Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΙΣΠατρών: Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία της 14ης Οκτωβρίου 2018

ΙΣΠ: Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία της 14ης Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 6234
Πάτρα: 2/10/2018

Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ImageΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα τωνεκλογών προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση κατά την προσέλευσή σας.

Οι εκλογές ως γνωστό θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικότμήμα, για την ανάδειξη:


Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276) 
Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου
ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο χρώματος λευκού με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρώματος ροζ με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή χρώματος πράσινου με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια &
ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. χρώματος μπλε με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.

Ο εκλογέας μετά την παραλαβή των ανωτέρω αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μπορεί να προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.

Αναλυτικά:

Για το ΔΣ από 0 έως και 13 σταυρούς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από 0 έως και 6 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και από 0 έως και 6 σταυρούς για τα αναπληρωματικά μέλη

Οι υποψήφιοι Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή από 0 έως και 3 σταυρούς &

Για τους εκπροσώπους στον ΠΙΣ από 0 έως και 10 σταυρούς

(Σημ.: Οι επικεφαλής των συνδυασμών χρειάζονται σταυρό προτίμησης)

Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Επίσης αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος          Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου