Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πως θα ιδρύονται Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία! Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 

Τη δυνατότητα να ιδρύονται Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας από ιδιωτικά νοσοκομεία δίνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο επανακαθορίζει τον τρόπο που θα ιδρύονται καθώς παλαιότερη ρύθμιση έθετε νέα εμπόδια με συνέπεια να μην μπορούν να δημιουργηθούν οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ). Δείτε ΕΔΩ τι άλλο προβλέπει το νομοσχέδιο: «Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας! Τι προβλέπει για γιατρούς και Μονάδες»

Επανακαθορίζεται λοιπόν το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και οι κατηγορίες αυτών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

-επεκτείνεται η δυνατότητα ίδρυσης Μ.Η.Ν. πέραν των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στα Ν.Π.Ι.Δ. (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ε.Ν.Θ. Παπαγεωργίου) και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς Π.Φ.Υ. και απαλλάσσονται από το φόρο.

-Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται για τις Μ.Η.Ν. που λειτουργούν ως τμήματα ιδιωτικών κλινικών και για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν., μεταξύ άλλων και η σύνθεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα,κ.λπ.

-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα:
κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών.

Επίσης διευκρινίζεται πως θα γίνεται σύναψη συμβάσεων μεταξύ Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν. .

-Ορίζεται για τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. και τις Μ.Η.Ν. εντός των ιδιωτικών κλινικών και παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) και χιλίων (1.000) ευρώ,αντιστοίχως. Το ύψος του παράβολου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου