Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Εκλογές ΠΙΣ: ΔΗμοκρατική Κίνηση Ιατρών - ΕΝΟτητα - ΣΥνεργασία

Η εκλογική Γενική Συνέλευση στον ΠΙΣ διενεργείται στις 02/03/2019 και οι εκλογές στον ΠΙΣ την Κυριακή 03/03/2019.

Η σταυροδοσία στο ΔΣ 


Ο επικεφαλής του συνδυασμού χρειάζεται σταυρό προτίμησης.
Επιτρέπονται έως 15 σταυροί επιλογής υποψηφίων στο ΔΣ

Η σταυροδοσία την εξελεγκτική επιτροπή 
Επιτρέπονται έως 3 σταυροί επιλογής υποψηφίων

Η σταυροδοσία στο ΑΠΣΙ (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης
Επιτρέπονται έως 6 σταυροί επιλογής υποψηφίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου