταμείο να θυμάστε τον κωδικό σας αριθμό στον ΟΑΕΕ (Οικονομικό - τηλ επικοινωνίας: 2610630955).

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 

Μετά από πληροφόρηση από την κεντρική διοίκηση, η διαδικασία για την απόδοση των οφειλών του ΤΣΑΥ ξεκίνησε και απαιτούνται:

  • Αθεώρητο τιμολόγιο με υπολογισμό της καθαρής αξίας αφού αφαιρεθεί το ποσοστό έκπτωσης 10 ή 15% από το 100% της υποβληθείσας δαπάνης ανά υποβολή ή πιστωτικό τιμολόγιο με το ποσό της έκπτωσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα με το ποσό.
Το τιμολόγιο (παροχής υπηρεσιών ή πιστωτικό) εκδίδεται με την ένδειξη προς τον ΕΟΠΥΥ .
Α .Φ. Μ. 997478553
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου
Η επιστολή σας θα απευθυνθεί στη διεύθυνση:
ΤΣΑΥ - Αχαρνών 27
Τμήμα δαπανών περίθαλψης
ΤΚ 10439, Αθήνα.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο τηλ: 2108824985.

ΤΥΔΚΥ

Αναμένεται σήμερα η πίστωση για τους λογαριασμούς του ΤΥΔΚΥ των ιατρών της περιοχής, που υπέβαλαν αργοπορημένα παλαιότερες δαπάνες εντός του 2012 και είναι έτοιμοι προς ενταλματοποίηση. Θα υπάρχει επικοινωνία εκ μέρους του ταμείου με τους ιατρούς για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΤΑΥΤΕΚΩ 

Μετά το κλείσιμο των τοπικών καταστημάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ, η διαδικασία του λογιστικού ελέγχου γίνεται σε κεντρικό επίπεδο (ΕΟΠΥΥ), με ελάχιστο προσωπικό και με ένα χρονοδιάγραμμα 3-4μήνου για τη συνολική εκκαθάριση σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Θα επανέλθουμε με ενημέρωση, όποτε καταστεί απαραίτητο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΡΟΡΑΚΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου