Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Γνωστοποίηση αδυναμίας εξυπηρέτησης ασφαλισμένων περιοχής μας σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση πραζόλης

Αρ. Πρωτ.: 3942
Πάτρα: 30-4-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ιατρικός σύλλογος Πατρών
κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,

Επανερχόμαστε, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 3131 (04/04/2013) επιστολή μας, σχετικά με τις αντιρρήσεις – παρατηρήσεις μας επί της εφαρμογής του περιορισμού συνταγογράφησης των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (πραζολών).

Αφού λάβαμε γνώση της υπ’ αρ. πρωτ: οικ 14743 (17/04/2013) εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ περί των περιορισμών του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σας γνωστοποιούμε ότι στο νομό Αχαΐας υπηρετεί μόνο ένας γαστρεντερολόγος σε μονάδα ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχουν γαστρεντερολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς κρίνεται αδύνατη από ένα μόνο γαστρεντερολόγο η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στην περιοχή ευθύνης μας, που αριθμεί περί τους 320.000 κατοίκους, και επομένως κρίνεται επιβεβλημένη η άρση των όποιων περιορισμών συνταγογράφησης των σκευασμάτων πραζόλης για τεχνικούς και επιστημονικούς λόγους, όπως έχουμε αναπτύξει αναλυτικά στην επιστολή μας.

Οι όποιοι περιορισμοί αποσκοπούν στη μείωση δαπανών, δε θα πρέπει να οδηγούν τελικά σε περιορισμό της παρεχόμενης απαραίτητης ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.


Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου