Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Το νέο “πόνημα” του καθηγητή Γ. Κυριόπουλου


“Υγεία και Ιατρική Περίθαλψη” τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Στην εισαγωγή ο καθηγητής αναφέρει:

“Η υγεία είναι μια πολυδιάστατη έννοια, δεδομένου ότι συνδέεται µε ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές συνιστώσες. Προσδιορίζεται από ένα πλήθος δημογραφικών, επιδημιολογικών, περιβαλλοντικών και συµπεριφορικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων μείζονα σημασία έχουν οι κοινωνικοί προσδιοριστές της. 

Η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα συνδέεται πλέον με τη δυνατότητα προσαρμογής και κινητοποίησης μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών που συχνά προσκρούουν στην πολιτική και κοινωνική αδράνεια. Η μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών υγείας σε συνθήκες περιορισμένων πόρων επιβάλλει την προώθηση τεχνικών και μεθόδων αποδοτικής κατανομής και χρήσης των πόρων, ενώ η ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών στις υπηρεσίες υγείας διευκολύνει την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας και μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα”.

Στόχος του συγγραφέα με την παρούσα έκδοση είναι οι μη ειδικοί αναγνώστες να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν τη λειτουργία, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις της βιομηχανίας ιατρικής περίθαλψης στον σύγχρονο κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου