Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

«Βράζει» ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών – Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη - IATROPEDIA

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απαιτώντας λύση στα προβλήματα της εκπαίδευσης που ταλανίζουν τον κλάδο. Βασικά θέματα της ΓΣ είναι η αδιαπραγμάτευτη θέση του ΠΦΣ για την ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών υγείας και η εξίσωση των πτυχίων των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, με την Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης.

Με αφορμή το γεγονός των αλλαγών που προωθούνται από το υπουργείο Παιδείας στην προπτυχιακή εκπαίδευση και των προκλήσεων της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προχωρά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων.

Η έκτακτη Γ.Σ.Α. του Π.Σ.Φ θα διεξαχθεί στην Αθήνα 2 και 3 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Radisson Blu Park». Στη συνέλευση έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής κοινότητας από τα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας.

Οι δύο κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης αφορούν κατ’ αρχήν τις – τουλάχιστον – περίεργες πρακτικές που δείχνει να υιοθετεί η κυβέρνηση, αναφορικά με την ένταξη νέων σχολών φυσικοθεραπείας σε σχολές άσχετες με τις επιστήμες υγείας και κατά δεύτερον την αδιαφορία που επιδεικνύεται στο πάγιο αίτημα του ΠΦΣ για την εξίσωση των πτυχίων των φυσικοθεραπευτών με τα πτυχία των Α.Ε.Ι.

Αναλυτικά τα θέματα που θα εξεταστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΦΣ, αφορούν:

-Την ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση των τμημάτων φυσικοθεραπείας και τα στάνταρ που θέτει η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας και αφορούν την ομοιογένεια στα προγράμματα σπουδών, τα προσόντα των διδασκόντων, την θέσπιση της ελάχιστης κλινικής εκπαίδευσης.
-Την μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την προώθηση της συγχώνευσης Ανωτάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
-Την επαγγελματική εκπαίδευση βοηθών φυσικοθεραπευτών - φυσικοθεραπείας (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, διετή προγράμματα), ο θεσμός της Μαθητείας.

Την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, με τη νομοθέτηση του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ., όπου θα εξεταστεί ο ρόλος των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ. στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η νομοθετημένη δια βίου εκπαίδευση (Ν. 3879/2010) και η σύνδεση με την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών, η μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ. καθώς και τα κριτήρια για την πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου θα οριστούν τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, ο στόχος για την αυτονομία του επαγγέλματος και την άμεση πρόσβαση στον φυσικοθεραπευτή.

Το ζήτημα της οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από διάφορα τμήματα Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χωρίς προπτυχιακή συνάφεια) με κατεύθυνση φυσικοθεραπεία.
Ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε για την έκτακτη γενική συνέλευση και τους λόγους που την επιβάλλουν:

‘’Με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην οργάνωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης οι προκλήσεις είναι τεράστιες, όπως και οι ευθύνες όλων των φυσικοθεραπευτών, αλλά κυρίως της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπροσώπων του Π.Σ.Φ.

Αντιλαμβανόμαστε άπαντες ότι η προπτυχιακή εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση με το Επιστημονικό επίπεδο του Φυσικοθεραπευτή και βέβαια με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Τα θέματα της εκπαίδευσης θα αποτελέσουν αντικείμενο της έκτακτης Γ.Σ.Α του Π.Σ.Φ (2 και 3 Μαρτίου) όπου το ανώτατο όργανο και η διοίκηση του Π.Σ.Φ, μαζί με τους Ακαδημαϊκούς, πρέπει να θέσουμε τους άξονες και τους στόχους για τις επόμενες δεκαετίες’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου