Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

( ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ) 


Κάνιγγος 19, Αθήνα 

Τηλ.: 210-3845732, Fax: 210-3834869 

Αθήνα 04-03-2013 Αρ. Πρωτ. 7 

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Κο Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο 

Θέμα : Αυθαίρετες κρίσεις επί ιατρικών πράξεων και επιβολές δυσμενέστατων διοικητικών & πειθαρχικών ποινών σε γιατρούς από ασκούντες διοίκηση στον ΕΟΠΥΥ χωρίς ύπαρξη αντίστοιχων επιστημονικών ιατρικών γνώσεων, ως προυπόθεση κατά τον νόμο και τη λογική ευθυκρισίας και αντικειμενικότητας. 

Κε Πρόεδρε 

Το τελευταίο καιρό παρατηρείται ιδιαίτερα το φαινόμενο επιβολής δυσμενέστατων διοικητικών & πειθαρχικών ποινών σε γιατρούς σε ιατρικές πράξεις που αφορούν κυρίως συνταγογραφία και διατυπώνονται «σκεπτικά» και «κρίσεις» από υπηρεσιακούς παράγοντες μη γιατρούς, χωρίς επίκληση ή αναφορά σε κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα φερέγγυου επιστημονικού οργάνου για το αν ο εγκαλούμενος γιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης & δεοντολογίας ή όχι. 

Έτσι είμαστε μάρτυρες κωμικοτραγικών «σκεπτικών» σε πράξεις επιβολής σε γιατρούς του μέτρου κατά κόρον της αφαίρεσης συνταγολογίων ή θέσης σε δυνητική αργία για πράξεις που απαιτούν κρίση από σοβαρό, αναγνωρισμένο και φερέγγυο επιστημονικό ιατρικό όργανο. 

Δεν είναι δυνατόν για κρίσεις ιατρικών πράξεων και γενικά συνιστώμενες θεραπείες, να μην επιλαμβάνονται θεσμοθετημένα ολιγομελή ή πολυμελή Συμβούλια από γιατρούς με εμπειρία και γνώση, ενώ αντίθετα στον Οργανισμό σας να διατυπώνεται «κρίση» και να επιβάλλονται ακραία δυσμενή μέτρα από άσχετους περί την ιατρική και δεοντολογία. 

Δεν είναι αποδεκτό από κανένα Δίκαιο και καμία λογική να κρίνεται από οποιοδήποτε μη ιατρικό διοικητικό όργανο, εάν κάποιος για παράδειγμα καρδιολόγος ή ορθοπεδικός, ορθώς έδωσε ή δεν έδωσε συμπληρωματικό γαστροπροστατευτικό φάρμακο σε ασθενή προκειμένου να ανταποκριθεί υπό τις γνωστές συνθήκες άσκησης της ιατρικής σε Μονάδες ΕΟΠΥΥ, στο υπέρτερο νομικό και ανθρωπιστικό καθήκον της προάσπισης του αγαθού της υγείας και της ζωής του ασθενούς. 

Προκειμένου να σταματήσει το ανωτέρω απαράδεκτο φαινόμενο, παρακαλούμε να κάνετε αποδεκτή την παρουσία έμπειρων γιατρών, εκπροσώπων του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας που θα σας υποδειχθούν, ώστε με την αντικειμενική παρουσία τους να συμβάλλουν στην ευθυκρισία αλλά και στον δίκαιη πειθαρχική τιμωρία εκείνων και όπου αυτή αποδεικνύεται. 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                    Ο Ά Αντιπρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

Αθαν. Αποστολόπουλος  Παν. Ψυχάρης                 Ιωάν. Χρονόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου