Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας καταγγέλλει την "αιμοδοσία" της Χρυσής Αυγής

Με μία πολύ "σκληρή" ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας (ΙΣΛ) καταγγέλλει την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να πραγματοποιήσει "αιμοδοσία μόνο για Έλληνες" στο νοσοκομείο Λάρισας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΙΣΛ έχει ως εξής:

"Βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα, αποτελούν η εθελοντική μη αμειβόμενη προσφορά αίματος καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά το αίμα. 

Επιπλέον η διαχείριση του αίματος αποτελεί καθήκον και ευθύνη των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και όχι των ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών ή και των Συλλόγων.

Γίνεται δε με μοναδικό γνώμονα αυτών που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης της εθελοντικής αιμοδοσίας και ειδικότερα η εκμετάλλευση της χορήγησης ή η παρεμπόδιση συλλογής του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου στοιχείου, του αίματος, για λόγους προώθησης πολιτικών και ρατσιστικών επιδιώξεων, είναι απάνθρωπη και καταδικάζεται απερίφραστα.

Η εθελοντική αιμοδοσία που οργανώνεται από φορείς της Πολιτείας, οφείλει να περιλαμβάνει κάθε συνάνθρωπο που διαμένει στη χώρα μας και έχει ανάγκη του βασικότερου ανθρώπινου αγαθού, όπως είναι το αίμα, χωρίς διακρίσεις.

Οι φιάλες αίματος που συλλέγονται κατά την διάρκεια εθελοντικής αιμοδοσίας, χορηγούνται με αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια, σε όσους έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος. Οι γιατροί οφείλουν στα πλαίσια του ιατρικού λειτουργήματος τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3418/2005-Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν. 3402/2005- Αναδιάρθρωση τους συστήματος αιμοδοσίας).

Το ιατρικό λειτούργημα διέπεται από απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας (άρθρο 2, παρ.3 του ΚΙΔ). Η ίση πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας είναι δικαίωμα προστατευόμενο από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.".


Από Βασίλη Βενιζέλο - ΥGEIA360.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου