Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ! Πως θα γίνονται οι συμβάσεις

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας των ιδιωτών γιατρών του ΕΟΠΥΥ με το δημόσιο σύστημα φέρνει το νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και καταργεί τα ΠΕΔΥ, ενώ φέρνει στη ζωή μας και το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Δείτε ΕΔΩ τι προβλέπει το νομοσχέδιο: «Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας! Τι προβλέπει για γιατρούς και Μονάδες»

Οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ

Εκτός από τους οικογενειακούς γιατρούς που σήμερα εανήκουν στ δημόσιο σύστημα, σύμβαση μέσω ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να κάνουν και ιδιώτες γιατροί.
Βέβαια οι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί βάσει της σύμβασης που θα συνάπτουν με τον ΕΟΠΥΥ θα καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και θα έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα.

Στη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα υπάρχουν λεπτομέρειες και για ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ και την «πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
Πως θα αμείβονται οι ιδιώτες

Οι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί θα αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βάσει συντελεστή ηλικιακής ομάδας, όπως προβλεπει το νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες και τις αλλαγές που έρχονται: «Πως θα αμείβονται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από τον Φθινόπωρο! Τι φέρνουν οι ΤΟΜΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥοικογενειακοί ιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ.

Γιατροί άλλων ειδικοτήτων και με ατομικές συμβάσεις

Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων.

Ωστόσο σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για σύναψη σύμβασης με τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Π.Ι.Σ., ο ΕΟΠΥΥδύναται να συνάπτει ατομικές συμβάσεις.


Οι ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, αμείβονται με συγκεκριμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Το.Π.Φ.Υ. ή της οικείας Δ.Υ.Πε.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζεται ανά Το.Π.Φ.Υ. ο ενδεδειγμένος αριθμός συμβεβλημένων ειδικών ιατρών ανά ειδικότητα σε κάθε Το.Π.Φ.Υ., για σύστημα αποζημίωσης με πάγια αντιμισθία. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που θα αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2 σχόλια: