Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Το ΦΕΚ με το νέο claw back


Με τη νέα μέθοδο θα κατανεμηθεί η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης στις επιχειρήσεις για το πρώτο εξάμηνο του έτους, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με την ΥΑ (επισυνάπτεται), «το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά 90% με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων».

Οι αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού έχουν γίνει δεκτές με ενστάσεις και προβληματισμό απο τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, κυρίως για τις επιπτώσεις του κριτηρίου του μεριδίου ανάπτυξης (διαβάστε εδώ).

Όπως εξηγείται στην ΥΑ, ανάπτυξη εταιρείας θεωρείται «η θετική διαφορά μεταξύ της δαπάνης, ως ορίζεται ανωτέρω, κατά το τρέχον εξάμηνο, και της δαπάνης κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback. To άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής». καταλήγει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου