Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

“Πάγωσε” ο προϋπολογισμός για το νοσοκομειακό φάρμακο


Υπουργική Απόφαση με την οποία παγιώνεται η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη υπέγραψε ο Ανδρέας Ξανθός, “παγώνοντας” μαζί και τις ελπίδες για πιθανή ενίσχυση του σφιχτού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΥΑ “η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2017, δεν μπορεί να υπερβεί τα 550 εκ. € από τα οποία 492,1 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 57,9 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο μέρη στα δύο εξάμηνα του έτους 2017″.

Φυσικά, από αυτά ποσά και πάνω, κάθε υπέρβαση θα θα επιστρέφεται αυτόματα από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Άλλωστε θέμα της Υπουργικής Απόφασης είναι ο “μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017”.

Τα 550 εκατ. ευρώ ήταν, άλλωστε, το ποσό που είχε προβλεφθεί αρχικά για το τρέχον έτος, όταν ορίστηκε μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και για την υπέρβαση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Αλλά, η ενίσχυση του περσινού προϋπολογισμού με 20 εκατ. ευρώ (αρχικά ήταν 570 εκατ. ευρώ) είχε δημιουργήσει ελπίδες στις εταιρίες πως και φέτος θα υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα. Η ΥΑ μοιάζει να “παγώνει” τον προϋπολογισμό και τις ελπίδες…

Παράλληλα, σκέψεις προκαλούν και τα επιμέρους ποσά που αναγράφει η Απόφαση. Στα 492,1 εκ. € των Δημόσιων Νοσοκομείων περιλαμβάνονται και τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, που σημαίνει ότι για τα βασικά νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ ο προϋπολογισμός θα είναι πολύ κάτω των 480 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, μεγάλος αναμένεται να είναι ο πονοκέφαλος για τις εταιρίες και στο πεδίο των ιδιωτικών κλινικών, στα οποία αντιστοιχούν τα 57,9 εκατ. € του ΕΟΠΥΥ.

Βάσει της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, η φαρμακευτική δαπάνη για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, η οποία περνάει μέσα από τον Οργανισμό, προσδιορίζεται για το σύνολο του έτους στα 115,8. Στο έγγραφο ξεκάθαρα αναφέρεται ότι “το ποσό του clawback της φαρμακευτικής δαπάνης για νοσοκομειακή μόνο χρήση (άρθρο 41, Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176, τ.Α’/16-12-2015) για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα ανέλθει σε περίπου 57.900.000,00€”.

Προτείνεται, λοιπόν, η αύξηση του κωδικού «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία ( claw back Φαρμακ. δαπανης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» κατά το ποσό των 57.900.000,00€ με αντίστοιχη ισόποση αύξηση του ΚΑ Εξόδων 0672.01 «Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου