Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Το κόστος της επίτευξης των στόχων υγείας έως το 2030

Αυξημένα κεφάλαια και σημαντικές επενδύσεις απαιτεί ο σχεδιασμός του Π.Ο.Υ. για τη διεύρυνση των υγειονομικών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθούν οι επιδιώξεις υγείας που θέτουν οι 16 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal – SDG) των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις φιλόδοξες εκτιμήσεις του “SDG Health Price Tag”, που δημοσιεύθηκε στο “The Lancet Global Health”, χρειάζεται σχεδόν ο τριπλασιασμός της επένδυσης, σε βάθος χρόνου.

Η μελέτη υπολογίζει τα κόστη και τα οφέλη της σταδιακής επέκτασης των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων υγείας των 16 SDGs, σε 67 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, που αντιστοιχούν στο 75% του πληθυσμού του πλανήτη. Αναλύει, δε, δύο σενάρια, το “φιλόδοξο σενάριο”, όπου οι επενδύσεις επαρκούν για τις χώρες να φθάσουν στους στόχους υγείας έως το 2030, καθώς και το “σενάριο προόοδου”, σύμφωνα με το οποίο οι χώρες θα έχουν επιτύχει τα 2/3 ή και παραπάνω.


Και στα δύο σενάρια οι επενδύσεις στα συστήματα υγείας, που αφορούν στην πρόσληψη περισσότερων επαγγελματιών υγείας, την ανέγερση και λειτουργία νέων κλινικών, νοσοκομείων και εργαστηρίων και την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού. Τα υπόλοιπα κόστη αφορούν σε φάρμακα, εμβόλια, σύριγγες και άλλα αγαθά που χρησιμεύουν για την πρόληψη ή θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες, όπως η εκπαίδυεση, οι καμπάνιες και η προσέγγιση ευαίσθητων κοινοτήτων.

Το φιλόδοξο σενάριο, λοιπόν, απαιτεί σταδιακή αύξηση των νέων επενδύσεων απο τα αρχικά 134 δισ. δολάρια ετησίως σε 371 δισ. δολάρια, έως το 2030. Το ποσό αυτό “επιμερίζεται” σε 58 δολάρια ανά άτομο.

Η ανάλυση δείχνει ότι το 85% αυτού του κόστους μπορεί να καλυφθεί από πόρους των κρατών, αν και 32 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου θα αντιμετωπίσουν ετήσιο έλλειμμα έως και 54 δισ. δολάρια και θα συνεχίσουν να χρειάζονται εξωτερική βοήθεια. Κράτη υψηλού εισοδήματος δεν εντάχθηκαν στην ανάλυση, όμως άλλες εκτιμήσεις δείχνουν ότι όλες μπορούν να παράσχουν καθολική υγειονομική κάλυψη, με βασικές υπηρεσίες υγείας, στους πολίτες τους.

“Η καθολική κάλυψη υγείας είναι τελικά πολιτική επιλογή. Είναι η ευθύνη κάθε χώρας και εθνικής κυβέρνησης να τη διεκδικήσει”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγειας (ΠΟΥ).

Το φιλόδοξο σενάριο περιλαμβάνει την προσθήκη άλλων 23 εκατομμυρίων επαγγελματιών υγείας και τη δημιουργία περισσοτέρων από 415 χιλιάδων νέων εγκαταστάσεων, 91% των οποίων θα είναι κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το ύψος της επένδυσης προς τη συνολική κάλυψη υγείας και την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων υγείας του SDG, μπορεί να είναι υψηλό, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση, θα οδηγήσει στην πρόληψη 97 εκατ. πρόωρων θανάτων έως το 2030 και να προσθέσει έως και 8,4 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής σε κάποιες χώρες.

Οι επενδύσεις αυτές θα αυξήσουν τις δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ και στις 67 χώρες, από 5,6% έως 7,5% κατά μέσο όρο. Ο παγκόσμιος μέσος όρος σήμερα είναι 9,9%. Την ίδια ωρα, εκτιμάται ότι με τις επενδύσεις αυτές θα αποτραπούν 97 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι – έναν ανά πέντε δευτερόλεπτα σε βάθος 15ετίας – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 εκατομμυρίων βρεφών και παιδιών (νεογένητων ή πριν το 5 έτος ηλικίας) καθώς και 20 εκατομμύρια ατόμων με μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης και καρκίνος. Έτσι, το προσδόκιμο ζωής θα αυξηθεί κατά 3,1 έως 8,4 χρόνια και θα προστίθεντο 535 εκατομμύρια έτη υγιεινής διαβίωσης σε 67 χώρες.

Το “σενάριο προόδου” απαιτεί νέες επενδύσεις που θα ανέβαιναν από τα 104 δισ. δολάρια στα 274 δισ. δολάρια, μέχρι το 2030 (41 δολάρια ανά άτομο). Αυτές οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αποτρέψουν περίπου 71 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους και θα αυξήσουν τις δαπάνες για την υγεία κατά μέσο όρο 6,5% επί του ΑΕΠ. Περισσότερα από 14 εκατομμύρια νέοι εργαζόμενοι, τέλος, θα προσληφθούν στον τομέα της υγείας, δημιουργώντας περίπου 378.000 νέες δομές υγείας, το 93% των οποίων θα ήταν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Π.Ο.Υ. σχεδιάζει να ανανεώνει τις εκτιμήσεις κάθε 5 χρόνια και θα περιλαμβάνουν και άλλους στόχους σχετικούς με την υγεία και με ασθένειες, καθώς θα προστίθενται περισσότερες αποδείξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου